Dnes je 8.02.2016,
sviatok má Zoja

Aktuality

Oslobodenie obce - pietny akt

Oslobodenie obce - pietny akt

29. januára 2016 sme si pietnym aktom kladenie vencov pripomenuli 71. výročie oslobodenia našej obce.

Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

24. januára 2016 sa uskutočnila v Rímskokatolíckom kostole ekumenická bohoslužba.31.1.2016 bola ekumenická bohoslužba v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe.

Otvorenie multifunkčného ihriska

Otvorenie multifunkčného ihriska

14.1.2016 bolo slávnostne otvorené multifunkčné ihrisko na Športovom štadióne v Štrbe za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, splnomocnenca vlády SR pre šport a mládež Dušana Galisa, poslancov NR SR Petra Šucu a Stanislava Kubánka, predsedu PSK Petra Chudíka a ďalších hostí.

Výročná členská schôdza MO MS v Štrbe

Výročná členská schôdza MO MS v Štrbe

10. januára 2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza Miestneho odboru Matice Slovenskej v Štrbe. Hosťom stretnutia bol herec a recitátor Jozef Šimonovič.

Zmeny v miestnych daniach

Zmeny v miestnych daniach

1. 1. 2015 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré prináša zmeny v daniach za ubytovanie a poplatku za komunálny odpad.

Program rozvoja obce – verejný prieskum

Program rozvoja obce – verejný prieskum

Pri príprave programu rozvoja sú dôležité aj vaše názory a pohľady ako občana našej obce. Preto vás prosíme o vyplnenie nasledujúcej ankety. Odpoveďami na uvedené otázky pomôžete lepšie zistiť, ako môže obec a ako môžete Vy ako jej obyvateľ pomôcť v ďalšom rozvoji našej obce.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy Štrba, slúži na prevádzkovanie aktivít žiakov, obyvateľov či návštevníkov obce. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

Štrbské pleso – oči pre všetkých

Štrbské pleso – oči pre všetkých

Obci Štrba, bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Štrbské pleso – oči pre všetkých“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.