Štrbské noviny

Po dlhšej odmlke sa vraciame k vydávaniu Štrbských novín, ktoré sú určené predovšetkým pre obyvateľov obce Štrba a jej miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.

V priebehu roka organizujeme množstvo podujatí, či už kultúrno-spoločenských alebo športových, realizujeme práce na rozvoji obce a jej miestnych častí a je dosť udalostí, ktoré vám potrebujeme priblížiť v písomnej forme. Niekedy sme to nahrádzali písaním listov alebo letákov. Chceme vydávať noviny pravidelne každý mesiac, aby sme tak mohli čo najviac informovať o dianí v obci.

Nie vždy dokáže občan sledovať obecné televízne vysielanie alebo počúvať relácie miestneho rozhlasu a nie všetky aktivity a informácie sa dajú zachytiť cez webovú stránku obce alebo na teletexte obecného televízneho vysielania. Noviny je vždy dobré mať doma na stole a kedykoľvek si prečítať to, čo čitateľa zaujíma. Veríme, že Štrbské noviny budú pestré, budú prinášať nové aktuálne informácie o dianí v obci a súčasne budú aj poučné, pretože chceme v nich publikovať aj rôzne obsahovo zaujímavé príspevky. Štrbské noviny boli zapísané do zoznamu periodickej tlače na Ministerstve kultúry SR pod evidenčným číslom EV 5245/15, pridelené ISSN: 2453-6482.

Štrbské noviny - rok 2018

Štrbské noviny 2018 / 6

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 5

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 4

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 3

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 02

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 01

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2017

Štrbské Noviny 2017 / 11-12

stiahnúť zobraziť

História Štrbského Plesa 2

stiahnúť zobraziť

História Štrbského Plesa 1

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2017 / 10

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2017 / 8-9

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2017 / 7

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2017 / 6

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2017 / 5

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2017 / 4

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2017 / 3

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2017 / 1-2

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2016

Štrbské Noviny 2016 / 12

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 10-11

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2016 / 8-9

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2016 / 7

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 5-6

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 4

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 3

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 2

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 1

stiahnúť zobraziť


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt