Články v kategórii Kultúra

21. mája 2017

Požehnanie pôdorysných základov kostola v zaniknutej osade Šoldov

V súvislosti s   ukončením archeologického výskumu  v  r. 2016, v   rámci   ktorého  sa   zrealizoval pôdorys základov kostola, sa uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Požehnanie pôdorysných základov kostola v zaniknutej osade Šoldov“. 21. mája 2017  v lokalite Šoldov na príjazdovej ceste stála dlhá šnúra áut, autobus i mikrobus, ktoré doviezli divákov zo Štrby, Tatranskej Štrby i bližšieho regiónu na

20. mája 2017

Majáles

Rada rímskokatolíckej cirkvi v Štrbe zorganizovala vo farskej záhrade Majáles. 20. mája 2017 sa uskutočnil už jeho 14. ročník.  O 9,00 hod. podujatie otvorili organizátori  a prihovorili sa aj zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová a bývalý kňaz v Štrbe Alojz Chmelár. Súčasťou Majálesa je súťaž vo varení guláša. Tohto roku varilo 9 družstiev a v popoludňajších

19. mája 2017

Deň matiek v Materskej škole v Štrbe

Deň matiek oslávili aj v Materskej škole v obidvoch triedach v Štrbe. Deti so svojimi pani učiteľkami pripravili program, básničky, pesničky i scénky a to všetko patrilo ich mamkám a starým mamám. Poďakovanie za lásku a starostlivosť prejavili aj darčekom pre mamku, ktorý v materskej škole samé vyrobili. Pani kuchárky pripravili aj občerstvenie, a tak mamky so svojimi deťmi strávili príjemné popoludnie pri príležitosti

14. mája 2017

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí matkám a pri tejto príležitosti sa uskutočnilo  v nedeľu 14. mája 2017 slávnostné popoludnie s  programom detí všetkých našich škôl. Spoločne sme oslávili Deň matiek v Tatranskej Štrbe  v stacionári v budove obecného úradu a v Štrbe v sále kultúrneho domu.

12. mája 2017

Deň matiek v Materskej škole v Tatranskej Štrbe

Pri príležitosti Dňa matiek pripravili učiteľky materskej školy a Literárno -dramatický odbor ZUŠ v Štrbe spolu s deťmi materskej školy milý program, ktorý venovali svojim mamkách na besiedke 12. mája 2017.

11. mája 2017

Prehliadka programov Literárno-dramatického odboru ZUŠ v Štrbe

Literárno-dramatický odbor ZUŠ pripravil pre žiakov 2.stupňa ZŠ prehliadku programov všetkých skupín odboru. Vo štvrtok 11. mája 2017 sa predstavili  s klasickými rozprávkami –  Snehulienka, Kriminálka Madrid, O 5 mesiačikoch, O neposlušných kozliatkach, Červená čiapočka v ofsajde, ale v modernom netradičnom poňatí. Moderátorky do deja vtiahli aj divákov, čiže svojich spolužiakov, mali pre nich pripravený kvíz i ďalšie súťaže, za ktoré

6. mája 2017

Netradičná zábava pod Tatrami v podaní Troch Tvorivých Tvorov

Art Café Štrba, coffee and cocktail bar zorganizovala kultúrne podujatie pre občanov a návštevníkov obce Štrba. Ich pozvanie prijala divadelno-improvizačná skupina s názvom TRI TVORIVÉ TVORY. Skupinu tvoria traja známi herci, Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav“Stanley“ Staško. 3T si radi užívajú adrenalín na javisku, a tak to bolo aj v Štrbe. Na

26. apríla 2017

Prijatie učiteľov – Školského úradu Veľký Slavkov

Obec Štrba zorganizovala prijatie učiteľov a starostov obcí Školského úradu Veľký Slavkov. Stretnutie prebiehalo v budove základnej školy. Popri prehliadke školských priestorov prítomní mohli vidieť aj kultúrny program, ktorý pripravili na jednotlivých chodbách školy deti materskej školy, základnej umeleckej školy a základnej školy. Hostí sprevádzala riaditeľka školy Mgr. Ľubomíra Iľanovská a zástupkyňa starostu Ing. Dagmar