Články v kategórii Kulturistický oddiel

23. februára 2017

VČS KO ŠK Štrba

Výbor kulturistického oddielu Športového klubu Štrba pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu,, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. marca  2017 o 17,00 hod v posilňovni oddielu v budove Kultúrneho domu v Štrbe.

27. februára 2016

Výročná členská schôdza – 2015

Kulturistický oddiel v Štrbe hodnotil činnosť oddielu na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 27. februára 2016  v priestoroch posilňovne. Správa o činnosti kulturistického oddielu v obci Štrba za rok 2015 Kulturistický oddiel v Štrbe si za rok 2015 pripomenul 26 rokov svojej športovej činnosti v obci. V jej začiatkoch, činnosť oddielu bola prevažne zameraná na športovo súťažnú činnosť, kde

7. marca 2015

Výročná členská schôdza – 2014

Správa o činnosti kulturistického oddielu v obci Štrba za rok 2014 Dňa 07.03. 2015 sa konala v priestoroch posilňovne kulturistického oddielu v Štrbe výročná členská schôdza, na ktorej výbor a členovia KO spoločne hodnotili činnosť kulturistického oddielu v Štrbe za rok 2014. Prítomní členovia boli oboznámení hlavne o finančných výdajoch súvisiacich s prerábaním interiéru posilňovne

1. januára 2014

Výročná členská schôdza – 2013

Kulturistický oddiel v Štrbe hodnotil činnosť oddielu na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 1. marca 2014  v priestoroch posilňovne. Správa o činnosti kulturistického oddielu v obci Štrba pre rok 2013 Každoročne sa koná v priestoroch posilňovne kulturistického oddielu v Štrbe výročná členská schôdza, na ktorej členovia spoločne hodnotia uplynulý rok činnosti oddielu. Členovia sú každoročne oboznámení s príjmami a výdajmi KO,

2. marca 2013

Výročná členská schôdza – 2012

Kulturistický oddiel Štrba mal výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 2. marca 2013  v priestoroch posilňovne. Správa o činnosti kulturistického oddielu v Štrbe za rok 2012 Dňa 02.03.2013 sa v priestoroch posilňovne uskutočnila výročná členská schôdza kulturistického oddielu v Štrbe. Predmetom výročnej členskej schôdze bolo oboznámiť členov oddielu o činnosti, príjmoch a výdavkoch oddielu za rok 2012. Hlavným finančným príjmom oddielu

3. februára 2012

Výročná členská schôdza – 2011

3. februára 2012 sa v priestoroch posilňovne konala výročná členská schôdza kulturistického oddielu ŠK Štrba Správa o činnosti kulturistického oddielu za rok 2011 Dňa 03.02.2012 sa v priestoroch posilňovne uskutočnila výročná členská schôdza kulturistického oddielu v Štrbe. Predmetom výročnej členskej schôdze bolo oboznámiť členov oddielu o činnosti, príjmoch a výdavkoch oddielu za rok 2011. K najväčším minuloročným výdavkom bolo zakúpenie posilňovacieho zariadenia

31. decembra 2011

Úspechy Dominika Zemana

Rok 2011 Na M-SR v Žiline v tlaku na lavičke obsadil v kategórii junior do 90 kg 2. miesto Na Grand Prix v Kežmarku v kategórii junior obsadil 4. miesto Na Majstrovstvách sveta v naturálnej kulturistike v kategórii junior obsadil 2. miesto. Rok 2010 Na Banskobystrickej Grand Prix v naturálnej kulturistike obsadil v kategórii 3.

30. januára 2010

Výročná členská schôdza – 2010

30. januára 2010 hodnotili členovia kulturistického oddielu činnosť za uplynulý rok 2009. V tomto roku si klub pripomína  20. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti  starosta obce Michal Sýkora odovzdal Kulturistickému klubu Ďakovný list a symbolický šek v hodnote 700 €. Na stretnutie prijali pozvanie aj zakladajúci členovia, ktorí si pospomínali na ťažké začiatky pred