Pozemkové úpravy

Projekt pozemkových úprav v k. ú. Štrba sa vykonáva v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom v tomto konaní je Obvodný pozemkový úrad v Poprade, zhotoviteľom je firma GS,s.r.o. Bratislava.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016

Obvod projektu pozemkových úprav k.ú. Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v rámci projektu pozemkových úprav v k. ú. Štrba.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt