Daň za ubytovanie

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 12/2015,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená nasledovne:

Miestna časť Cena
Štrbské Pleso 1,00 € na osobu a prenocovanie
Tatranská Štrba 0,75 € na osobu a prenocovanie
ostatné obce Štrba 0,50€ na osobu a prenocovanie

Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Platiteľ dane – ubytovateľ je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedenom  prílohe č.3 VZN 12/2015

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k dani za ubytovanie

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.12.2015 | Účinnosť od: 01.01.2016

Hlásenie k dani za ubytovanie

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.12.2015 | Účinnosť od: 01.01.2016


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt