Verejný prieskum k prípravy komunitného plánu sociálnych služieb obce Štrba na roky 2018 - 2023

2018 Copyright Obec Štrba.