Dnes je 26.05.2016,
sviatok má Dušan

Aktuality

XII. ročník - Majáles Rallye Štrba

XII. ročník - Majáles Rallye Štrba

28. mája 2016 sa uskutoční celoštátna dopravno – výchovná automobilová orientačná súťaž RODIČIA, JAZDITE OPATRNE! - III. kolo Majstrovstiev SR Májová bezpečná jazda – 3. kolo deviateho ročníka Belianskych bezpečných jázd

Oceňovanie športovcov

Oceňovanie športovcov

27. mája 2016 (piatok) o 18,00 hod v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe uskutoční slávnostné ocenenie najlepších športovcov obce Štrba.Na podujatí budú ocenení športovci, ktorí v uplynulej sezóne 2015 – 2016 dosiahli najvýraznejšie športové výsledky.

Deň detí a športu

Deň detí a športu

29. mája sa uskutoční Deň detí a športu, v rámci ktorého bude štafeta 100x1000 metrov, zábavný program pre deti a futbalový turnaj žiakov za účasti úspešných slovenských športovcov

Deň Tatranskej Štrby

Deň Tatranskej Štrby

28. mája 2016 so začiatkom o 15,00 hod sa uskutoční v Tatranskej Štrbe v areáli autocampingu Deň Tatranskej Štrby s bohatým kultúrnym programom a tombolou.

Okolo Slovenska

Okolo Slovenska

Najťažšia kráľovská etapa jubilejného 60. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska finišuje 9. júna 2016 na Štrbskom Plese.

Joga pre zdravý chrbát

Joga pre zdravý chrbát

Uvoľnite sa, oddýchnite si a čerpajte energiu každý pondelok o 18:00 v telocvični Základnej školy v Štrbe. Pod vedením skúsenej inštruktorky môžete cvičiť Jogu pre zdravý chrbát. Cena je 4€ za jedno cvičenie.

Deň matiek

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí matkám a pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v nedeľu 8. mája 2016 slávnostné popoludnie, a to v budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe i v sále Kultúrneho domu v Štrbe. Bohatý a hodnotný program pripravila základná umelecká škola, do ktorého prispeli aj deti materskej školy a základnej školy.

Zmeny v miestnych daniach

Zmeny v miestnych daniach

1. 1. 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré prináša zmeny v daniach za ubytovanie a poplatku za komunálny odpad.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy Štrba, slúži na prevádzkovanie aktivít žiakov, obyvateľov či návštevníkov obce. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

Štrbské pleso – oči pre všetkých

Štrbské pleso – oči pre všetkých

Obci Štrba, bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Štrbské pleso – oči pre všetkých“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.