Ochrana prírody a krajiny - správne konania

Obec Štrba, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba alebo elektronicky na adresu:

hrusovsky@strba.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
2702/62/2017 01.12.2017 01.12.2017 5 dní Mária Otčenášová, Milan Otčenáš ČSA 13/13, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 735 v k.ú. Štrba
2762/62/2017 06.12.2017 08.12.2017 5 dní ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Spišská Nová Ves, Odborárov 47, 052 01 Spišská Nová ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/1 a KN-C 2536/11 v k.ú. Štrba
839/39/2018 03.03.2018 06.03.2018 5 dní Ján Senček,Tatranská Lomnica 176, 06201 Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2444/2 a KN-C 2445 v k.ú. Štrba
897/39/2018 13.03.2018 15.03.2018 5 dní Mgr. Miloslava Slobodová, Košická 2630/44, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2981/73  v k.ú. Štrba
965/39/2018 21.03.2018 22.03.2018 5 dní Maxim Závodský, Koprivnická 11, 841 01 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2445  v k.ú. Štrba
974/39/2018 23.03.2018 23.03.2018 5 dní Ľubomír Sýkora, Uzlovská 3790/9, 036 01 Martin - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2444/1  v k.ú. Štrba
1032/39/2018 03.04.2018 05.04.2018 5 dní Ing. Milan Bojda, Albrechtova 3, 82104 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/45  v k.ú. Štrba
1527/39/2018 30.04.2018 02.05.2018 5 dní Alžbeta Lištiaková, Miloša Janošku 366/10, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-E 35 v k.ú. Štrba
1949/39/2018 28.06.2018 02.07.2018 5 dní Marcel Šimonov a Žaneta Šimonová, Tomášikova 30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1160 v k.ú. Štrba
2151/39/2018 18.07.2018 18.07.2018 5 dní PPA Invest s.r.o, Vihorlatská 40, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2413/23 v k.ú. Štrba
2417/39/2018 16.08.2018 10.08.2018 5 dní Gabriela Baníková,  Partizánska 8, 05941 Tatranská Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2468 v k.ú. Štrba
2524/39/2018 16.08.2018 20.08.2018 5 dní Martin Balej, Martina Benku 21, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1319 v k.ú. Štrba
2537/39/2018 17.08.2018 20.08.2018 5 dní Drahoslava Modrič, MUDr. Markušovského 14, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1385/1 v k.ú. Štrba
2586/39/2018 22.08.2018 23.08.2018 5 dní Michal Šingliar. Tupolevova 18 85101 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2358/9 v k.ú. Štrba
2730/39/2018 06.09.2018 07.09.2018 5 dní Marek Jančík. Dubová 15, 052 01 Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2485/134 v k.ú. Štrba

2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt