Pamiatka zosnulých

Myslíme na mŕtvych a želáme si, aby žili…
Zomrel len ten, na koho sme zabudli…
Na ľudí, ktorí rozdávali lásku, sa nezabúda . . .

 

ZPOZ pri OcÚ v Štrbe pripravuje každoročne na Pamiatku zosnulých pietny akt na  cintoríne pri Dome smútku 1. novembra o 14,00 hod.


2018 Copyright Obec Štrba.