Aktuality

23. októbra 2017 |

Pamiatka zosnulých

„ . . . Ich čas sa naplnil po okraj života, ktorého hladina sa zvírila spomienkami . . .“ V predvečer Pamiatky zosnulých   – 1. novembra 2017 (streda) o 14,00 hod. sa uskutoční na našom cintoríne pietny akt a po skončení v Dome smútku ekumenická pobožnosť.

23. októbra 2017 | Podujatia

Koncert kapely Sám Sebou

V súvislosti s vydaním tretieho albumu s názvom LOVE, kapela Sám Sebou vyráža na svoje turné s názvom LOVETOUR. V rámci špeciálneho koncertného programu odznejú tie najväčšie hity zo všetkých troch albumov kapely. Okrem skvelej hudby môžete na koncerte zažiť svetelnú šou a špeciálne efekty, ktoré koncert sprevádzajú. Vstupné na koncerty je dobrovoľné.

4. októbra 2017 | Podujatia

Zrkadlenie času

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším  sa uskutočnilo 22. októbra 2017 podujatie „Zrkadlenie času“. V Tatranskej Štrbe v Dome seniorov podujatie začalo požehnaním nového auta. Podujatie umocnila Folklórna skupina Štrbän a v záverečnom programe vystúpil Folklórny súbor Jánošík. V Štrbe v sále kultúrneho domu slová starostu obce a kňazov umocnili deti MŠ,  ZŠ, ZUŠ a na záver sa predstavilo divadlo

7. augusta 2017 |

Voľby – VÚC – Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I. Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má