Prijatie učiteľov

28. marca 2018 | Kultúra, Prijatie učiteľov

Prijatie učiteľov – 2018

Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo slávnostné prijatie učiteľov všetkých škôl našej obce v obradnej sieni, ktorým sa prihovorila zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová. Učitelia boli obdarovaní kvetom a malým darčekom. Podujatie obohatili programom  žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy. Za prijatie poďakovala riaditeľka ZŠ Mgr.Ľubomíra Iľanovská. Všetkým učiteľom vyjadrujeme úctu a poďakovanie za náročnú

6. apríla 2017 | Kultúra, Prijatie učiteľov

Prijatie učiteľov – 2017

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe prijatí pedagogickí pracovníci Základnej školy, Materskej školy a Základnej umeleckej školy v Štrbe. Prijatie sa uskutočnilo v piatok 31.3. 2017. Učiteľom sa prihovorila  zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová, za pedagógov sa poďakoval riaditeľ ZUŠ  Mgr. Marián Šabla.


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt