Dnes je 29.09.2016,
sviatok má Michal, Michaela

Aktuality

Kométa pozdraví zubačku

Kométa pozdraví zubačku

Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad Vás pozýva na spomienkovú jazdu "Kométou ku Zubačke" pri príležitosti 120. výročia ozubnicovej železnice Štrba - Štrbské Pleso v nedeľu 2. októbra 2016.

Zber veľkoobjemového tovaru

Zber veľkoobjemového tovaru

15. októbra 2016 sa uskutoční v Štrbe i v Tatranskej Štrbe zber veľkoobjemového odpadu

Fest Oktober 2016

Fest Oktober 2016

8. októbra 2016 o 12,00 hod začne na Štrbskom Plese VI. ročník podujatia Fest Oktober s moderátorom Marcelom Forgáčom.

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

23. októbra 2016 si pripomenieme úctu k starším. Podujatie sa uskutoční o 16,00 hod v sále Kultúrneho domu v Štrbe a o 14,00 hod v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe.Zablahoželáme jubilujúcim spoluobčanom a pre všetkých prítomných bude pripravený kultúrny program.

Joga pre zdravý chrbát

Joga pre zdravý chrbát

Uvoľnite sa, oddýchnite si a čerpajte energiu každý utorok o 18:00 v telocvični Základnej školy v Štrbe. Pod vedením skúsenej inštruktorky môžete cvičiť Jogu pre všetkých.

Výtvarná súťaž - Rodina bez cigariet

Výtvarná súťaž - Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Poézia a hudba

Poézia a hudba

Poézia a hudba - slávnostný koncert venovaný slávnym operným zborom - uskutočnil sa 12. septembra 2016 v Evanjelickom kostole v Štrbe.

Deň obce 2016

Deň obce 2016

Krásny čas ostatnej augustovej nedele umocnil Deň obce Štrba. Bohatý program priniesol pestrú paletu zábavy a preto organizátori veria, že splnil svoj cieľ.

72. výročie SNP

72. výročie SNP

Výrazný dejinný medzník v našej histórii - 72 rokov od pamätných dní Slovenského národného povstania - sme si v Štrbe pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať 26. augusta 2016

Svište na Plese

Svište na Plese

27. a 28. augusta 2016 na Štrbskom Plese sa uskutočnil 6.ročník rodinného podujatia SVIŠTE NA PLESE

Cimbalový koncert

Cimbalový koncert

21. 8. 2016 v Evanjelickom kostole v Štrbe účastníci medzinárodného cimbalového kurzu Letné muzicírovanie, ktorý organizuje Martina Krigovská Sanitrárová, v spolupráci so Základnou umeleckou školou Štrba a Evanjelickou a.v. cirkvou Štrba zorganizovali cimbalový koncert.

Zmeny v miestnych daniach

Zmeny v miestnych daniach

1. 1. 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré prináša zmeny v daniach za ubytovanie a poplatku za komunálny odpad.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy Štrba, slúži na prevádzkovanie aktivít žiakov, obyvateľov či návštevníkov obce. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

Štrbské Pleso – oči pre všetkých

Štrbské Pleso – oči pre všetkých

Obci Štrba, bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Štrbské Pleso – oči pre všetkých“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.