Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Čestní občania obce

Gustáv BROM, 22.5.1921 - 25.9.1995

- Za udržiavanie priateľských vzťahov Čechov a Slovákov , šírenie dobrého mena obce a za podiel na rozvoji kultúrneho života obce.

Český džezový bigbandový kapelník, dirigent, hudobný skladateľ, hráč na saxofón a klarinet a príležitostný spevák. So svojim orchestrom niekoľkokrát vystupoval v Štrbe, ku ktorej mal blízky vzťah.

Jiří ŠTÝBNAR, nar. 26.8.1945

 - Za udržiavanie priateľských vzťahov Čechov a Slávkov, šírenie dobrého mena obce a za účasť na všetkých ročníkoch Malého štrbského maratónu.

Vdp. Gejza FINDURA, 18.4.1918 - 18.8.2002

 - Za výrazný podiel pri rozvoji obce Štrba a šírenie ekumenizmu medzi jej obyvateľmi.

Dlhoročný bývalý kňaz rímskokatolíckej cirkvi v našej obci. Mal výrazný podiel na vzájomnom rešpektovaní oboch cirkví, svojím kňažským pôsobením denne deklaroval myšlienky ekumenizmu. Za obdobie svojho pôsobenia v Štrbe zblížil sa s jej starosťami, problémami i radosťami, ľudským prístupom, ochotou pomôcť všetkým občanom bez rozdielu vyznania, získal si prirodzenú úctu a rešpekt.

 

Kornel JURČO,  4.3.1929 - 4. 8.2011

 - Za výrazný podiel na rozvoji školstva, kultúry a tradičného folklóru obce Štrba.

Dlhoročný učiteľ základnej školy a neskôr jej riaditeľ. Stál pri zrode športových tried. Aktívne pracoval na rozvíjaní družobných vzťahov Štrba - Štepánkovice. Výrazný podiel mal na rozvoji kultúry, najmä folklóru, ktorý mu bol blízky. Za jeho vedenia dosiahol v našej obci výrazné úspechy. Pracoval v oblasti ZPOZ-u, amatérskeho divadla, bol predsedom Osvetovej besedy v Štrbe a poslancom MNV.

 

Vdp. Branislav MATEJKA,  29.4.1930 - 5.7.2015

 - Za výrazný podiel na duchovnom rozvoji obyvateľov obce a šírenie ekumenizmu.

Za 40 rokov pôsobenia v evanjelickej cirkvi v Štrbe vychoval a ovplyvňoval mnoho generácií. Myšlienky duchovného života a bratskej spolupatričnosti oboch cirkví prenášal svojím každodenným životom a prácou.

 

 

 

Jaroslav Záloha, nar. 9.1.1931

Za výrazný podiel pri zakladaní, rozvíjaní a udržiavaní družby obcí Štrba - Štěpánkovice a upevňovaní priateľských vzťahov Čechov a Slovákov.

 

 

 

Karol Polák, nar. 7.9.1934 - 17. 1. 2016

Za výrazný podiel na rozvoji športu a za šírenie dobrého mena  podtatranskej obce Štrba.

.

 

 

 

Ladislav Harvan, nar. 26. 2. 1931

Za zásluhy o výstavbu športového areálu na Štrbskom Plese a o rozvoj lyžovania na Slovensku

 

 

 

Ján Terezčák, nar.3.10.1924

Za zásluhy o rozvoj športového areálu na Štrbskom Plese a publikačnú činnosť o lyžovaní na Slovensku

 

Karol Suchánek - In memoriam, 8.2.1917 - 10.11.1980

Za zásluhy o rozvoj kúpeľníctva vo Vysokých Tatrách a osobitne na Štrbskom Plese