Požehnanie pôdorysných základov kostola v zaniknutej osade Šoldov

V súvislosti s   ukončením archeologického výskumu  v  r. 2016, v   rámci   ktorého  sa   zrealizoval pôdorys základov kostola, sa uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Požehnanie pôdorysných základov kostola v zaniknutej osade Šoldov“.

21. mája 2017  v lokalite Šoldov na príjazdovej ceste stála dlhá šnúra áut, autobus i mikrobus, ktoré doviezli divákov zo Štrby, Tatranskej Štrby i bližšieho regiónu na významné podujatie, kde sme odkryli kus historickej pravdy o tejto lokalite.
Po príhovoroch starostu obce Michala Sýkoru a archeológov kňazi našich cirkví vykonali akt požehnania pôdorysných základov kostola s krížom, ktorý našiel archeológ Alfréd Piffl počas výskumu v roku 1951.

V rámci podujatia bolo udelené:

Čestné občianstvo obce Štrba 

Prof. Ing. Arch. Alfrédovi Pifflovi CSc. in memoriam  – za výrazný podiel na archeologickom výskume a zviditeľnení zaniknutej osady Šoldov 

a

Mgr. Alojzovi Chmelárovi – rímskokatolíckemu kňazovi – za výrazný podiel na duchovnom rozvoji obyvateľov obce a za šírenie ekumenizmu v našej obci

Cena obce Štrba

Doc. PhDr. Matejovi Ruttkayovi, CSc. – za výrazný podiel na archeologickom výskume zaniknutej stredovekej osady Šoldov v k.ú. obce Štrba 

a

PhDr. Mariánovi Sojákovi, PhD. – za výrazný podiel na archeologickom výskume zaniknutej stredovekej osady Šoldov v k.ú. obce Štrba

Prežili sme spolu krásne odpoludnie, odpoludnie oslavy i piety vzácnej minulosti. Aký to vzácny kúsok zeme máme v našom chotári, zeme, ktorá ukrýva vekmi zašlú pravdu – pravdu o Šoldove. Nuž vzdajme tomuto miestu patričnú pozornosť, venujme mu kus nášho  „ja“.

Podujatie obohatili spevmi FSk Štrbän, cirkevné spevokoly a Ján Timko.

Fotogaléria


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt