Majáles 2018

ObecŠtrba
Termín19.05.2018 - 19.05.2018

19. mája 2018 sa konal už 15.ročník Majálesa so súťažou vo varení gulášu. Nechýbali ani detské hry, maľovanie na tvár a to všetko vo farskej záhrade RKC. S DJ Stano a Ľudovou hudbou Bystrianka bolo veselo na Ľudovej veselici, ktorá pokračovala v Reštaurácii Martek. Organizátorom podujatia bola Rada Rímskokatolíckej cirkvi v Štrbe.

Organizačné výkony pre súťaž vo varení guláša o Štrbskú varešku dňa 19. 5. 2018

 1. Súťaž organizuje farská rada pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Štrbe.
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť viacčlenné družstvá, na svoje náklady, zodpovedajúce za svoju bezpečnosť, pričom veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí súhlasiť s organizačnými pokynmi súťaže.
 3. Súťažné družstvá súťažia pod menom veliteľa družstva.
 4. Všetky suroviny, ingrediencie, kotol a potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá na svoje náklady.
 5. Množstvo guláša nie je podmienkou, jedinou podmienkou je aby bol z mäsa 😊
 6. Zápisné na súťaž je vo výške 5 EUR za jedno družstvo. Veliteľ družstva je povinný zaplatiť zápisné pri registrácii družstva.
 7. Organizátori zabezpečia pre súťažné družstvá občerstvenie, palivové drevo, pitnú vodu a ohniská.
 8. Zahájenie súťaže je o 9.00 hod. vo farskom dvore.
 9. Guľáš musí byť uvarený do 13.30 hod, kedy hodnotiaca komisia bude vykonávať ochutnávku guláša a vyhodnotí najlepší guľáš.
 10. Súťažné družstvá môžu po vyhodnotení uvarený guľáš rozdávať bezplatne alebo predávať za symbolickú cenu pre divákov, priateľov či rodinných príslušníkov.
 11. Výťažok z predaja si môžu súťažné družstvá ponechať alebo venovať na podporu zveľaďovania budov rímskokatolíckej cirkvi v obci Štrba podľa vlastného uváženia.
 12. Všetky družstvá dostanú symbolickú vecnú cenu, víťazné družstvo bude ocenené zvlášť.

V Štrbe  27. 04. 2018

 

 

Fotogaléria


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt