Dnes je 4.05.2016,
sviatok má Florián

Aktuality

Deň matiek

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí matkám a pri tejto príležitosti sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2016 slávnostné popoludnie s programom detí všetkých našich škôl. O 14,00 hod v budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe a o 16,00 hod sále Kultúrneho domu v Štrbe. Veríme, že prijmete pozvanie a spoločne oslávime Deň matiek.

Joga pre zdravý chrbát

Joga pre zdravý chrbát

Uvoľnite sa, oddýchnite si a čerpajte energiu každý pondelok o 18:00 v telocvični Základnej školy v Štrbe. Pod vedením skúsenej inštruktorky môžete cvičiť Jogu pre zdravý chrbát. Cena je 4€ za jedno cvičenie.

Majáles 2016

Majáles 2016

21. mája 2016 sa uskutoční Majáles s varením gulášu a s ľudovou veselicou, ktorý už 13-krát organizuje Farská rada Rímskokatolíckej cirkvi v Štrbe.

Slávnosti poézie

Slávnosti poézie

10.apríla 2016 sa uskutočnili v obradnej sieni Slávnosti poézie Dr.Petra Švorca spojené s výstavou ručných prác členiek Klubu dôchodcov. Recitovali víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína, dospelí recitátori predstavili tvorbu domácich autorov a hudobné prednesy odzneli v podaní žiakov ZUŠ. Podujatie obohatili básňou i piesňou hostia Juraj Sarvaš s dcérou Svetlanou.

Deň Tatranskej Štrby

Deň Tatranskej Štrby

28. mája 2016 so začiatkom o 15,00 hod sa uskutoční v Tatranskej Štrbe v areáli autocampingu Deň Tatranskej Štrby s bohatým kultúrnym programom a tombolou.

Zmeny v miestnych daniach

Zmeny v miestnych daniach

1. 1. 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré prináša zmeny v daniach za ubytovanie a poplatku za komunálny odpad.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy Štrba, slúži na prevádzkovanie aktivít žiakov, obyvateľov či návštevníkov obce. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

Štrbské pleso – oči pre všetkých

Štrbské pleso – oči pre všetkých

Obci Štrba, bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Štrbské pleso – oči pre všetkých“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.