Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Kultúrne podujatia v roku 2016

 

Vianočný koncert s FS Poľana

Adventné obdobie v našej obci je štedré na podujatia. V stredu 14. decembra 2016 sa konal vianočný koncert FS Poľana. Určite všetci, ktorí prijali pozvanie strávili príjemný večer pri piesňach a tancoch tohto umeleckého telesa, ktorého riaditeľom je náš rodák Ing. Pavol Gejdoš.

Bol u nás Mikuláš

Mikuláš prišiel tento rok  medzi deti do Štrby už 4. decembra. Deťom ponúkol najprv v sále kultúrneho domu divadelné predstavenie " O FÚZATEJ SNEHULIENKE" - rozprávkovú klauniádu plnú zaujmavých nápadov s množstvom humoru, pesničiek s peknými aj známymi melódiami, so živou hudbou sprevádzanou zaujímavým nástrojom. Príbeh pochádza z autorskej dielne divadla a je napísaný na motívy slávneho príbehu "o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch".

A potom  spolu s čertom prešiel sa sálou a počkal deti pri rozsvietenom stromčeku na námestí. Deti mu recitovali, spievali, radovali sa, niektoré i plakali, ale hlavne všetky sa tešili z mikulášskych balíčkov.

Jeseň života

V obci ani jeden rok nezabúdame na našich občanov seniorov a práve v októbri ich všetkých pozývame a pripraveným programom im ďakujeme za všetko to, čo pre nás urobili a robia vo verejnom živote obce, ale aj za rozdávanie lásky, pokoja a radosti v kruhu svojich najbližších.
Deti zo základnej umeleckej školy, materskej školy, základnej školy, folklórne súbory Štrbianček i Štrbän svoj program venovali starkým v sále Kultúrneho domu v Štrbe a v Tatranskej Štrbe už po druhýkrát v Dome seniorov aj ich klientom, aby slovom, piesňou a tancom zahnali ich samotu. Dôchodcovia zo Štrbského Plesa boli pozvaní na podujatie do Tatranskej Štrby. V Dome seniorov program obohatil i slovenský operný spevák, herec a moderátor Filip Tůma, ktorý má v Dome seniorov svoju starkú a v Štrbe bolo aj predstavenie divadla DRaK z Prešova s veselohrou Kubo.
Pekné myšlienky, ktoré patrili úcte k tým skôr narodeným a jeseni života, vo svojom príhovore vyslovil starosta obce Michal Sýkora a úprimné slová venovali starkým aj kňazi našich cirkví Stanislav Baloc a Miroslav Hric a v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe aj riaditeľ zariadenia Ing. Tomáš Hyben.
Na tomto stretnutí sme venovali priestor i gratuláciám jubilujúcim spoluobčanom, ktorí v roku 2016 oslávili 70, 80 a viac rokov. Veľký potlesk patril najstarším jubilantkám – v Štrbe 94-ročnej Anne Šerfelovej, v Tatranskej Štrbe 91-ročnej Štefánii Kleinovej a v Dome seniorov 97-ročnej Márii Marekovej.
Všetkým starkým prajeme, nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok veľa zdravia, lásky, spokojnosti a aby prežívali peknú jeseň života. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.

 

Poézia a hudba

Poézia a hudba - slávnostný koncert venovaný slávnym operným zborom - uskutočnil sa 12. septembra 2016 v Evanjelickom kostole v Štrbe. Bola to prechádzka opernou zborovou tvorbou od najstarších čias až po súčasnosť v podaní komorného zboru Vox Istropolitana z Bratislavy pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla. Krása hudby bola spojená s poéziou v podaní herečky a recitátorky Idy Rapaičovej.

 

72. výročie SNP

Výrazný dejinný medzník v našej  histórii  - 72 rokov od pamätných dní Slovenského národného povstania - sme si v Štrbe   pripomenuli  pietnym  aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať 26. augusta 2016.

Zástupcovia obce Štrba sa zúčastnili sj regionálnych osláv na Podbanskom Partizánskej lúke.

Cimbalový koncert

21. 8. 2016 v Evanjelickom kostole v Štrbe účastníci medzinárodného cimbalového kurzu Letné muzicírovanie, ktorý organizuje Martina Krigovská Sanitrárová, v spolupráci so Základnou umeleckou školou Štrba a Evanjelickou a.v. cirkvou Štrba zorganizovali cimbalový koncert.

 

Zborový deň ECAV Štrba

7.8.2016 sa v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Štrbe konal prvýkrát Zborový deň. Začal službami Božími, pokračoval gulášom vo farskej záhrade. Potešili  aj koláčiky, ktoré ochotne napiekli šikovné sestry zo zboru. Prítomní si vypočuli dve prednášky. Dr. Peter Švorc hovoril na tému Od Tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu - história štrbského evanjelického zboru (1784 - 1914).  Ing. Mikuláš Lipták hovoril na tému Autorita Božieho slova. Medzi prednáškami hrala kapela Otvorené dvere. Večer bolo vystúpenie cirkevného spevokolu s mládežníckou kapelou Bread & Wine, ktoré pokračovalo krstom CD a koncertom kapely. Všetci, čo prišli na toto podujatie, si mohlôi povedať, že prežili  požehnaný čas v zmysle biblického: Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Žalm 133,1.

Vatra zvrchovanosti

Štrbské folklórne slávnosti

„Je i viacej takých národov, ktoré sú na počet neveľké, ale duchovným životom silné. Nie počet, nie hŕba, ale duch je podstata vecí a všetko to, čo z ducha ide . . .“ Táto myšlienka nášho národovca Ľudovíta Štúra nás zaväzuje oživovať a pripomínať odkaz našich predkov, duchovné bohatstvo, tradície a kultúrne hodnoty nášho národa, a tak ich sprítomňovať v našej súčasnosti. Už 16-ty krát sa nám podarilo spojiť prejavy tradičnej a ľudovej kultúry do podujatia Štrbské folklórne slávnosti, ktoré sa opäť vrátili do Štrby.
V programe sa predstavili naše folklórne súbory Štrbianček, Štrbian a Štrbän, Detské folklórne súbory s názvom Pramienok z Vojvodiny a z Liptovského Mikuláša, FS Batizovce, FS Moravančan z Moravian, folklórne súbory Kalejs a Zile z Lotyšska a FS Bystrina z Banskej Bystrice.
Návštevníkom sme ponúkli okrem hudby spevu a tanca aj krásu krojov a dobového remeselníckeho náradia na prípravu a spracovanie textílií a hospodárskeho náradia, ktoré máme zachované v našom miniskanzene v Štrbskej drevenici.
Štrbské folklórne slávnosti sa uskutočnili na námestíčku pri budove obecného úradu 2. júla 2016 v popoludňajších hodinách.

Majáles 2016

21. mája pripravila Rímskokatolícka cirkev v Štrbe zábavný deň - Majáles 2016 so súťažou vo varení gulášu.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí matkám a pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v nedeľu 8. mája 2016 slávnostné popoludnie, a to v budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe i v sále Kultúrneho domu v Štrbe. Bohatý a hodnotný program pripravila základná umelecká škola, do ktorého prispeli aj deti materskej školy a základnej školy. So slovami vyznania všetkým mamám sa prihovorili starosta obce Michal Sýkora a kňazi našich cirkví Stanislav Baloc a Alojz Chmelár.

Slávnosti poézie Dr.Petra Švorca.

Poézia – nie je nedeľou nášho týždňa, ale robí nedeľu zo všedného dňa. Milovníci hovoreného slova takúto poetickú nedeľu mali možnosť zažiť v obradnej sieni obecného úradu 10. apríla 2016 na slávnostiach poézie a prózy, ktoré majú v našej obci už takmer 80-ročnú tradíciu. Ostatných 17. ročníkov nesú názov Dr.Petra Švorca.
Za tie roky si našli svojich verných divákov a priaznivcov.
V prvej časti tohto sviatočného popoludnia si vypočuli detských recitátorov, víťazov školského kola HK a hudobné prednesy žiakov ZUŠ.
Druhá časť slávnosti poézie bola venovaná našim autorom, ktorí sa v Štrbe narodili, tu žili alebo pôsobili. Recitátorky recitovali poéziu Michala Otčenáša, Janka Jančíka, Pavla Tomku a Maše Haľamovej.
Báseň v piesni a pieseň v básni – s týmto názvom sa niesla tretia časť poetického popoludnia, v ktorej naše slávností ocenil a prišiel s nejednou básňou vzácny hosť, umelecký recitátor Juraj Sarvaš a jeho dcéra Svetlana Sarvašová herečka a muzikálová speváčka ho dopĺňala piesňou.
Stalo sa milou tradíciou, že vstupné priestory obradnej siene vyzdobia ľudovými ručnými prácami členky Klubu dôchodcov v Štrbe.
Poetické popoludnie pri sviečkach svojou magickou atmosférou oslovilo ľudí citlivých a vnímavých, ľudí otvorených kráse a umeniu.

Dvojnásobný sviatok

„Čas letí jak vtáci nedozierni“, hovorí básnik Laco Novomeský. Veru tak, čas letí. Veď len nedávno som v Štrbe preciťoval poéziu Vianoc, keď som recitoval pri vianočnom strome vo veľkom programe pre obecným úradom a už som tu prežil poéziu jari vo vnútri obecného úradu, konkrétne v peknej sobášnej sieni, v ktorej zneli verše básnikov z úst takmer všetkých generácií. Slávnosti poézie, tak nazvali organizátori toto nedeľné popoludnie. Opäť ma pozvali. A ja – keďže išlo o slávnosť poézie – išiel som. A nie sám. Presvedčil som tento raz aj dcéru Svetlanku, členku Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby do tohto slávnostného programu prispela slovom, ale najmä spevom, pretože má v repertoári veľa piesní, najmä z mnohých muzikálov. Nemusel som ju dlho presviedčať. S radosťou šla. A tak sme zažili 10. apríla dvojnásobný sviatok. Sviatok nedeľný a sviatok poézie. A naozaj bolo to tak. Nedeľa bola trochu pochmúrna, ale v sále akoby svietilo slniečko. Slniečko poézie. Očarili nás všetci. Všetci, ktorí recitovali. Od tých najmenších až po 76 ročnú recitátorku pani Jolanu Kubisovú.
Malí žiaci, sviatočne oblečení so zápalom recitovali verše Bendovej, Rúfusa, Feldeka. Ale čo ma milo prekvapilo, objavili sa tam aj verše skvelého ruského básnika minulého storočia, ktorého tvorba bola z väčšej časti venovaná deťom a mládeži. Bol to Sergej Michalkov. Zazneli jeho dve básne, Nespať a Čo vy? Za toto treba doslova poďakovať, pretože sa neguje to, čo vzniklo v minulom storočí v štátoch vtedajšieho spoločenského zriadenia.
Milan Rúfus v jednej krátkej básni Kto, hovorí:
„A teraz milí veľmi vážne, pochodeň dymí, kto ju zažne,
ktože ju opäť rozsvieti od detí k veľkým do detí.
Povedzte kto z nás rozpomenie,
kto zcelí veci rozlomené....“
A toto popoludnie dalo odpoveď básnikovi, pretože v ďalšej časti zazneli básne štrbských básnikov, ktorí už nie sú medzi nami, ale i verše významnej slovenskej poetky – Maše Haľamovej, ktorá žila na Štrbskom Plese. A neboli to len prednesy z nejakej piety, ale prednesy na úrovni, prednesy precítené, prednesy hodné názvu - Slávnosť poézie.
Mašku Haľamovú som osobne poznal. Keď som jej pripravoval veľký program v Poetickom štúdiu v Bratislave, dlhé hodiny som sedel v jej útulnom byte a počúval ju hovoriť o živote, o umení, o vzťahoch medzi ľuďmi. Hovorila tíško, s pokorou, smutne i s úsmevom. Preto Vám ďakujem, že ste vzdali hold, takýmto dôstojným spôsobom. Osobne som sa poznal i s dobrým básnikom Miškom Otčenášom, ktorého zbierku básní “Štrbské srdce”, som v Bratislave v klube Spolku slovenských spisovateľov, uvádzal do života. Škoda, že nám ho osud prirýchlo zobral zo života pozemského. Bol by iste vytvoril dobré, srdečné básne naplnené vyznaním k svojmu rodnému kraju.
Prichodí sa mi poďakovať všetkým, ktorí ste recitovali. Žiakom, či to už bola Bianka Jakubcová, Maťko Juhás, Patrik Marec, Ninka Jurínová, Zinka Pantučková, Erik Jonas, Stelka Madáčová a ďalší, ktorých mená som si všetkých nezapamätal, ale ich prednesy mám dodnes v pamäti. A ďakujem starším a povedal by som krásnym dámam za prednesy veršov Mašky Haľamovej, Michala Otčenáša, Pavla Tomku i Janka Jančíka, rodných to básnikov. A treba poďakovať za kultivované, elegantné moderovanie Ľubke Otčenášovej, ktorá je vlastne dušou tejto slávnosti. A Svetlanka - najmä ďakuje majstrovi zvuku, ktorý v neľahkých technických podmienkach, bezchybne púšťal podklady ku speváckemu prednesu. A keď už ďakujem, tak nemôžem nevzdať aj úctu obecenstvu, ktoré zaplnilo sálu tak, že sa prinášali aj stoličky, aby si ľudia mali kde sadnúť.
Minule som bol v Terchovej, kde pripravili prvý ročník v umeleckom prednese terchovského regiónu. Zorganizovala to moja bývalá žiačka našej Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zasiali sme semienko. Tam prvý a v Štrbe 79-ty ročník Slávnosti poézie. V malých obciach sú nadšenci, ktorí rozvíjajú citovú oblasť našich detí, národnú hrdosť a kultúrny rozhľad. Lebo máme byť na čo hrdí. Pravda, masmédiá takémuto druhu kultúry nevenujú pozornosť. Bezduchej kultúre hej. Chceme, aby vyrastali z našich detí osobnosti s veľkým B ako to napísal ten náš veľký básnik, ktorého som už raz citoval vo svojej krátkej sentencii Milan Rúfus:
“Človek,
v útrobách zeme víťazi i v kozme.
Pod korytami riek i na dne morí.
A predsa všetko sa lomí na tom, kto sme.
Či sme Bytosti alebo sme len tvory.”

                                                                                                            Juraj Sarvaš

Veľkonočný pondelok v Štrbe

Tradície Veľkej noci sa v Štrbe ešte zachovávajú vo Veľkonočný pondelok oblievačkou a vyberaním kúpačky.
Chlapci po partiách od rána oblievali dievčatá a veru ich nešetrili. Vedrá vody vylievali na dievčatá na dvore či na ulici. Dievčatá aj keď výskali a triasli sa od zimy, predsa len boli rady, že ich chlapci navštívili a okúpali, aby boli zdravé a krásne.
Popoludní chlapci vo vyšívaných štrbských košeliach a lajblíkoch spievajúc zaužívané piesne vyberali kúpačku od dievčat.
Tento rok 5 partií chlapcov prešli hlavnou ulicou až po Krôn, kde si spoločne zaspievali, rozdelili peniaze, vyplatili mladší starších a spoločne s dievčatami sa rozišli po miestnych zariadeniach osláviť veľkonočný pondelok.
Túto tradíciu veľkej noci boli podporiť aj diváci, prevažne príbuzní spievajúcich mládencov a dievčat, postávajúcich po skupinkách, rozdávajúc chlapcom kúpačku.

 

Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 23.3.2016 slávnostné prijatie učiteľov všetkých škôl našej obce v obradnej sieni, ktorým sa prihovorila zástupkyňa starostu obce Dagmar Vincová a na pamiatku im odovzdala malý darček – usb kľúč a jarný kvietok Podujatie obohatili programom deti materskej školy.

Za prijatie poďakovala riaditeľka MŠ Bc. Marta Macková.

 

Oslobodenie obce

29. januára 2016 sme si pietnym aktom kladenie vencov pripomenuli 71. výročie oslobodenia našej obce.

Kultúrne podujatia v roku 2015

Vianočná slávnosť Otvárania dverí Vianoc podtatranských

Už 26-ty krát sme sa zišli v 4. adventnú nedeľu pod holým nebom, aby sme ticho a vrúcne, ale vospolok vstúpili do vianočného týždňa.
Večer Otvárania dverí Vianoc podtatranských sa niesol pod názvom „Nech tichou nocou počuť zvonov hlas“ a prihovárali sme sa slovom i piesňou našich zvykov i obyčají a vianočnou poéziou v podaní vzácneho hosťa herca, scenáristu, režiséra a recitátora Juraja Sarvaša.
S vianočným prianím a posolstvom vystúpili folklórne súbory Štrbianček, Štrbian a Štrbän a cirkevné spevokoly evanjelickej, rímskokatolíckej a apoštolskej cirkvi s pozdravmi ich kňazov. Spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc za hlaholu zvonov na vežiach oboch kostolov, rozsvietené prskavky v rukách divákov a ohňostroj ohlásili pokoj všetkým sveta národom.
Symbolicky, práve v tomto predvianočnom čase sa po 64 rokoch vrátil do našej obce šoldovský kríž. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra zapožičal našej obci originál Šoldovského kríža, jedného z najvýznamnejších historických pamiatok nájdených v okolí Štrby. Kríž prišiel odovzdať starostovi obce archeológ PhDr. Marián Soják.
Na slávnosti sme si v premiére vypočuli aj pieseň o Šoldove, ktorú zaspieval autor Ján Timko z Liptova.
Medzi mnohými hosťami vianočného podujatia bol aj predseda MS Marián Tkáč.
Aj 26. ročník Otvárania dverí Vianoc podtatranských bol slávnosťou, ktorá je sviatkom duše a zanechala stopu v srdci každého z účinkujúcich i návštevníkov. 

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

16. decembra 2015 sa uskutočnilo predvianočné stretnutie s kultúrnym programom a s vianočným občerstvením s dôchodcami v Štrbe v sále kultúrneho domu, v Tatranskej Štrbe v hoteli Rysy a na Štrbskom Plese v hoteli Borovica.
Po koncerte Ľudovej kapely Kollárovci to bol ďalší vianočný darček v našej obci tento krát určený našim seniorom.
Bohatý vianočný program pripravila ZUŠ a s milým programovým darčekom prispeli aj deti z MŠ a ZŠ.
Seniorom sa prihováral starosta obce Michal Sýkora, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol čaro a atmosféru vianočných sviatkov a všetkým poprial zdravie a šťastie a aby Vianoce vo všetkých domácnostiach boli plné lásky, pokoja a dobrej vôle.
Občania nad 62 rokov dostali vianočný darček a po skončení programu aj vianočné občerstvenie.
Veríme, že všetci čo prijali pozvanie na toto podujatie príjemne prežili adventné popoludnie pred vianočným sviatkami.

Vianočný koncert Kollárovcov

Jedným z vianočných darčekov pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa bol vianočný koncert skupiny Kollárovcov, ktorý sa uskutočnil 10. decembra 2015 v sále Kultúrneho domu v Štrbe.

Bol u nás Mikuláš

Mikuláš spolu s čertom prišiel  do Štrby v nedeľu 6.  decembra 2015. Priiesol zo sebou  divadelnú rozprávku s názvom Janko Hraško v podaní divadla Portál z Prešova. Pri rozsvietenom stromčeku rozdal deťom mikulášske dobroty.

Úctu a vďačnosť Vám...

...  to bolo motto podujatia, ktoré sa konalo18.októbra 2015 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na ktorom sme aj zablahoželali jubilantom, ktorí v roku 2015 sa dožili  70,80 a viac rokov. V Tatranskej Štrbe sa podujatie uskutočnilo v budove Domu seniorov a v Štrbe v sále kultúrneho domu, občania Štrbského Plesa navštívili podujatie v Tatranskej Štrbe. Podujatie pripravili žiaci ZUŠ z hudobného a tanečného odboru, deti MŠ v Štrbe i v Tatranskej Štrbe a žiaci ZŠ. V Tatranskej Štrbe program obohatila FS Štrbän a zábavná skupina Svittasenior.

Prítomným sa prihovorili starosta obce Michal Sýkora, kňazi našich cirkví a v Tatranskej Štrbe aj riaditeľ Domu seniorov Ing Tomáš Hyben.

 

71.výročie SNP - regionálne oslavy na Podbanskom 

Na Podbanskom na Partizánskej lúke, uprostred vysokých tatranských smrekov sa nachádza Pamätník SNP. Tvoria ho 4 tatranské žuly, venované pamiatke 2. čs. partizánskej brigády Za slobodu Slovanov s partizánskym oddielom Vysoké Tatry, ďalšia žuly pripomína činnosť partizánskej brigády Tichonova, kónická žula nesie štátny znak SR a posledná vzdáva hold činnosti brigády M.R.Štefánika. 

Na základe uznesenia prijatého pri príležitosti 53. výročia osláv SNP na Podbanskom 29. augusta 1997 zástupcovia tatranských a podtatranských obcí a mesta a ŠL Tanapu slávnostne vyhlásili, že na tomto mieste sa budú konať každoročne oslavy SNP na znak vďaky a úcty tým, ktorí v priebehu SNP tu bojovali a mnohí obetovali to najcennejšie – život. Zástupcovia obcí Pribylina, Liptovská Kokava, Štrba, Vavrišovo, Hybe, Východná, Važec, mesta Vysoké Tatry a ŠL. Tanapu sa zaviazali organizovať tieto oslavy s tým, že každý rok bude organizáciu zabezpečovať iná obec. Neskôr sa pridalo aj mesto Liptovský Hrádok a ďalšie liptovské dediny.
29. augusta 2015 bola organizáciou osláv poverená obec Štrba. Na tomto pamätnom mieste sme si pripomenuli už 71.výročie Slovenského národného povstania, výrazný dejinný medzník v našej histórii a pietnym aktom kladenia vencov ku pamätníkom vzdali hold tým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu.
Pred rokmi Partizánsku lúku popri ústrednom pamätníku SNP dotvárala aj pamätná doska s mapou bojov SNP v oblasti Vysokých Tatier. Pred piatimi rokmi bola spolu s ďalšími tabuľami vo Vysokých Tatrách odcudzená, a preto tento rok na návrh starostu obce Štrba Michala Sýkoru s finančnou pomocou OV SZPB v Poprade a miest a obcí regiónu organizujúcich regionálne oslavy na Podbanskom bola vyrobená nová mapa bojov SNP. Tabuľu zhotovil štrbský kamenár Michal Gotthardt.  Pri príležitosti 71. výročia SNP bola slávnostne odhalená.
Slávnostný akt vykonali starosta obce Michal Sýkora, predseda oblastného výboru SZPB v L. Mikuláši Ing. Norbert Adamec, PhD a predseda OV SZPB V Poprade podplukovník vo výslužbe Ing. Michal Kopko, ktorí v tento deň sa prítomným aj prihovárali a cez spomienky sa vrátili v čase a priblížili históriu spred 71 rokov a význam SNP pre dnešnú a budúcu generáciu.
Aj zapálením partizánskeho ohňa sme vzdali úctu so želaním, nech rozohrieva srdcia i mysle za odkaz bojovníkov v SNP.
Podujatie umocnila poetickým slovom a spevmi FS Štrbän a dychová hudba Sviťanka.
Zástupcovia obce Štrba so starostom Michalom Sýkorom a predsedom ZO SZPB Pavlom Otčenášom položili vence aj k pamätníkom v Tichej doline.
Na podujatí na Podbanskom – Partizánskej lúke nechýbalo občerstvenie a chutný guláš, ktorý pre všetkých návštevníkov pripravila reštaurácia Martek.
Oslavy 71. výročia SNP pokračovali položením vencov k pamätníku Hrdinom SNP na Štrbskom Plese. 
Štrbský účastníci osláv 71. výročia SNP zavesili veniec aj na železničnej stanici v Tatranskej Štrbe, kde sa nachádza pamätná tabuľa s textom ‚Železničiari v odboji padlým železničiarom. Bobák Michal, Fajkiš Michal, Otčenáš Janik Pavel, Otčenáš Martek Pavel, Šulek Štrbák Ján. Váš odkaz žije.‘
Pietnym aktom kladenia vencov sme si uctili pamiatku padlých v SNP aj v Štrbe k pomníku Smútiaca mať.
Spomienka na túto hrdinskú epochu dejín Slovenska v našich srdciach a v našej pamäti nech nikdy nevybledne.

 

Cyklojazda histórie

20. augusta 2015 sme mali možnosť vidieť defilé historických automobilov a motocyklov do roku výroby 1985 v rámci päťdňovej medzinárodnej súťaže Oldtimer Rallye Tatry s celkovou dĺžkou trate 400 km, ktorá viedla aj našou obcou smerom z Važca do Lučivnej. Privítali sme ich spevmi FS Štrbän a pre nás typickými pankuškami. Krásne slnečné počasie umožnilo aj návštevníkom pokochať sa krásou automobilových veteránov a zblízka vidieť túto vyblýskanú históriu.

Vatra zvrchovanosti

Štrbské folklórne slávnosti

4. júla 2015 sa uskutočnil už 15. ročník Štrbských folklórnych slávností. Podujatie umocnilo vystúpenie zahraničných súborov z Argentíny, Srbska, Estónska a Turecka.

 

Majáles 2015

Rímskokatolícka zorganizovala ďalší. ročník podujatia Maláles 2015 spojený so súťažou vo varení guláša a ľudovou veselicou.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrila matkám a pri tejto príležitosti sa uskutočnilo 10.5.2015  slávnostné popoludnie s kyticou uvitou z programu detí všetkých našich škôl.
V Tatranskej Štrbe sa program konal v stacionári v budove obecného úradu , v Štrbe v sále kultúrneho domu 

Pocta rodákovi

24. apríla 2015 sme slávnostné popoludnie venovali 200.výročiu narodenia MUDr. Markušovského. V sále kultúrneho domu odzneli príhovory o živote a diele Markušovského, v evanjelickom chráme  biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi na Slovensku Slavomír Sabol slúžil bohoslužbu,  pri rodnom dome – evanjelickej fare boli položené vence k pamätníku, v parku pri KD bolo odhalené umelecké dielo výtvarníka Fera Guldana a pamätná tabuľa venovaná obcou Vasegerszeg.
Na túto významnú udalosť v našej obci prijali pozvanie mnohí hostia a spoločne sme si uctili  spomienku na nášho rodáka, významného lekára, univerzitného profesora, vynálezcu nosového zrkadla, jedného z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, uhorského vládneho radcu a hlavne veľkého humanistu Ľudovíta Markušovského.

Oslavy 200.výročia narodenia MUDr. Markušovského pokračovali v Maďarskej obci Vasegerszeg, kde je pochovaný.

 

 

 

 

Veľká noc

Tradície Veľkej noci sa zachovávajú v obci Štrba vo Veľkonočný pondelok oblievačkou a vyberaním kúpačky 

 

 

Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 27.3.2015 hod. uskutočnilo v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe slávnostné prijatie učiteľov všetkých škôl v našej obci.

Slávnosti poézie 

8. marca 2015 sa uskutočnili v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe Slávnosti poézie Dr.Petra Švorca spojené s výstavou ručných prác členiek Klubu dôchodcov. Recitovali  víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína, dospelí recitátori predstavili tvorbu Štúrovcov pri príležitosti 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Hudobné prednesy odzneli v podaní žiakov ZUŠ.

 

 

Oslobodenie obce

70. výročia oslobodenia našej obce sme si uctili  pietnym aktom kladenia vencov k pomníku Smútiaca mať 28. januára 2015.

 

 

Kultúrne podujatia v roku 2014

Vianočná slávnosť - Otváranie dverí Vianoc podtatranských

Čaro vianočných sviatkov so svojím pokojom, radosťou i láskou umocňuje v našej obci každoročne predvianočná slávnosť “Otváranie dverí Vianoc podtatranských”. Oživujeme ňou tradície našich predkov, otvárame dvere i srdcia svojim blízkym, násobujeme jedinečný čas očakávania. Slávnosť, hoci sa opakujúca, predsa vždy iná, stala sa v poslednú nedeľu pred štedrým dňom súčasťou príprav na Vianoce v našej obci.
21. decembra 2014 bolo tomu už 25-krát.

Vianočný ekumenický koncert

Adventné obdobie bolo v Štrbe spríjemnené aj Vianočným ekumenickým koncertom Slovenského kresťanského speváckeho zboru KRÉDO-VIRUJU, ktorý sa uskutočnil 20. decembra 2014 v Evanjelickom kostole v Štrbe.

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

Adventné obdobie sa v Štrbe spája aj s predvianočným stretnutím s dôchodcami.V sále Kultúrneho domu v Štrbe, v hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe i v hoteli Borovica na Štrbskom Plese pookriali diváci pri vianočnom programe, ktorý pripravila ZUŠ a do programu prispeli aj deti MŠ a ZŠ. Vianočné slovo venoval prítomným starosta obce Michal Sýkora.
Všetci, ktorí dovŕšili 62 rokov boli obdarovaní vianočným darčekom a nechýbalo ani vianočné pohostenie.

Koncert Anky Servickej

Ďalším adventným podujatím bol koncert Anky Servickej, ktorý sa uskutočnil 14. decembra 2014 v Rímskokatolíckom kostole sv.Ondreja v Štrbe.

Koncert Kollárovcov

Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka – Vianoce. Predchádza im adventné obdobie, ktoré v našej obci spríjemňujeme vianočnými podujatiami. 8. decembra 2014 to bol koncert ľudovej hudby Kollárovci, ktorých už vystúpili u nás na Štrbských folklórnych slávnostiach.
Vystúpenie ľudovej hudby Kollárovci naplnilo sálu Kultúrneho domu v Štrbe do posledného miesta a vytvorilo úžasnú atmosféru. Ďakujeme účinkujúcim aj divákom, ktorí prijali pozvanie a spolu s Kollárovcami si spríjemnili adventné obdobie.

 

Mikuláš

2.adventná nedeľa patrila deťom a stretnutiu s Mikulášom. V sále kultúrneho domu si deti so svojimi rodičmi pozreli divadlo s názvom Nebojsa v podaní divadla Portál z Prešova.
Po skončení predstavenia sa pred budovou rozsvietil vianočný stromček a vianočné ozdoby a pri nich Mikuláš s čertom rozdali deťom darčeky.

Pamiatka zosnulých

Pri príležitosti pamiatky zosnulých sme sa stretli na cintoríne, aby sme spolu v tejto slávnostnej atmosfére pristúpili k hrobom našich najdrahších a položili kyticu spomienok.
Od 1. novembra 2013 do tohtoročnej Pamiatky zosnulých sme vyprevadili do záhradky pokoja 29 spoluobčanov
Všetkým, ktorí prišli zaspomínať na svojich najbližších sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora. Tichá smútočná hudba, ktorá sa rozliehala cintorínom umocnila sviatočný víkend.
Po skončení pietneho aktu sa konala v Dome smútku ekumenická bohoslužba.

Mesiac úcty k starším

. . . a v tomto neustálom kolobehu života každoročne prichádza mesiac október, čas, kedy by mal každý prejaviť väčšiu úctu tým skôr narodeným. Týmito slovami začal svoj príhovor starosta obce Michal Sýkora na podujatí venovanom našim starším spoluobčanom. Podujatie pod názvom Milovať znamená starnúť ruka v ruke sme pripravili s deťmi MŠ, ZŠ a hudobného a tanečného odboru ZUŠ.
Aj takouto formou sme chceli  vyjadriť vďaku a úctu k našim starším spoluobčanom a vyčariť im na tvári úsmev.
Pekné myšlienky, ktoré patrili úcte k tým skôr narodeným a jeseni života, vyslovili aj kňazi našich cirkví kaplán RKC Martin Jurči a kňaz ECAV Stanislav Baloc
Podujatie, na ktorom odzneli aj gratulácie jubilujúcim spoluobčanom, vyvrcholilo koncertom Pavla Hammela.

70. výročie od pamätných dní SNP

Smútiaca mať a nad ňou sklonená smutná vŕba, nech bdie nad odkazom SNP. Nech nikto a nikdy nepoškvrní mená tých, ktorí za svoju vlasť obetovali to najdrahšie, svoje životy. 70. výročie Slovenského národného povstania, výrazný dejinný medzník v našej histórii sme si uctili 28. augusta 2014 a pietnym aktom kladenia vencov ku pamätníkom vzdali hold tým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu.
Pri príležitosti 100. výročia 1.sv.vojny bola odhalená pamätná tabuľa a prečítané mená padlých našich občanov v tejto vojne.
Mená padlých v 2. sv. vojne a v SNP boli prečítané pri spomienke na udalosti SNP.
Padlí vojaci i civilisti si zaslúžia, aby o nich vedeli aj nové generácie. Pietnym aktom sme chceli pripomenúť túto históriu, ale aj osláviť 70 rokov bez vojen a krviprelievania.
Večná Vám láska v našich srdciach, večná Vám pamäť v našich dejinách.
 

Oldtimer Rallye Tatry

Veterán klub Liptov zorganizoval veteránske podujatie Oldtimer Rallye Tatry 2014. Defilé historických vozidiel mali možnosť vidieť 22. augusta aj naši občania, keď autá prechádzali našou obcou zo Šuňavy smerom do Važca. Pri krátkom zastavení na námestíčku sme ich mohli obdivovať zblízka aj urobiť si niekoľko fotografií týchto vzácnych vozidiel.

Odhalenie pamätnej tabule

19. júla 2014 sa uskutočnil pri pamätníku Smútiaca mať pietny akt odhalenia pamätnej tabule spoluobčanom, ktorí zahynuli v I.a II. sv. vojne. Slávnosť sa konala pri príležitosti 100. výročia od vypuknutia 1. sv. vojny. Podujatie  pokračovalo na Strelnici, kde bola zapálená Vatra zvrchovanosti.

 

Posolstvo piesní Slovensku a Svetu

Štrbianky spievali na najvyššom mieste obce Štrba - na kopci zvanom Strelnica v nadmorskej výške 850 n/m, z ktorého je výhľad nielen na obec, ale aj na Kráľovu hoľu a Kriváň.
Je to aj historické miesto, ktoré sa viaže pravdepodobne do čias kuruckých vojen 17. storočia.
Svojimi spevmi sa FSk Štrbän zaradila ku mnohým centrám na Slovensku, kde znelo Posolstvo piesní Slovensku a Svetu 19. júla 2014.
Krásne slnečné počasie umocnilo toto podujatie venované 1151. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Piesňou Kopala studničku sme si pripomenuli 170.výročie vzniku Slovenskej hymny.
Pohľady na Kráľovú hoľu a na Vysoké Tatry mali v spojení s touto myšlienkou osobité čaro i moc.

 

Štrbské folklórne slávnosti

Štrbské folklórne slávnosti sa uskutočnili 5. júla 2014 v Tatranskej Štrbe. 14. ročník tohto už tradičného podujatia otvorila ženská spevácka skupina Štrbän v prekrásnom bielom oblečení štrbského kroja. Folklórne skupiny Štrbian a Štrbianček ponúkli bohatý prierez svojho repertoáru, ktorý predstavili pri príležitosti 30.výročia vzniku.
Preplnený areál divákov určite osviežila aj Ľudová hudba Bystrianka a zlatým klincom programu boli Kollárovci, známy z televízneho programu Šláger. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvorili nazabudnuteľnú atmosféru a pravú goralskú zábavu.
Na našich podujatiach nikdy nechýba tombola a nafukovacie atrakcie pre deti.
Počasie  prialo a tak s country skupinou Veteráni sme úspešne zakončili 14. ročník Štrbských folklórnych slávnosti, ktorým sme aj tento rok poslali pozdrav jubilejnému 60. ročníku FF do Východnej.

 

Deň detí a športu

Tlačová správa z podujatia

11. majáles RKC

V sobotu 17. mája 2014 farská rada RKC zorganizovala už 11. ročník majálesa. Ani upršané počasie nepokazilo dobrú náladu, ktorá vládla vo farskom dvore na tomto podujatí. Pekný deň poprial všetkým na majálese aj starosta obce Michal Sýkora.

Deň matiek

Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Pri príležitosti Dňa matiek sme uvili kyticu z úprimného slova, z piesní, hier, hudobných skladieb a tancov.
Kyticu sme našim mamám, starým mamám či babičkám odovzdali v nedeľu 11. mája 2014 v stacionári v Tatranskej Štrbe i v sále KD v Štrbe. Bola vyjadrením vďaky za vašu lásku, milé mamičky, starostlivosť a obetavosť.
Oslávenkyniam sa prihovorili starosta obce Michal Sýkora, kňaz RKC Alojz Chmelár a kňaz ECAV Stanislav Baloc.
Pre všetky prítomné mamičky účinkovali prevažne žiaci ZUŠ – z hudobného a tanečného odboru. Do kytice programu prispeli aj najmenšie deti z materskej školy a z 1. stupňa základnej školy.

 

Veľká noc v Štrbe a vyberanie kúpačky

Vo veľkonočný pondelok Štrba ožila kúpačkou. Od skorého rána  chlapci oblievali dievčatá. Popoludní so sprievodom harmoniky spievajú dlhé roky zaužívané piesne a vyberajú kúpačku. Kolorit tohtoročnej kupačky dotvorili chlapci folklórneho súboru Štrbian, ktorí doobeda okúpali dievčatá oblečení v kroji o čom urobili príspevky aj mnohé média.

 

 

Deň učiteľov

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského a pri tejto príležitosti bolo v zasadačke Spoločenského domu slávnostné prijatie učiteľov ZŠ, ZUŠ a MŠ. Učiteľom sa prihovorila zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová. Prijatie obohatili milým programom žiaci základnej školy. Za prijatie učiteľov poďakoval riaditeľ ZUŠ Bc.Ján Hurajt.

 


Majstrovstvá SR v štandardných tancoch

2. marca 2014 sa konali v Aréne Poprad Majstrovstvá SR v štandardných tancoch, na ktorých sa zúčatnil aj Slavomír Nálepka s partnerkou Michaelou Krišandovou v kategórii mládež, kde sú nováčikom.  Súťaž prebiehala vyraďovacím  spôsobom a z 28 párov sa umiestnili na 6. mieste.

 

Slávnosti poézie Dr.Petra Švorca

Základom poézie je veľa milovať. Je to práve poézia, kto nastavuje človeku zrkadlo.
Je teda asi potrebné dať vedieť, že poézia ešte stále žije. Ešte stále sú tu takí, ktorí dávajú prednosť knihe pred počítačom, pretože kniha im robí väčšiu radosť a priestor pre vlastné myšlienky. Tým pádom poézia nezomiera, ani sa nikdy úplne nestratí.
Slávnosti poézie a prózy v našej obci si našli svojich verných divákov a priaznivcov. Konali sa 23. februára 2014 v komornej atmosfére obradnej siene Obecného úradu v Štrbe. Naše slávnosti sú už 77x ideálnou príležitosťou stretnúť v plnej kráse deti, mládež a dospelých, ktorí našli záľubu v čítaní a predvádzaní umeleckého textu a ich ostatných 15. ročníkov nesie názov Dr. Petra Švorca.
V prvej časti nedeľného popoludnia si diváci vypočuli detských recitátorov, víťazov školského kola HK, ktorý má už 60 ročnú históriu a hudobné prednesy žiakov ZUŠ.
V tomto roku vo februári sme si pripomenuli 165. výročie narodenia P.O.Hviezdoslava, preto v druhej časti Slávnosti poézie recitátorky recitovali z výberu epických diel tohto básnika Zuzanka Hraškovie, Anča, Ežo Vlkolinský a Hájnikova žena. Tieto verše umocnila hudba v podaní Ing. Tomáša Hybena.
Atmosféru podujatia spríjemnila aj výstava ručných prác členiek Klubu dôchodcov v Štrbe a výzdoba obradnej siene.

 

Oslobodenie obce - pietny akt kladenia vencov

Pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce Štrba konal sa 29. januára 2014 pietny kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať za účasti občanov a predstaviteľov obce, inštitúcii, spolkov, organizácii a žiakov ZŠ a ostatných spoluobčanov.
Starosta obce Michal Sýkora vo svojom príhovore priblížil udalosti spred 69 rokov – oslobodenie našej obce a pripomenul, že nemali by sme zabúdať na krutosť, hrôzy, ale hlavne na obete, ktoré vojna prináša a poďakovať všetkým, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní našej obce a uctili si ich pamiatku tichou spomienkou.
Posolstvo 29. januára umocnené piesňami FS Štrbän je pre nás pietou i oslavou života zároveň. Patrí nám všetkým – ľuďom žijúcim v mieri. Je posolstvom pre každého človeka. Človeka, ktorý pochopil, že spomienka a úcta k minulým rokom tvorí základy, istotu, vzbudzuje hrdosť a dáva silu do ďalšej práce pre blaho súčasných obyvateľov.
Pietnym aktom sme chceli pripomenúť túto históriu a osláviť 69 rokov bez vojen a krviprelievania.

Kultúrne podujatia v roku 2013

 

Otváranie dverí Vianoc podtatranských

Poézia Vianoc. Je to moment, keď si odení do slávnostného šatu konečne zasadneme k prestretému stolu. Keď si spomenieme na naše detstvo, na to neobyčajné vzrušenie, ktorému sme sa vtedy dokázali odovzdať. Poézia Vianoc. Je to moment, keď otvoríme srdcia a necháme vojsť do nich lásku a radosť z novonarodeného Jezuliatka.
Už 24. krát sme otvorili dvere Vianoc podtatranských s nádejou, že otvoríme srdcia všetkým ľuďom dobrej vôle so spevmi cirkevných spevokolov, folklórnych súborov a s opernou speváčkou,Teréziou Babjakovou – Kružliakovou.
Veríme, že sa to podarilo a na podujatí s názvom „Nádej a lásku všetkým – pokoj Vám“ pookriali všetci, ktorí prijali naše pozvanie – divácii aj účinkujúci hostia.

 

Vianočné trhy

Už tretíkrát sa konali v našej obci pred vianočnou slávnosťou Otvárania dverí Vianoc podtatranských Vianočné trhy. Tentokrát boli  na námestíčku v centre obce. Opäť sme mali možnosť zažiť príjemnú atmosféru, vybrať si z ponúkaného vianočného sortimentu, vianočnej medoviny, punču i kultúrneho programu. Trhy zorganizoval kolektív reštaurácie Martek.
Veríme, že Vianočné trhy pomohli spomaliť predvianočný zhon a v návštevníkoch aj tento rok zanechali príjemné pocity, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam.

 

 

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

Vianoce sú obdobím, keď akosi podvedome hľadáme pokoj, lásku a pochopenie v spoločnosti našich blízkych. A zároveň napĺňame svoju túžbu podeliť sa s nimi o tieto momenty a pocity. Krásne okamihy sú vzácne a nemusia sa opakovať. A takýto krásny okamih sme chceli vytvoriť aj v stredu popoludní 18.12.2013 na predvianočnom stretnutí s dôchodcami.
V krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu v Štrbe, v hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe i v hoteli Borovica na Štrbskom Plese pookriali diváci pri vianočnom programe, ktorý pre nich pripravila Základná umelecká škola a deti MŠ a ZŠ. Vianočné slovo venoval prítomným starosta obce Michal Sýkora.
Všetci, ktorí dovŕšili 62 rokov boli obdarovaní vianočným darčekom a nechýbalo ani vianočné pohostenie.
Tento rok sme sa potešili bohatej návštevnosti na predvianočných stretnutiach a ocenili sme vďačnosť spoluobčanov, či už za pekný program alebo aj vianočné pohostenie.
Veríme, že na tomto spoločnom stretnutí sme si vytvorili príjemnú atmosféru, popriali sme si navzájom krásne a požehnané Vianoce a aspoň na chvíľu zabudli na pracovné starosti a naladili sa tak trochu vianočne.

Stretnutie s Mikulášom

Prvú adventnú nedeľu sa sála Kultúrneho domu v Štrbe  opäť zaplnila. Prišiel Mikuláš, čert a anjelik a priniesli všetkým deťom mikulášske prekvapenie. Okrem sladkostí aj divadelné predstavenie O hlúpej žene v podaní divadla Portál z Prešova. Deti videli rozprávkový príbeh na motívy ľudovej rozprávky "O hlúpej žene".  Dozvedeli sa v ňom o tom, že hlúposť kvitne v každom veku. Žartovná rozprávka s pesničkami pripomenula divákom, že láska prekoná aj hlúposť na svete.

Prežili sme spoločne pekné mikulášske popoludnie. Po skončení predstavenia sa pred kultúrnym domom rozsvietil vianočný stromček.

 

 

S úctou a láskou

Pod názvom S úctou a láskou sa konalo podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré bolo v nedeľu 20. októbra 2013 v stacionári v T. Štrbe i v sále KD v Štrbe.

 

 

69. výročie SNP

29. augusta 2013 sme si pripomenuli 69. výročie SNP. V predvečer tohto sviatku sme si v našej obci uctili tento pamätný deň pietnym aktom pri pamätníku smútiaca mať. Vzdali sme úctu a vážnosť tomuto miestu položením vencov, symbolizujúcich vďaku i poklonu zeme hrdinským činom. V príhovore starosta obce Michal Sýkora zdôraznil, že spomienka na túto hrdinskú epochu dejín Slovenska v našich srdciach a v našej pamäti nikdy nevybledne.
29. augusta sa starosta obce Michal Sýkora, zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová, predseda ZO SZPB Pavol Otčenáš a ďalší členovia tejto organizácie zúčastnili regionálnych osláv na Podbanskom. Položili vence k pomníku padlých hrdinov aj na Štrbskom Plese a k Pamätnej tabuli na železničnej stanici v Tatranskej Štrbe.

 

Štrbské folklórne slávnosti

Keď sa spojí krása tatranskej prírody s krásou folklórneho prejavu s textami piesní, melódiou, tancom, farebnosťou krojov, zvykmi, obyčajami i remeslami, to sú folklórne slávnosti. A tieto naše sú len malou prezentáciou krehkej krásy, čo inšpiruje a dodáva silu, ale upevňujú vlastný pocit hrdosti.

V programe 13. ročníka, ktorý bol 6. júla 2013 v Tatranskej Štrbe, sa predstavili Kandráčovci, najlepšia cimbálovka z východu Slovenska a ponúkla nám  tie najznámejšie ľudové piesne.Na pódiu vystúpil aj Folklórny súbor Frankovčan, folklórna skupina Drieňovanka z Horného Požitavia, folková skupina Mince vo fontáne a dievčenská rocková skupina Energy z Tatranskej Štrby.
Nechýbala tombola, nafukovacie atrakcie, balóny, suveníry, remeselníci a s humorným slovom sa predstavil  ľudový rozprávač strýco Lajoš
Veríme, že tí, čo ste prijali pozvanie na Štrbské folklórne slávnosti ste príjemne prežili prvú júlovú sobotu.

 

Deň detí a športu

Deň matiek

Slovo mama je obyčajne prvé, ktoré vyslovíme v plnom význame. Vyslovujeme ho rovnako potrebne vo chvíľach radosti, ale aj vo chvíľach smútku. Je to slovo, ktoré sa nedá vypustiť zo slovníka, ani ničím nahradiť. Slovo mama hreje po celý život.
Milé mamy a staré mamy, prajeme Vám, aby sa vám dostalo toľko nežných dotykov a slov, koľko lupienkov skrýva kvitnúci strom. Nech vám žiaria oči šťastím, ako slnečné lúče v kvapkách rosy. Nech je k vám osud nežný a prajný, ako májový dážď dopadajúci na zem.
Aj tieto slová zazneli v druhú májovú nedeľu, keď sme oslavovali Deň matiek.
A práve v mene lásky, ktorú mamy dávajú svojim deťom a v mene lásky, ktorú im deti opätujú sme v stacionári v Tatranskej Štrbe a v sále Kultúrneho domu v Štrbe prežili chvíle, ktoré boli balzamom na srdce každej z mám.
Príjemnú atmosféru a program vytvorili žiaci ZUŠ, deti Materskej školy v Štrbe i v Tatranskej Štrbe a žiaci ZŠ.
Oslávenkyniam sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora a kňazi našich cirkví p.farár Alojz Chmelár a p. farár Stanislav Baloc.

Veľkonočný pondelok

Vo veľkonočný pondelok sa v Štrbe ešte zachováva tradičná kúpačka. Dievčatá oblievajú malí chlapci, ale aj partie chlapcov – kúpačov, zoskupených podľa ročníkov, oblečených do bielych košieľ a tmavých lajbíkov.
Dievčatá chlapcov za dávku studenej vody ešte aj odmenili, no až popoludní, kedy si chlapci vyberali so spevom a sprievodom harmoniky kúpačku. Z nižného konca po skupinkách čakali chlapcov dievčatá a po odovzdaní zaslúženej kúpačky ich sprevádzali až na most na ulici Krôn, kde mladšia vrstva vyplatila staršiu, spolu si zaspievali a potom so svojimi dievkami sa rozišli do miestnych reštaurácií a spoločne ukončili veľkonočný pondelok.
Tohtoročnú kúpačku sprevádzalo studené a sychravé počasie a tak aj divákov bolo centre obce menej ako po iné roky.

 

Deň učiteľov

28. marec. Pre niektorých možno iba jeden z prvých jarných dní. Ale pre študentov a učiteľov je to jeden z dní, ktorý je výnimočný. V tento deň si pripomíname Deň učiteľov - krásne povolanie, ktorého otcom bol učiteľ národov, pedagóg Ján Ámos Komenský.
Pri tejto príležitosti bolo v obradnej sieni obecného úradu slávnostné prijatie učiteľov ZŠ, ZUŠ a MŠ
Učiteľom sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora. Slávnostné prijatie obohatili milým programom žiaci našich škôl .
Za prijatie učiteľov poďakovala riaditeľka MŠ Bc. Marta Macková.

Slávnosti poézie

Najskôr bolo slovo, aby nebolo samo, vznikli básne.
Krása slova vyjadrí často aj to, čo je hlbšie ako možno vidieť, cítiť, poznávať zmyslami.
Je to ako hudba. Aj pri nej prichádzame na iné myšlienky, myslíme len na to pekné a všetko ostatné odchádza kamsi preč.
Slávnosti poézie a prózy v našej obci si našli svojich verných divákov a priaznivcov, upriamujú pozornosť na poéziu každodenného života a vytvárajú srdečné prostredie, plné harmónie a priateľstva.
Slávnosti poézie, sa konali 10. marca 2013 v komornej atmosfére obradnej siene Obecného úradu v Štrbe. Naše slávnosti sú ideálnou príležitosťou stretnúť v plnej kráse deti, mládež a dospelých, ktorí našli záľubu v čítaní a recitácii.
Slávnosti poézie sa konali v našej obci už 76x a ich ostatných 14. ročníkov nesú názov Dr. Petra Švorca.
V prvej časti nedeľného popoludnia si diváci vypočuli detských recitátorov, víťazov školského kola HK a hudobné prednesy žiakov ZUŠ.
V druhej časti Slávnosti poézie recitátorky recitovali ľúbostnú poéziu Kristy Bendovej, ktorej v tomto roku si pripomíname 90 rokov od jej narodenia a 25 rokov od jej úmrtia.
Ľúbostné verše umocnila hudba v podaní Ing. Tomáša Hybena.
Atmosféru podujatia spríjemnila aj výstava ručných prác členiek Klubu dôchodcov v Štrbe a výzdoba obradnej siene.
Recitátorom za účinkovanie a spríjemnenie nedeľného popoludnia poďakovala Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu obce.

 

68. výročie oslobodenia obce Štrba

Pri príležitosti 68. výročia oslobodenia obce Štrba konal sa 28. januára 2013 pietny kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať za účasti občanov a predstaviteľov obce, inštitúcii, spolkov, organizácii a žiakov ZŠ. Prítomným sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora.
Posolstvo 29. januára umocnené piesňami FS Štrbän je pre nás predovšetkým dňom, keď vzdávame úctu, tichú spomienku všetkým, ktorí verili v nový začiatok a bojovali zaň. Naša vďaka patrí im za oddanosť a najvyššiu obetu. Pietnym aktom sme chceli pripomenúť túto históriu, ale aj osláviť 68 rokov bez vojen a krviprelievania.
Vždy spomínajme a pamätajme. Žime život šťastný – život mierový.
Večná Vám láska v našich srdciach, večná Vám pamäť v našich dejinách.

Kultúrne podujatia v roku 2012

Otváranie dverí Vianoc podtatranských

Hlas kostolného zvona podfarbujúc melanchóliu podvečera zvolal všetkých v deň pred Štedrým dňom na vianočnú slávnosť Otváranie dverí Vianoc podtatranských, ktorou sme otvorili dvere i srdcia svojim blízkym a navzájom si popriali krásne a pokojné Vianoce.
Vystúpenie cirkevných spevokolov – rímskokatolíckej, evanjelickej a apoštolskej cirkvi sprevádzali pekné pozdravné slová ich kňazov. Tradičné zvyky, koledy a vinše priniesli folklórne súbory Štrbianček, Štrbian a Štrbän. Hosťom podujatia bola herečka a speváčka Mája Velšicová, ktorá svojim vystúpením určite prenikla každú dušu a potešila každé srdce.
Záverečné slová 23. ročníka slávnosti s názvom „Pokoj a lásku vinšujeme Vám...“ patrili starostovi obce Michalovi Sýkorovi. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia, návštevníkom a významným hosťom a všetkým, ktorí prijali pozvanie na vianočnú slávnosť. S prianím krásnych a pokojných Vianoc rozozvučali sa zvony na vežiach oboch kostolov a rozsvietili sa prskavky v rukách divákov. Spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc a ohňostroj ukončili podujatie a otvorili dvere tatransko-podtatranským Vianociam.

Aj touto cestou ďakujeme účinkujúcim a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešnému priebehu vianočnej slávnosti. Ďakujeme aj všetkým návštevníkom podujatia, ktorí v studenom mrazivom čase podporili našu slávnosť svojou účasťou.

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

Keď štedrovečernú oblohu posejú milióny hviezd, rozžiaria sa i hviezdičky na našich vianočných stromčekoch. Akoby čarom sa aj v našich srdciach, zatvrdnutých starosťami či neúspechmi, zažnú iskierky ľudského tepla. Iskierky, ktoré v nás prebudia úprimnú lásku, nehu, úctu, pozornosť.
Aby sa Vianoce rozžiarili nielen pestrou, trblietavou nádherou, ale aj teplou žiarou rodinnej pohody, k tomu sme chceli prispieť aj my a to predvianočným stretnutím s dôchodcami. V krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu v Štrbe, v hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe i v hoteli Borovica na Štrbskom Plese pookriali diváci pri vianočnom programe, ktorý pre nich pripravili deti MŠ a ZUŠ. S vianočným slovom sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora. Pre všetkých, ktorí dovŕšili 62 rokov obec venovala vianočný darček a vianočné pohostenie, počas ktorého starosta obce rozdal všetkým poukážky na nákup v lekárni v Štrbe a na Štrbskom Plese. Poukážka mala hodnotu 5 eur. 3 eurá schválilo OZ z rozpočtu obce a 2 eurá venoval dôchodcom starosta obce Michal Sýkora. Platnosť poukážky je do 31. marca 2013.
Veríme, že na tomto spoločnom stretnutí sme si vytvorili príjemnú atmosféru, popriali sme si navzájom krásne a požehnané Vianoce a aspoň na chvíľu zabudli na pracovné starosti a naladili sa tak trochu vianočne.

Prišiel k nám Mikuláš

Dávať a nečakať dar je hlavným zmyslom sviatku sv. Mikuláša, ktorý sa spája s dátumom 6. december. Na tento deň sa tešia najmä deti, pre ktoré je symbolom obdarovania sladkosťami, ovocím a inými darčekmi. Mikuláš spolu s čertom prišiel medzi deti aj do sály KD v Štrbe. Deti hovorili básničky, no menšie i plakali zo strachu pred čertom. Sladkosti v podobe adventného kalendára deťom rozsvietili očká. V mikulášskom koši bol aj kultúrny program. Deti i rodičia si mohli pozrieť rozprávku O pyšnej princeznej v podaní umelcov Divadla Portál z Prešova. Bolo to veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjaví múdry a vynaliezavý kráľ Miroslav, ktorý si svojim odvážnym plánom získa srdce pyšnej princeznej.
Sme radi, že sála KD sa opäť zaplnila a prežili sme príjemné mikulášske popoludnie.

Mesiac úcty k starším - Múdrosť času

Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví lesy s farebnou fantáziou, šuchotanie zlatého lístia pod nohami, zrelé šípky, plné koše jabĺk, ale niekto iný si zas predstaví dažďom rozmočenú zem.  Pre niekoho je jeseň krásna, pre iného nie. Aj človek má svoju jeseň a aj tu platí, že je taká, akú ju vníma on sám.
Jeseň života sme oslávili s tými skôr narodenými, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami a skúsenosťami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na podujatie, ktoré tento rok nieslo názov Múdrosť času, sme pozvali našich spoluobčanov do stacionára v Tatranskej Štrbe i do sály Kultúrneho domu v Štrbe.
Prítomným sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora a úprimné slová venovali našim starkým aj kňazi našich cirkví páni farári Stanislav Baloc a Alojz Chmelár a pán kaplán Milan Kačaliak. Priestor na tomto stretnutí sme venovali jubilujúcim spoluobčanom, ktorí v roku 2012 oslávili okrúhle životné jubileá a popri gratulácii sme im venovali aj sladkosť a tým, ktorým nedovolili zdravotné dôvody zúčastniť sa na podujatí, zaniesli darček žiaci ZŠ.
Všetci dôchodcovia dostali  pozdravnú kartičku, ktorú pripravili žiaci základnej školy.
Program zviazaný do krásnej kytice vďaky pripravili deti MŠ, ZUŠ, Základnej školy, DFS Štrbianček a FS mladých Štrbian.
Na Štrbskom Plese sa podujatie nekonalo, no jubilujúcim spoluobčanom zablahoželala zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová.
Aj touto cestou ďakujeme účinkujúcim za prechádzku krásnym programom s konštatovaním, že je príjemné navzájom sa takto stretávať, vyjadriť úctu, priateľstvo a spolupatričnosť, pospomínať na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého.

Prijatie prvákov

Obec Štrba pripravila pre prvákov slávnostné prijatie v obradnej sieni obecného úradu. Budúcich školákov sprevádzali rodičia i pani učiteľky. Deťom a rodičom sa prihovorili zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová a riaditeľka ZŠ Mgr. Ľubomíra Iľanovská. Pre spomienku na tento deň deti dostali zvonček, ktorý ich bude sprevádzať počas 9-tich rokov v základnej škole. Podpísali sa aj do Pamätnej knihy. A keďže prváčikovia ešte len začnú spoznávať taje písania, popri podpise rodiča spravili do knihy odtlačok prsta.

Štrbské folklórne slávnosti

V sobotu 30.6.2012 sa konal  12. ročník Štrbských folklórnych slávností..
Aj tento rok sa Štrbské folklórne slávnosti uskutočnili na Tatranskej Štrbe, aby sme aj v tejto miestnej časti obce Štrba priblížili toto vzácne kultúrne dedičstvo.
V programe sa predstavili súbory, ktoré v rámci folklórneho festivalu vo Východnej vystúpili aj u nás.
Úvod patril ženskej speváckej skupine Štrbän, počas ktorej otvoril starosta obce Michal Sýkora 12. ročník ŠFS. Potom sme na javisku privítali temperament a prekrásne krokové variácie zahraničných súborov z Bulharska a Gruzínska, predstavil sa FS Šiňava zo Sniny a FS Vagonár- stará škola
Program vvrcholil vystúpením hudobnej skupiny Tymián s ľudovou rozprávačkou Araňou.
Účinkujúci i návštevníci si pochutnali na výbornej fazuľovici. Tú navarili súťažiaci, ktorí sa zapojili do súťaže Tatranské fizole. 6 družstiev s vareškou bojovalo o priazeň poroty v zložení Michal Klembara, Jozef Péter a Anna Švorcová. A tá rozhodla, že najlepšiu fazuľovicu navarili súťažiaci z Obce Podhradie, druhá najlepšia polievka bola z Amk Spišská Belá a v poradí tretia porote najviac chutila fazuľovica , ktorú navarilo družstvo Behúň, s.r.o. Liptovský Hrádok. Tieto družstvá boli ocenené, no bez ceny neodišli ani družstvá Jánov tím, Ondík a Ďugoš a Obecný úrad Štrba.
Návštevníci počas slávnosti mohli využiť stánky so zaujímavými výrobkami, atrakcie pre deti, občerstvovacie stánky a tiež sa mohli zapojiť do tomboly, ktorá určite potešila aspoň tých, ktorí vyhrali.
Našimi slávnosťami posielame pozdrav FF Východná z podtatranskej obce Štrba a zároveň umocňujeme aj my tento najväčší sviatok a rozvoj tradičnej kultúry, krásu folklóru, spevu a tanca zachovávame aj našim podujatím.

Deň detí a športu

Pri príležitosti Medzinárodného Dňa detí sa konalo v sobotu 2. júna 2012 na Športovom štadióne v Štrba podujatie Deň detí a športu ktorého súčasťou boli súťaže a atrakcie pre deti a 27. ročník bežeckej štafety 100x1000 metrov. Už viac ako 15 rokov podporujú beh a olympijské princípy, bývalí účastníci olympijských hier i aktívni športovci. Zúčastnilo sa 213 účastníkom, z ktorých 62 bolo dospelých. Slogan tohto ročníka „športuje celá rodina“ potvrdilo 20 rodín. Už tretí rok sa tohto podujatia zúčastňujú aj deti z detských domovov so svojimi vychovávateľmi. Z Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša ich prišlo viac ako 40 a prvý krát sa zapojilo aj 6 detí z detského domova v Istebnom.Súčasťou podujatia bol futbalový turnaj. Víťazom turnaj bola 1. ZŠ Liptovská Teplička, 2. Detský domov Lipt.Hrádok, 3. ZŠ Štrba, 4. ZŠ Šuňava
.Na záver podujatia bola pripravená autogramiáda  na účastnícke listy, ktoré dostali všetci účastníci štafety 100x1000m.
Výsledky: Chlapci 6-9 rokov - 1. Lukáš Hyriak 5:09, Dievčatá 6-9 rokov - 1. Frederika KičInová 6:57, Chlapci 10-14 rokov - 1. Martin Kozubiak 3:56, Dievčatá 10-14 rokov - 1. Lenka Levocká 4:39, Chlapci 15-18 rokov - 1. Martin Repka 3:41, Dievčatá 15-18 rokov - 1. Lívia Grunvaldská 5:19, Muži - 1. Tomáš Gemza 3:26, Ženy - 1. Janka Sedláková 4:37, Najstarší účastník bol 77 ročný Ondrej Šerfel , Najrýchlejší účastník: Tomáš Gemza - 3:26

Posolstvo hrám XXX. olympiády Londýn 2012

Olympijská štafeta s názvom Posolstvo hrám XXX. Olympiády Londýn 2012 a s motívom Sme jeden tím odštartovala 1. apríla v Bratislave a putovala cez celé Slovensko. Zavítala do 19 regiónov, v ktorých sídlia olympijské kluby Slovenska.
Olympijská štafeta sa zastavila aj v našej obci 16. mája 2012. Na hranici obce Štrba prevzal pochodeň olympijský medailista v biatlone Pavol Hurajt, pripojili sa k nemu žiaci zo športových tried a pred budovou OcÚ odovzdali pochodeň starostovi obce Michalovi Sýkorovi, ktorý zapálil čašu a privítal olympijskú štafetu na území obce Štrba.
Poslaním olympijskej štafety je propagácia účasti oficiálnej výpravy SR na Hrách XXX. olympiády v Londýne a pripomenutie 20. výročia vzniku Slovenského olympijského výboru a propagácia športu smerom k verejnosti prostredníctvom detí a mládeže.

Deň matiek

Vždy keď máj preberie svoju moc a všetko sa rozvije do krásneho plného kvetu – oslavujeme Deň matiek. Teší nás, že sa aj u nás stal, tento vo svete uznávaný sviatok, tradíciou. Slovo mama je obyčajne prvé, ktoré vyslovíme v plnom význame. Vyslovujeme ho rovnako potrebne vo chvíľach radosti, ale aj vo chvíľach smútku. Je to slovo, ktoré sa nedá vypustiť zo slovníka, ani ničím nahradiť. Slovo – mama - hreje po celý život.
Týmito slovami začal príhovor starosta obce Michal Sýkora, ktorý patril všetkým mamám, starým mamám, babkám pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sme oslávili v našej obci druhú májovú nedeľu v Štrbe i v Tatranskej Štrbe.
A práve v mene lásky, ktorú mamy dávajú svojim deťom a v mene lásky, ktorú im deti opätujú sme v stacionári v Tatranskej Štrbe a v sále Kultúrneho domu v Štrbe prežili chvíle, ktoré boli balzamom na srdce každej z mám.
Bohatý program pripravila obec Štrba v spolupráci so ZUŠ, kde sa predstavili deti MŠ a žiaci hudobného, literárno-dramatického odboru a tanečného, ktorý tvorí ĽH, DFS Štrbianček a FS mladých Štrbian.

Veľkonočný pondelok

Vo veľkonočný pondelok Štrba opäť ožila tradičnou kúpačkou. Od skorého rána už aj tí najmenší chlapci oblievali dievčatá, za čo si vykúpali veľkonočnú nádielku.
Tradíciu kúpačky v Štrbe ešte zachovávajú partie chlapcov – kúpačov, zoskupených podľa ročníkov, oblečených do bielych košieľ a tmavých lajbíkov.
Od najstaršej vrstvy 21 po 16- ročných takpovediac zaútočia na domy, v ktorých bývajú dievčatá. Tie sa skrývajú, zamykajú, výskajú hrôzou, no statočne odolávajú poriadnym dávkam studenej vody. Kolorit tohtoročnej kúpačky dotvorili chlapci folklórneho súboru mladých Štrbian, ktorí doobeda chodili kúpať svoje dievčatá na koči.
Za svoju výdrž dievčatá chlapcov ešte aj odmenia, ale to až popoludní, kedy si chlapci vyberajú kúpačku. Biele košele vymenia za štrbské vyšívané a so sprievodom harmoniky spievajú dlhé roky zaužívané piesne. Z nižného konca po skupinkách čakajú chlapcov dievčatá a po odovzdaní zaslúženej kúpačky ich sprevádzajú až na most na ulici Krôn.
Tam nastane účtovanie. Mladšia vrstva vypláca staršiu, spolu si zaspievajú a potom so svojimi dievkami sa rozídu do miestnych reštaurácií a spoločne ukončia veľkonočný pondelok.
Slnečné počasie, spev chlapcov a zvedavosť v tomto popoludňajšom čase vytiahla do ulíc takmer celú dedinu.
Z veľkonočnej oblievačky v Štrbe urobila TV TA3 niekoľko priamych vstupov.

Via Doloresa - Cesta lásky

Na Veľký piatok sa konala dramatizácia Ježišovho utrpenia, Via Doloresa – Cesta lásky, ktorej sa zhostili mládežníci rímskokatolíckej i evanjelickej cirkvi pod vedením Anny Sýkorovej. Sprievod krížovej cesty viedol z priestranstva pri evanjelickom kostole ku kostolu rímskokatolíckej cirkvi .
Aj takýmto spôsobom si kresťania našej obce pripomenuli význam Veľkého piatka a Veľkonočných sviatkov

Deň učiteľov

Koľko času ubehne, kým sa z hravej bytosti stane dospelý človek. Koľko námahy vynaložia tí, čo jeho dušu budú zušľachťovať ako najvzácnejší kvet.
Deň 28. marec. Pre niektorých možno iba jeden z prvých jarných dní. Ale pre učiteľov je to jeden z dní, ktorý je výnimočný. Cieľom vari každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je v ňom pozitívne a rozvíjať to správnym smerom, vyzbrojiť žiakov do života vedomosťami, ktoré zúročia či už v ďalšom štúdiu, alebo v samotnej praxi.
Toto krásne povolanie, ktorého otcom bol učiteľ národov, pedagóg Ján Ámos Komenský si pripomíname práve v deň jeho narodenia, 28. marca.
Pri tejto príležitosti obec Štrba pripravila slávnostné prijatie učiteľov ZŠ, MŠ a ZUŠ v obradnej sieni obecného úradu.
Všetkým učiteľom želáme k sviatku všetko dobré v osobnom i profesionálnom živote. Prajem im pozorné uši slušných, vedomostí chtivých žiakov.

Slávnosti poézie

Báseň je výstup na horu.
Báseň má v sebe čosi, čo chytá človeka za srdce až v jeho najhlbšom vnútri.
Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko pekných slov. Len ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo aj modlitbu.
Krásu cez báseň nadobudli určite aj verní diváci a priaznivci Slávnosti poézie, ktoré sa konali 25. marca 2012 v komornej atmosfére obradnej siene Obecného úradu v Štrbe. Naše slávnosti sú ideálnou príležitosťou stretnúť v plnej kráse deti, mládež a dospelých, ktorí našli záľubu v čítaní, tvorivom rozvíjaní a zanietenom predvádzaní umeleckého textu vo vlastnej, interpretačne originálnej verzii.
V prvej časti nedeľného popoludnia si diváci vypočuli detských recitátorov, víťazov školského kola HK a v druhej dospelé recitátorky recitovali poéziu venovanú tatranskej prírode, pretože sme si pripomenuli 140. výročie vzniku Štrbského Plesa.
Popoludnie umocnila hudba v podaní žiakov ZUŠ.
Atmosféru podujatia spríjemnila aj výstava ručných prác členiek Klubu dôchodcov v Štrbe a výzdoba obradnej siene.
Slávnosti poézie sa konali v našej obci už 75x a ich ostatných 13. ročníkov nesú názov Dr. Petra Švorca.
Recitátorom za účinkovanie a spríjemnenie nedeľného popoludnia poďakovala za MO MS Anna Švorcová a Ing. Dagmar Vincová, zástupkyňa starostu obce.

Kultúrne podujatia v roku 2011

Otváranie dverí Vianoc podtatranských - 2011

Vianoce otvárajú srdcia a sú štedré na ľudskosť, na lásku, toleranciu, spolupatričnosť, štedré na úsmev i vľúdne slovo, štedré na pokoj a pokoru. Vianoce - to zázračné ticho a beloba snehovej periny premieňajú naše domovy na chrámy pokoja a čistoty. Čaru Vianoc v našej obci aj tento rok predchádzala vianočná slávnosť Otváranie dverí Vianoc podtatranských, ktorou otvárame dvere i srdcia svojim blízkym, priateľom a známym a zároveň si navzájom prajeme krásne a pokojné Vianoce.
Vystúpenie cirkevných spevokolov – evanjelickej, apoštolskej a rímskokatolíckej cirkvi sprevádzali pekné pozdravné slová ich kňazov. Tradičné zvyky, koledy a vinše priniesli folklórne súbory Štrbianček, Štrbian a Štrbän. Hosťom podujatia bol Ján Babjak, člen opery SND, ktorý svojim vystúpením určite prenikol každú dušu a potešil každé srdce.
Záverečné slová 22. ročníka slávnosti s názvom „Dobrá novina, šťastná hodina...“ patrili starostovi obce Michalovi Sýkorovi. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia, návštevníkom a významným hosťom a všetkým, ktorí prijali pozvanie na vianočnú slávnosť.
S prianím krásnych a pokojných Vianoc rozozvučali sa zvony na vežiach oboch kostolov a rozsvietili sa prskavky v rukách divákov. Spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc a ohňostroj ukončili podujatie a otvorili dvere podtatranským Vianociam.

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

Vianoce sú sviatky rodiny, sviatky lásky a porozumenia. Čas, keď každý hľadá teplo, svetlo, keď si každý chce nájsť miestečko, kde by sa cítil doma. Vianoce prinášajú dary, otvárajú srdcia, vždy boli a sú štedré. Štedré na ľudskosť, na lásku, toleranciu, spolupatričnosť, štedré na úsmev i vľúdne slovo, štedré na pokoj, vľúdnosť a pokoru.
Predvianočné stretnutie s dôchodcami je tiež jeden z vianočných darov. Darček dostali všetci, ktorí dovŕšili 62 rokov, k tomu kultúrny program, ktorý pripravili deti z materských škôl, žiaci ZUŠ – z hudobného, tanečného a LDO a vianočné pohostenie.
V Štrbe sa podujatie konalo 19.12.2011, v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese 21.12.2011.
S vianočným slovom sa prihovárali Ľubomíra Otčenášová a starosta obce Michal Sýkora. Týmto podujatím sme sa chceli naladiť do atmosféry nadchádzajúcich sviatkov a vytvoriť si vo svojom vnútri aj okolí predvianočnú pohodu. Veríme, že sa nám to podarilo a že sme spolu s tými, čo prijali naše pozvanie príjemne prežili toto predvianočné stretnutie.

Prijatie prváčikov - 2011

Obec Štrba ako zriaďovateľ školy pripravil pre prváčikov slávnostné prijatie v obradnej sieni obecného úradu. Budúcich školákov sprevádzali rodičia i pani učiteľky. Deťom a rodičom sa prihovorili zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová a riaditeľka ZŠ Mgr. Ľubomíra Iľanovská. Pre spomienku na tento deň deti dostali zvonček, ktorý ich bude sprevádzať počas 9-tich rokov v základnej škole. Podpísali sa aj do Pamätnej knihy. A keďže prváčikovia ešte len začnú spoznávať taje písania, popri podpise rodiča spravili do knihy odtlačok prsta. Slávnostnú atmosféru umocnila scénka Mestečko peračník v podaní detí LDO pri ZUŠ v Štrbe

Štrbské folklórne slávnosti - 2011

Štrbské folklórne slávnosti patria medzi podujatia v obci Štrba, ktoré už majú svoju tradíciu. 2. júla 2011 sme zorganizovali už ich 11. ročník ako Pozdrav Východnej z podtatranskej obce Štrba, a zároveň umocňujeme aj my tento najväčší sviatok folklóru. Rozvoj tradičnej kultúry, krásu folklóru, spevu a tanca zachovávame aj našim podujatím.
V programe sa predstavili naše domáce folklórne súbory, no nepochybne k úrovni programu prispela aj účasť zahraničných súborov, ktoré v rámci folklórneho festivalu vo Východnej vystúpili aj u nás. Tento rok sa Štrbské folklórne slávnosti uskutočnili na Tatranskej Štrbe, aby sme aj v tejto miestnej časti obce Štrba priblížili toto vzácne kultúrne dedičstvo.
Úvod patril krásnej scenérii ženskej speváckej skupiny zo Štrby zloženej z členov FS Štrbän, Horec a Štrbian, počas ktorej otvoril starosta obce Michal Sýkora 11. ročník ŠFS. Potom sme na javisku privítali temperament a prekrásne krokové variácie zahraničných súborov z Ukrajiny, Poľska a Maďarska Predstavila sa FS Račan a DFS Oščadnička z Oščadnice, pozdrav zo susednej obce priniesla FS Važec a ku štrbským folklórnym slávnostiam bez pochyby patrí aj DFS Štrbianček.
Program ďalej pokračoval vystúpením country skupiny Tymián s ľudovým rozprávačom JožkoJožka. Účinkujúci i návštevníci si pochutnali na výbornej fazuľovici, niektorí aj súťažili o ceny, ktoré poskytli 1. Tatranská,a.s. a TMR,a.s..
Aj keď počasie veľmi nášmu podujatiu neprialo, veríme, že tí ktorí prišli si z tohto podujatia odniesli pekné zážitky a na príjemnú atmosféru Štrbských folklórnych slávností budú radi spomínať.

Deň matiek - 2011

Najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek, ktorý slávime v druhú májovú nedeľu. Podujatie pri tejto príležitosti sa konalo v Štrbe i v Tatranskej Štrbe. Pre mamičky bol pripravený bohatý kultúrny program. Odznela poézia v podaní víťazov školského kola Hviezdoslavovho Kubína, o matke recitovali dospelé recitátorky, hudobnými dielami sa prestavili žiaci ZUŠ, milé boli aj deti z MŠ a tanečnú choreografiu nám predviedli žiaci ZŠ a 3-násobný majster SR v športe v spoločenských tancoch Slavomír Nálepka s tanečnou partnerkou. Program vyvrcholil vystúpením členov mládežníckeho FS Štrbian s DFS Štrbianček s pásmom V humne, s ktorým zvíťazil na krajskom kole a postúpil na celoslovenskú súťaž detských folklórnych súborov.

Pri tejto milej príležitosti Dňa matiek sa prítomným prihovorili starosta obce Michal Sýkora a kňazi našich cirkví Alojz Chmelár a Stanislav Baloc.


Všetky mamičky dostali pri vstupe kvietok, ktorý vyrobili členovia výtvarného odboru ZUŠ.

Veľkonočné sviatky na Štrbskom Plese

Na Veľkonočnú nedeľu Obec Štrba, Park snow Š. Pleso a podnikatelia zo Š. Plesa pripravili pre návštevníkov nedeľu plnú dobrého programu. V rámci ukončenia lyžiarskej sezóny sa na svahu Interski konali preteky masiek. Ohodnotená bola najkrajšia a najrýchlejšia maska. Každý lyžiar, ktorý prišiel v nejakej maske lyžoval zadarmo. Na svahu bolo vidieť ježibaby, teroristu, šašov, rôzne zvieratká, ale aj vianočný stromček. Pod svahom Interski sme sa zo zimou definitívne rozlúčili pochovaní snehovej vločky v choreografii DFS Štrbianček. Snehová vločka bola roztopená pravou slovenskou slivovicou a s ňou zima z Tatier odišla. O pár metrov ďalej sme privítali jar. FS Jánošík postavil máj a ďalším hodinovým programom naladil prítomných nielen na folklórnu nôtu, ale vdýchol aj jarnú atmosféru.
A potom sa už o dobrú náladu postarala skupina Ščamba.
Veľkonočnou nedeľou sprevádzal moderátor Andrej Bičan.

Na Veľkonočný pondelok ukončili lyžiarsku sezónu aj na Solisku pochovaním lyže. A to doslova. Lyže boli pochované do snehovej jamy. Po 144 dňoch sa rozlúčili s lyžiarskou sezónou. Na Chate pod Soliskom takéto podujatie organizujú už piaty rok po sebe, pretože prišli na to, že so zimou sa treba najprv pekne rozlúčiť, aby ju o niekoľko mesiacov mohli znova privítať. Po "smútočnom" obrade návštevníci dostali občerstvenie, guláš a pivo. Zo zimnej lyžovačky sa prehupli na letné športy a zahrali si turnaj vo volejbale. Podujatie malo výbornú atmosféru aj keď bolo zahalené v hmle a miestami aj s kvapkami dažďa 

Oslobodenie obce - pietny akt

29. januára 2011  pri príležitosti 66. výročia oslobodenia našej obce sa konal pietny akt kladenia vencov ku pamätníku  Smútiaca mať . Tým  sme si pripomenuli  výrazný dejinný medzník v našej histórii.

Otváranie dverí Vianoc podtatranských - 2010

Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov.
Vianoce, to zázračné ticho a beloba snehovej periny premieňajú naše domovy na chrámy pokoja a čistoty.
Vianoce so svojim neopakovateľným čarom ľudskej spolupatričnosti, popretkávanej trblietavými vločkami vzájomného porozumenia, priateľstva a lásky umocnila aj tento rok predvianočná slávnosť Otvárania dverí Vianoc podtatranských, ktorou otvárame dvere i srdcia svojim blízkym, priateľom a známym a zároveň si navzájom prajeme krásne a pokojné Vianoce.
V nedeľu 19. decembra 2010 sme sa na priestranstve pri Obecnom úrade  v Štrbe stretli už 21.- krát. Pódium bolo tento rok vedľa budovy obecného úradu, postavené v rámci rekonštrukcie centra obce.
Vystúpenie cirkevných spevokolov – apoštolskej, rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi, sprevádzali pekné pozdravné slová ich kňazov. Tradičné zvyky, koledy a vinše priniesli folklórne súbory Štrbianček, Štrbian a Štrbän. Hosťami podujatia boli herečka a recitátorka Eva Kristínová, ktorá sa počas programu prihovárala vianočným poetickým slovom a ženská spevácka skupina Slovenka z Popradu.
Záverečné slová tejto slávnosti patrili starostovi obce Michalovi Sýkorovi. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia, a všetkým ktorí prijali pozvanie na vianočnú slávnosť.
S prianím krásnych a pokojných Vianoc rozozvučali sa zvony na vežiach oboch kostolov, rozsvietili prskavky v rukách divákov a spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc otvorila dvere podtatranským Vianociam. Ohňostroj ukončil program slávnosti s názvom „Keď Tichá noc zaznie sladko...“

Predvianočné stretnutie s dôchodcami - 2010

Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu veľkú rodinu Štrbanov. Preto sme pozvali všetkých tých, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, aby sme si spoločne popriali krásne a pokojné Vianoce.
A keďže Vianoce sú časom obdarúvania sa, aj my sme mali pripravený darček pre všetkých, ktorí dovŕšili 60 rokov. Ďalším príjemným potešením bol program, ktorý pripravovali deti z materských škôl, žiaci ZUŠ – z hudobného odboru, literárno-dramatického odboru a z tanečného DFS Štrbianček a Štrbian. Svojim vystúpením vytvorili príjemnú atmosféru.
V Štrbe sa podujatie konalo 22. decembra v kultúrnom dome a v spoločenskom dome, Foto  21. decembra sme pozvali dôchodcov Štrbského Plesa do hotela Borovica Foto  a z T. Štrby do hotela Rysy Foto. Dôchodcom sa prihováral starosta obce Michal Sýkora. Po skončení kultúrneho programu bolo pre všetkých pripravené vianočné pohostenie, kde starosta obce venoval prítomných poukážku na nákup liekov v hodnote 5 eur.
Týmto podujatím sme sa chceli naladiť do atmosféry nadchádzajúcich sviatkov a vytvoriť si vo svojom vnútri aj okolí predvianočnú pohodu. Veríme, že sa nám to podarilo a že sme spolu s tými, čo prijali naše pozvanie príjemne prežili toto predvianočné stretnutie.

Mikuláš 2010

6. decembra bolo Mikuláša. Tešia sa naň hlavne deti, ktorým donesie do čižmičiek sladkosti. Mikuláš prišiel medzi deti aj do sály KD v Štrbe, spolu s čertom.  Deti  hovorili básničky, menšie i plakali zo strachu pred čertom. Sladkosti v podobe adventného kalendára deťom rozsvietili očká.  V mikulášskom vreci bol aj kultúrny program. Deti i rodičia si mohli pozrieť rozprávku O 7 kozliatkach v podaní umelcov Divadla bez opony z Banskej Bystrice. Sme radi, že sála KD sa opäť zaplnila a prežili sme príjemné mikulášske popoludnie. Foto

Mesiac úcty k starším - Kytica vďaky

Čas plynie svojou precíznosťou, rovnakým stálym tempom. Strieda sa deň s nocou, ročné obdobia si podávajú žezlo svojej vlády, roky sa vpisujú do letokruhov. Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami a skúsenosťami.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Obec pozvala našich spoluobčanov na kultúrne podujatie do stacionára v Tatranskej Štrbe i do sály KD v Štrbe. Je príjemné navzájom sa takto stretávať, vyjadriť úctu, priateľstvo a spolupatričnosť, pospomínať na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého.
V nedeľu to bol program zviazaný do krásnej kytice vďaky, ktorý pripravili deti MŠ, ZUŠ z hudobného i literárno-dramatického odboru , DFS Štrbianček a prvýkrát na tomto podujatí sa predstavil MFS Štrbian. Prítomným sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora a v mene vedenia obce úprimne poďakoval za ich celoživotnú prácu, že svojim dielom aj v našej obci prispeli k vybudovaniu všetkého, na čom stojí naša súčasnosť a poprial našim starším spoluobčanom pokojnú jeseň života v kruhu svojich najbližších. Úprimné slová venoval našim starkým aj farár ECAV pán Stanislav Baloc.
Priestor na tomto stretnutí sme venovali jubilujúcim spoluobčanom, ktorí v roku 2010 oslávili okrúhle životné jubileá a venovali sme im popri gratulácii aj sladkosť.
V tomto roku si pripomíname 730. výročie založenia obce Štrba a 130. výročie vzniku Tatranskej Štrby, preto všetky podujatia sa nesú v tomto duchu. Inak to nebolo ani na podujatí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V úvode odznela pieseň o Štrbe Vysoko v horách, ktorú naspieval Štefan Skrúcaný, text napísal Štefan Moyzes a hudbu zložil Ali Brezovský a potom žiačky ZŠ zarecitovali báseň o Štrbe Spomienky žitia, ktorú napísal Pavol Baláž. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie Ukrajinského detského súboru Slnečný úsmev a detského súboru estrádneho tanca Viva.
Všetkým starkým prajeme, nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok veľa zdravia, lásky, spokojnosti a aby prežili so svojimi najbližšími peknú jeseň života.
Fotogaléria

Deň obce Štrba 2010

O podujatí Deň obce Štrba 2010 si prečítate TU

Štrbské folklórne slávnosti - 10. ročník

Krásny čas prvej júlovej soboty, kedy aj pohľad na hory bol krásny, umocnili Štrbské folklórne slávnosti na Štrbskom Plese.
Keď sa spojí krása tatranskej prírody s krásou folklórneho prejavu s textami piesní, melódiou, tancom, farebnosťou krojov, zvykmi, obyčajmi i remeslami, to sú folklórne slávnosti. A tieto naše sú len malou prezentáciou krehkej krásy, čo inšpiruje a dodáva silu, ale upevňujú vlastný pocit hrdosti.
Po skončení jubilejného 10. ročníka ŠFS môžeme konštatovať, že splnili očakávania nás, organizátorov, ale najmä hostí. Folklórne slávnosti patria medzi podujatia v obci Štrba, ktoré už majú svoju tradíciu. Sú súčasťou FF Východná, preto aj my umocňujeme tento najväčší sviatok folklóru a zároveň zachovávame rozvoj tradičnej kultúry, krásu folklóru, spevu a tanca.
V programe sa predstavili detské folklórne súbory, no nepochybne k vysokej úrovni programu prispieva aj účasť zahraničných súborov, ktoré v rámci folklórneho festivalu vo Východnej vystúpili aj na našich slávnostiach, preto poďakovanie patrí Národnému osvetovému centru, pretože bez ich podpory a účasti zahraničných súborov, by nebolo možné naše slávnosti zorganizovať.
Súbory z Česka, Bulharska, Srbska, Maďarska, Gruzínska, Litvy, DFS z Dolní Čermné, Partizánskeho a Štrbianček zo Štrby, ich temperament a prekrásne krokové variácie, to všetko mohli vidieť návštevníci folklórnych slávností na Štrbskom Plese. Všetkým súborom odovzdal starosta obce Michal Sýkora Ďakovný list za účinkovanie na 10. ročníku ŠFS.
Určite všetci návštevníci si z tohto podujatia odniesli len pekné zážitky a na príjemnú atmosféru Štrbských folklórnych slávností na Štrbskom Plese budú radi spomínať.
Fotogaléria

Oslavy 130. výročia vzniku Tatranskej Štrby

V nedeľu 6.6.2010 sme sa stretli na milej slávnosti 130. výročia vzniku Tatranskej Štrby, aby sme všetci spolu zaspomínali, zabavili sa, stretli priateľ, priateľa.
Dychová hudba Ordzovianka bola akousi živou pozvánkou pred oficiálnym začiatkom nedeľňajšieho popoludnia.
Všetkých návštevníkov, a bolo ich veru dosť, privítal starosta obce Michal Sýkora, ktorý vo svojom príhovore priblížil históriu T. Štrby. Privítal aj vzácneho hosťa, ktorým bola ministerka práce sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.
Na podujatí nechýbal domáci folklórny súbor. Potlesk počas ich vystúpenia potvrdil, že DFS Štrbianček vytvoril výbornú atmosféru, v ktorej pokračoval aj populárny spevák Dušan Grúň. So zamatovým hlasom patrí medzi generáciu spevákov, ktorí svojimi hitmi dostávali verejnosť do varu nielen koncom 60. a 70. rokov minulého storočia, ale i dnes.
S pekným darčekom k 130. výročiu vzniku Tatranskej Štrby prišli deti, a to poetickým slovom a výtvarným prejavom. Komisia kultúry a školstva pri OZ v Štrbe z týchto detských prác zostavila zborník a dala mu názov Tu sme doma. Na tomto podujatí ho spolu s deťmi a ministerkou Vierou Tomanovou symbolicky pokrstili čečinkou.
Program pokračoval vystúpením humorno-speváckej skupiny Mrchane a spevákom a imitátorom Stanom Vitálošom, ktorý celé popoludnie aj moderoval.
Na podujatiach je obľúbeným bodom programu tombola a nechýbala ani dnes. Starosta obce a moderátor s vtipným komentárom urobili radosť 15 vyžrebovaným.
Program vyvrcholil vystúpením hudobno-zábavnej skupiny Ščamba, ktorá vytiahla divákov aj na tanečný parket. Dobrá nálada neopadla ani potom. Zábava pokračovala s hudbou zvukára a DJ Ľuba Tomku.
Pre návštevníkov boli prichystané aj nafukovacie atrakcie, balóny, suveníry a občerstvenie.
Fotogaléria

Mamičkám z lásky

Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré tu na zemi človek má - dar starostlivej a milujúcej matky.
Ako keď závan vetra rozhojdá ramená stromov a prebudí hladinu vodného kráľovstva pomalým materským pohladením, tak sa cítime, keď prispejeme aspoň malou čiastkou do kytice pekného slova a porozumenia, ktoré odovzdáme našim mamkám.
Tento pekný sviatok sme oslávili v nedeľu 9. mája 2010 v sále KD v Štrbe. V tento deň slávila aj ZUŠ v Štrbe, a to 35. výročie svojho vzniku, preto program na toto nedeľné popoludnie pripravili žiaci ZUŠ a nazvali ho Mamičkám z lásky.
Úvodné slovo patrilo starostovi obce Michalovi Sýkorovi, ktorý v slávnostnom príhovore vyslovil slová určené mamám, starým mamám, babkám. Pri príležitosti Dňa matiek sa prihovorili aj kňazi našich cirkví, Stanislav Baloc a Alojz Chmelár.
Toto slávnostné popoludnie sme využili aj na úprimnú gratuláciu venovanú bývalej poslankyni a zástupkyni starostu p. Anne Veselej, ktorá sa v týchto dňoch dožila krásneho životného jubilea 7O rokov.
Po bohatom a veľmi peknom programe sa prítomným prihovorila MgA. Zlatica Jurišová, zastupujúca riaditeľka ZUŠ v Štrbe. Priblížila význam pôsobenia ZUŠ v našej obci, jej históriu za uplynulých 35 rokov a poďakovala všetkým, ktorí podporujú a pomáhajú pri jej činnosti.
Starosta obce Michal Sýkora odovzdal ZUŠ Ďakovný list a Symbolický šek v hodnote 1160 eur. (35.000,-Sk - 35. výročie pozn. admin)
Základnej umeleckej škole pri príležitosti 35. výročia vzniku a za dobrú spoluprácu odovzdala Ďakovný list riaditeľka ZŠ Mgr. Ľubomíra Iľanovská.
Prácu ZUŠ v Štrbe vyzdvihla vo svojom príhovore Mgr. Alena Madzinová z Odboru školstva Obvodného úradu v Poprade.
Na záver podujatia vyšli na javisko všetky účinkujúce deti a rozlúčili sa piesňou Mama je mama, ... Fotogaléria
V Tatranskej Štrbe sme oslávili Deň matiek v utorok v stacionári v budove Obecného úradu v T. Štrbe. Mamičkám venovali kyticu uvitú z programu deti Materskej školy v Tatranskej Štrbe, víťazi školského kola Štrbského speváčika s doprovodom ĽH DFS Štrbianček a deti zo Základnej školy v Štrbe s tančekom Šmolkovia.Fotogaléria

Koncert Jiřího Zmožka

14. marca 2010 sme privítali v našej obci populárneho speváka Jiřího Zmožka. V programe sa predstavila aj manželka umelca Marcela Zmožková a spevák a gitarista Igor Mamojka Zo známych Zmožkových piesní, si diváci vypočuli napr. Tam u nebeských bran, alebo Už ti lásko není 20 let, Biograf láska, Sedmikráska a mnoho ďalších, ktoré si tiež mohli kúpiť na CD. Koncert sa niesol v duchu osláv 730. výročia 1. písomnej zmienky o obci Štrba a 130. výročia vzniku Tatranskej Štrby. O obci napísala báseň Anetka Kolodzejová, ktorú predniesla pred začiatkom koncertu, za čo si od starostu obce vyslúžila Zmožkove CD. Na koncert prijala pozvanie p.Viera Repaská, majiteľka centra Ceragem v Poprade, ktorá je krstnou mamou nášho rehabilitačného centra. Starosta jej na javisku poďakoval za spoluprácu a pomoc pri zakladaní nášho centra. Z pozvaných hostí bol na koncerte aj prednosta ObÚ Mgr. Peter Šuca, ktorému starosta poďakoval za vzájomné vzťahy a spoluprácu. Fotogaéria

Centrum s masážnymi lôžkami

V zrekonštruovaných priestoroch obce Štrba – v budove Spoločenského domu sme 31. marca 2010 otvorili denné centrum na prevádzkovanie automatických termo-akupresúrnych masážnych lôžok. Prevádzková doba na použitie lôžok je pondelok, streda a piatok od 12,00 do 18,00 hod. a v utorok a vo štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. Kontaktnou osobou v Štrbe, u ktorej sa môžete prihlásiť na procedúru je Viera Rumanská – č.t. 0904 492 074. Masážne lôžko majú k dispozícii aj občania Tatranskej Štrby, ktoré je umiestnené v ambulancii Dr. Treskoňovej. Kontaktnou osobou je p. Božena Procházková, u ktorej sa môžete priamo objednať na procedúru. Masážne lôžko pomocou vnútorného projektora pohybujúceho sa pozdĺž chrbtice, uvoľňuje úpony okolo stavcov, narovnáva chrbticu, ukľudňuje nervové dráhy v ľudskom tele a zlepšuje krvný obeh. Je určené pre celkovú regeneráciu a zlepšenie zdravotného stavu všetkých členov rodiny. Fotogaléria
Anna Tekeľová

Slávnosti poézie - 2010

...Prichádzam z doliny, spod Tatier zasnívaných zo žuly pravekej i budúcností strání, na ktorých zaplesá krídlami aj môj rod, jak kŕdeľ holubíc, bezpečný doprovod času, čo začína otvárať galaxiu jak dvere trináste zakliatu poéziu.... ... poézia zakliata? Počarovaná? Predurčená tomuto kraju, týmto ľuďom? ...

Bude to práve v ľuďoch, ktorí vedeli, že poézia je pohladením duše v každodennom zhone života, venovali sa jej, učili tomu svojich žiakov, tí zas viedli k prednesu svoje deti, až rokmi vznikla vzácna jedinečná tradícia a v nedeľu 28. marca 2010 sa stretli milovníci poézie v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe na 74. ročníku Slávností poézie Dr. Petra Švorca. Predstavili sa tam víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína, ale aj dospelí recitátori s poéziou venovanou obci Štrba, i Tatrám, pod ktorými žijeme, keďže v tomto roku si pripomíname 730. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 130. výročiu založenia Tatranskej Štrby. Návštevníci mali možnosť pozrieť si aj výstavku ručných prác žien z klubu dôchodcov, výstavku ručných prác žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Štrbe i výstavu fotografií starej a novej Štrby. Po ukončení podujatia všetci účastníci ochutnali domáce sladkosti, ktoré pripravili členky Klubu dôchodcov v Štrbe.Fotogaléria

Anna Tekeľová

65.výročie oslobodenia obce Štrba

Pri príležitosti oslobodenia obce Štrba sa stretli občania a predstavitelia obce, inštitúcii, spolkov a organizácii pri pamätníku Smútiaca mať, aby si uctili obetu všetkých statočných mužov a žien, ktorí darovali to najcennejšie - vlastný život, aby po rokoch neistoty a hrôz priniesli do našej obce koniec vojnového stavu. Prítomným sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora. Pietny akt umocnili piesňou FS Štrbän a členovia historického klubu z Popradu, ktorí vystrelili čestné salvy. Spomienková slávnosť pokračovala v sále kultúrneho domu, kde históriu spred 65 rokov priblížil predseda ZO SZPB Pavol Otčenáš. Program pripravili žiaci ZŠ, ZUŠ - hudobný a literárno-dramatický odbor a FS Štrbän a DFS Štrbianček.Foto

Otváranie dverí Vianoc podtatranských - 2009

Vianoce. Koľko neuveriteľných pocitov, túžob, súvislosti sa nám vynorí pri tomto slove. Každý z nás by iste vedel povedať, čo v ňom dané slovo vyvoláva. Pre niekoho vytúžené dni voľna, iný sa zas teší na množstvo darčekov, no pre väčšinu sú to kresťanské sviatky. V jednom sa však určite zhodneme, že sú to sviatky, ktoré nás napĺňajú veľkým citom a zároveň obyčajným ľudským šťastím.
Čaro vianočných sviatkov so svojím pokojom, radosťou i láskou umocňuje v našej obci každoročne predvianočná slávnosť “Otváranie dverí Vianoc podtatranských”. Otvárame ňou dvere i srdcia svojim blízkym, priateľom, znásobujeme jedinečný čas očakávania Vianoc.
Aj keď táto slávnosť je opakujúca, predsa je stále iná. Veď Vianoce sú pre každého z nás niečím svojským, velebným a posvätným. A našim cieľom je stretnutie, tak na strane účinkujúcich ako aj na strane divákov, nás všetkých občanov našej obce, aby sme si navzájom popriali krásne a pokojné Vianoce. Tak tomu bolo už po 20-ty krát v nedeľu 20. decembra 2009.
V roku 1990 toto jedinečné podujatie na privítanie Vianoc navrhol a režíroval Dr. Peter Švorc. Prišiel s krásnou myšlienkou, aby Vianoce neboli len hojnosťou pozemských darov pretkané, ale aby boli, ako hovorí, spomienkou na detstvo, matku, či otca, na rodičovský dom i dvor, na starú studňu i rodiacu jabloň. Po jeho smrti od roku 1996 nadviazal na túto krásnu tradíciu dnes už tiež nebohý Dr. Pavol Rajniak. V tejto myšlienke chceme pokračovať, aby ona v nás prebúdzala cit, lásku, dobro a nehu k svojim, ktorú oni tak vo svojich scenároch zvýrazňovali. Na slávnosti sme si pamiatku na Dr. Petra Švorca a Dr. Pavla Rajniaka uctili minútou ticha.
Aj tento rok svetelnú výzdobu tribúny, budovy obecného úradu a stromčeka doplnilo betlehemské svetlo, ktoré od skautov v tento deň prevzali DFS Štrbianček.
Vystúpenie cirkevných spevokolov - evanjelickej, apoštolskej a rímskokatolíckej cirkvi, sprevádzali pekné pozdravné slová ich kňazov. Tradičné zvyky, koledy a vinše priniesli folklórne súbory Štrbianček, Horec a Štrbän. Hosťami podujatia boli herec a recitátor Alfréd Swan, ktorý sa počas programu prihováral vianočným poetickým slovom a operná speváčka, členka opery SND Andrea Hulecová.
Záverečné slová tejto slávnosti patrili zástupkyni starostu Ing. Dagmar Vincovej. Poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia, návštevníkom i významným hosťom, ktorí prijali pozvanie na vianočnú slávnosť. S prianím krásnych a pokojných Vianoc rozozvučali sa zvony na vežiach oboch kostolov, rozsvietili prskavky v rukách divákov a spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc otvorila dvere podtatranským Vianociam. Symbolický ohňostroj ukončil program slávnosti s názvom „Daj Boh šťastia tejto zemi...“ Fotogaléria1 Fotogaléria2

Mikuláš 2009

6. decembra bolo Mikuláša. Tešia sa naň hlavne deti, ktorým donesie do čižmičiek sladkosti. Mikuláš prišiel medzi deti aj do sály KD v Štrbe, spolu s čertom a anjelikom. Deti odpovedali na vtipné otázky Mikuláša, recitovali, ale i plakali zo strachu pred čertom. Anjelik rozdal drobné sladkosti, no v mikulášskom koši bol predovšetkým kultúrny program. Deti i rodičia sa zabávali na umeleckých výkonoch Cirkusu carneval show. Sme radi, že sála KD sa opäť zaplnila a prežili sme príjemné mikulášske popoludnie. Foto
Mikuláš prišiel aj medzi deti do Materskej školy na Štrbskom Plese. Foto

Mesiac úcty k starším - Slnko v nás

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami a skúsenosťami. Je potrebné navzájom sa takto stretávať, vyjadriť úctu, priateľstvo a spolupatričnosť, pospomínať na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého.
Pri milom programe, ktorý niesol tento rok názov Slnko v nás, pookriali určite všetci, ktorí prijali pozvanie na toto slávnostné popoludnie. Podujatie sa v Štrbe konalo v pondelok 19. októbra v sále KD. Našim starkým sa prihovorila zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová a kňaz ECAV Stanislav Baloc. Opakovaný potlesk, patril všetkým účinkujúcim, ktorí s láskou program pripravovali pre svojich starých rodičov. Boli to deti MŠ, členovia Literárno-dramatického odboru pri ZUŠ, žiaci ZŠ a program vyvrcholil vystúpením Máji Velšicovej a Mira Fančoviča, ktoré nieslo názov So mnou je veselo. Fotogaléria

V Tatranskej Štrbe sa podujatie konalo v utorok 20. októbra 2009 v stacionári. Tu program pripravili deti z Materskej školy v T. Štrbe, Literárno-dramatického odboru pri ZUŠ v Štrbe a DFS Štrbianček. Slávnostný príhovor mala zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová a kňaz ECAV Stanislav Baloc. Foto.

Na Štrbskom Plese sa podujatie konalo v stredu 28. októbra 2009 v hoteli Baník. Program pripravili deti Literárno-dramatického odboru pri ZUŠ v Štrbe, žiaci ZŠ a DFS Štrbianček. Prítomným sa prihovorila zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová a kňaz rím.-kat. cirkvi Štefan Mordel. Foto

Jubilujúci občania, ktorí v tomto roku slávili okrúhle životné jubileá od 60 rokov, boli odmenení kvetinovým darčekom a samozrejme aj poetickým slovom. Všetkým starkým prajeme, nielen v tomto mesiaci, veľa zdravia, lásky, spokojnosti a aby prežili so svojimi najbližšími peknú jeseň života.

Deň obce Štrba 2009

Informácie o Dni obce si prečítajte TU

Štrbské folklórne slávnosti - 9. ročník

Folklórne slávnosti patria medzi podujatia v obci Štrba, ktoré už majú svoju tradíciu. 4. júla 2009 sme zorganizovali 9. ročník s názvom Pozdrav Východnej z podtatranskej obce Štrba, nadväzujúcim na Štrbské folklórne slávnosti.
Tým, že naše podujatie je súčasťou FF Východná, cieľom nášho programom bolo poslať pozdrav Východnej, kde sa už po 55. raz otvorili brány milovníkom tradičnej kultúry a folklóru a umocniť tak tento najväčší sviatok folklóru. Rozvoj tradičnej kultúry, krása folklóru, spevu a tanca sa zachováva aj našim podujatím.

Slávnosti otvoril starosta obce Michal Sýkora a za cirkvi p. farár ECAV Stanislav Baloc.
Tento rok sa ŠFS prvýkrát konali na Štrbskom Plese.Občania Štrby a Tatranskej Štrby mohli na Štrbské Pleso využiť dopravu autobusom, ktorý poskytla obec.
Každoročne začiatkom júla otvárame aj letnú turistickú sezónu na Š. Plese. Na slávnostiach ju otvorili Ing. Peter Tomko z I. tatranskej a.s. a Mgr. Peter Lupták za ZCR na Štrbskom Plese.
Na ŠFS obec Štrbu reprezentovala ženská spevácka skupina Horec a DFS Štrbianček.
Po domácich súboroch návštevníci mohli vidieť krásu a temperament zahraničných súborov z Ukrajiny, Česka, Chorvátska a Rumunska. Fotogaléria

Deň detí

Obec Štrba pripravila pri príležitosti MDD pre deti podujatie, na ktorom sa malé deti zabávali so šašom na detskej diskotéke a staršie deti na koncerte kapely Michala Chrenka, ktorý bol v roku 2007 finalistom jednej z najsledovanejších speváckych súťaží Slovensko hľadá superstar. Podujatie bolo plánované na Štrbskom Plese, no pre daždivé počasie akcia bola presunutá do telocvične ZŠ a kukltúrneho domu. FOTO

40 rokov otvorenia budovy základnej školy

23. mája 2009 sa uskutočnila v sále Kultúrneho domu v Štrbe slávnostná akadémia pri 40. výročí otvorenia budovy školy. Oslavy začali v budove základnej školy, kde bol Deň otvorených dverí, stretnutie bývalých zamestnancov školy a vyhodnotenie celoškolskej literárnej a výtvarnej súťaže žiakov "Ako vidím svoju školu". Foto Prezentácia

10. ročník Slávnosti poézie Dr. Petra Švorca

"S výhrou i bez výhry, pomalší ako čas. Išiel si cestou, ceste napospas. A tvoja báseň po nej išla s tebou."
Touto myšlienkou Milana Rúfusa začali sa v nedeľu 5. apríla 2009 Slávnosti poézie a prózy , ktoré v našej obci píšu už svoju 72 ročnú tradíciu a stále patria k sviatočným chvíľam, kedy si môžeme vypočuť pekné slová v pôsobivom podaní recitátorov. Poézia si našla v našej obci svojich verných divákov a priaznivcov.
V komornej atmosfére obradnej siene Obecného úradu v Štrbe recitovali najprv víťazí školského kola Hviezdoslavovho Kubína a potom dospelé recitátorky v literárnom pásme, priblížili básnickú tvorbu posledného triptychu Milana Rúfusa.
Popoludnie poézie a prózy umocnili vážnou hudbou učitelia ZUŠ.
Na počiatku poézie nie je, ako sa často myslí, slovo. Na počiatku poézie je rytmus. Vlnenie prízvuku a melódie si básnik nesie v sebe, tak ako poslucháč nesie v sebe schopnosť vnímať ho. Veríme, že pri takejto hudbe slov sa prítomní diváci na slávnostiach poézie, cítili príjemne.
Recitátorom, hudobníkom a tiež divákom za príjemnú atmosféru, patrí aj touto cestou úprimné poďakovanie.
Slová vďaky vyjadril na záver aj starosta obce Michal Sýkora. A keďže tento rok slávnosti nesú už 10. rok meno Dr. Petra Švorca, starosta obce odovzdal recitátorkám malú publikáciu od Milana Rúfusa so zvukovým záznamom na CD v podaní Gustáva Valacha a Mariána Geišberga. Foto

Oslobodenie obce - pietny akt kladenia vencov

29. januára 2009 uplynulo 64 rokov od pamätných dní oslobodenia našej obce.
Tento výrazný dejinný medzník v našej histórii sme si pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať za účasti predstaviteľov obce, členov SZPB, zástupcov inštitúcii v obci, žiakov ako aj ostatných občanov.
Po skončení pietneho aktu sa v sále KD konala spomienková slávnosť .

Pri pamätníku po príhovore zástupkyni starostu Ing. Dagmar Vincovej umocnili slávnostný akt členovia historického klubu v Poprade čestnými salvami.
V sále program začala FS Štrbän piesňou z filmu Prerušená pieseň doplnenou príležitostnou poéziou v podaní žiakov ZŠ.
Prítomným sa prihovoril predseda ZO SZPB v Štrbe Pavol Otčenáš, ktorý vo svojom príhovore pripomenul históriu našej obce počas bojov 2. sv. vojny.
Po milom vystúpení detí MŠ bol premietnutý vojnový film Vlčie diery.
Zástupcovia obce položili vence k pomníku padlých hrdinov na Štrbskom Plese a na pamätnú tabuľu na železničnej stanici v Tatranskej Štrbe.

Pozri foto

Vianočná slávnosť

Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie dni v roku, zmocňuje sa nás vianočná nálada, pokoj, láska. Záleží nám na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda väčší rozmer. Čaro vianočných sviatkov so svojím pokojom, radosťou i láskou umocňuje v našej obci každoročne predvianočná slávnosť “Otváranie dverí Vianoc podtatranských”. Otvárame ňou dvere i srdcia svojim blízkym, priateľom, znásobujeme jedinečný čas očakávania Vianoc.
Aj keď táto slávnosť je opakujúca, predsa je stále iná. Veď Vianoce sú pre každého z nás niečím svojským, velebným a posvätným. A našim cieľom je stretnutie, tak na strane účinkujúcich ako aj na strane divákov, nás všetkých občanov našej obce, aby sme si navzájom popriali krásne a pokojné Vianoce.
Tak tomu bolo už po 19-ty krát v nedeľu 21. decembra 2008.
Tento rok svetelnú výzdobu tribúny, budovy obecného úradu a stromčeka doplnilo betlehemské svetlo, ktoré od skautov v tento deň prevzali DFS Štrbianček a veriaci našej obce.
Vystúpenie cirkevných spevokolov - evanjelickej, apoštolskej a rímsko-katolíckej cirkvi, doplnili pekné pozdravné slová ich kňazov. Tradičné zvyky, koledy a vinše priniesli folklórne súbory Štrbianček, Horec a Štrbän. Program slávnosti oživila vianočnými piesňami Suita kráľa Mateja. Hosťom podujatia bol herec a recitátor Jozef Šimonovič, ktorý sa počas programu prihováral vianočným poetickým slovom.
Záverečné slová tejto slávnosti patrili starostovi obce Michalovi Sýkorovi. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia, návštevníkom i významným hosťom, ktorí prijali pozvanie na vianočnú slávnosť. S jeho prianím krásnych a pokojných Vianoc rozozvučali sa zvony na vežiach oboch kostolov, rozsvietili prskavky v rukách divákov a spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc otvorila dvere podtatranským Vianociam. Symbolický ohňostroj ukončil program slávnosti s názvom „Pokoj Vianoc, pokoj Boží...“ Pozri fotogalériu

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

Blížia sa Vianoce, sviatky, ktoré trávime so svojich blízkymi. No sú aj takí, ktorí sú v tento čas osamote, bez rodiny či blízkych osôb, ktorí nemajú možnosť pripraviť si príjemné posedenie, precítiť vianočnú atmosféru, potešiť sa darčekom.
Preto sme 8. decembra 2008 popoludnie strávili v hoteli Baník na Štrbskom Plese, kde sme pozvali tých, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, žijúci na Štrbskom Plese, aby sme im spríjemnili adventné obdobie spoločným posedením. Program pre nich pripravili deti Materskej školy zo Štrbského Plesa a vianočné koledy spievala Suity kráľa Mateja. Mikulášom priniesol deťom mikulášske balíčky.
V Tatranskej Štrbe bolo takéto spoločné stretnutie s dôchodcami tiež 8. decembra v stacionári v budove obecného úradu.Tu sa o program postarali deti MŠ z Tatranskej Štrby a vianočnú atmosféru vniesla Suita kráľa Mateja.foto
Keďže bolo Mikuláša a blížia sa Vianoce, čas darčekov, starosta obce odovzdal deťom Materskej školy na Štrbskom Plese i v Tatranskej Štrbe hračky a dôchodcom europeňaženky.
Predvianočné stretnutie s dôchodcami v Štrbe sa konalo v nedeľu 14.12.2008 v sále KD. V programe sa predstavil ľudový rozprávač bača Gajdoš a salašníci.foto
Hračky deťom Materskej školy v Štrbe odovzdala zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová.foto

Stretnutie s Mikulášom

V nedeľu 7. decembra 2008 sa stretli deti a ich rodičia s Mikulášom a čertom. Na Mikuláša sa všetky deti tešia, zvlášť na sladkosti, mikulášske balíčky, ktoré im prinesie do čižmičiek, či topánočiek. Sme radi, že na toto stretnutie s Mikulášom do sály Kultúrneho domu v Štrbe prišlo toľko veľa detí. Najskôr si spolu pozreli divadielko o Kubkovi a Maťkovi, dvoch kamarátoch, ktorí čakajú na Mikuláša. Upratujú kolibu, čistia topánky a to všetko je poprepletané humornými situáciami. Mikuláša spolu s čertom sa dočkali. Kubko a Maťko dostali balíčky a potom prišiel rad aj na deti v sále. Na javisku recitovali, spievali a odpovedali Mikulášovi na rôzne otázky . Z veľkého koša plného sladkostí Mikuláš, čert a Maťko porozdávali ich všetkým dobrým deťom. Foto

Posedenie s dobrovoľnými darcami krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža MUDr. Ľudovíta Markušovského v Štrbe usporiadal dňa 21.11.2008 posedenie venované dobrovoľným darcom krvi, ktorí svoju krv darovali od októbra 2007 do októbra 2008.
Zároveň na toto podujatie boli pozvaní aj tí členovia spolku, ktorí v roku 2008 oslávili svoje okrúhle životné jubileá. Darcovia krvi, ktorí pozvanie prijali, boli odmenení malými darčekmi. Tie pre nich venovali ochotní sponzori. Za ich vysokohumánny čin im osobne poďakovala Zuzana Valeková – riaditeľka sekretariátu Územného spolku SČK v Poprade, Ing. Dagmar Vincová – zástupca starostu obce Štrba, Mária Angušová – za národnú transfúznu stanicu v Poprade a Anna Sýkorová – predsedníčka miestneho spolku SČK v Štrbe. Fotogaléria
Zoznam darcov

Múdrosť šedín - 19. októbra 2008

Dobré slovo je hrejivým liekom aj na tie najbolestivejšie rany, ktorým sa človek v živote nevyhne. Niekedy stačí práve slovo vyrieknuté potichu alebo nahlas, ale s láskou, s akou sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili program pre všetkých obyvateľov obce Štrba i miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.
Pri milom programe, ktorý niesol tento rok názov Múdrosť šedín, pookriali určite všetci, ktorí prijali pozvanie na toto slávnostné nedeľné popoludnie. Sarkým sa prihovoril poslanec OZ Ing. Tomáš Hyben a kňazi našich cirkví Alojz Chmelár a Stanislav Baloc.
Opakovaný potlesk patril všetkým účinkujúcim, ktorí s láskou program pripravovali pre svojich starých rodičov. Boli to deti MŠ, členovia Literárno dramatického odboru pri ZUŠ, DFS Štrbianček a mužský spevácky zbor Suita Kráľa Mateja.
Jubilujúci občania, ktorí v tomto roku slávili okrúhle životné jubileá od 60 rokov, boli odmenení kvetinovým darčekom a samozrejme aj poetickým slovom.
Všetkým starkým prajeme, nielen v tomto mesiaci, veľa zdravia, lásky, spokojnosti a aby prežili so svojimi najbližšími peknú jeseň života.
Foto

Štrbské folklórne slávnosti - 8. ročník a 50 rokov Poľnohospodárskeho družstva 5. júla 2008

Pre obdivovateľov a nadšencov tradičnej ľudovej kultúry sviatok hudby tanca, spevu, remesiel a zábavy obohacuje aj naša podtatranská obec Štrba, v ktorej tradičná kultúra prežíva ako súčasť života, oficiálnych i neoficiálnych chvíľ.
5. júla 2008 sme zorganizovali 8. ročník Štrbských folklórnych slávností, ktorý si získal priaznivcov medzi našimi občanmi i návštevníkmi našej obce.
Štrbské folklórne slávnosti sú jedným z podujatí, ktoré majú pre zachovanie nášho kultúrneho dedičstva nesmierny význam.
S potešením môžeme konštatovať, že v Štrbe sme mohli opäť vidieť a oceniť zvykoslovie a tradičné remeslá, tanečné vystúpenia a ľudové piesne folklórnych skupín.
Na tohtoročných folklórnych slávnostiach vystúpili naše folklórne súbory – Štrbianček, Horec, Štrbän a zahraničné súbory z Talianska, Česka a Turecka. Všetky súbory sa predstavili so svojim temperamentným a brilantným vystúpením, čím oslovili aj najnáročnejšieho diváka.
Štrbské folklórne slávnosti splnili svoj nenahraditeľný význam – poznávanie a šírenie krás tradičnej a ľudovej kultúry.

Tohtoročné ŠFS sa niesli v duchu osláv 50. výročia založenia PD. Po slávnostnom otvorení folklórnych slávností starostom obce a kňazmi našich cirkví, predseda PD Ing. Ján Šerfel pripomenul krátku históriu družstva a odovzdal ocenenie bývalým predsedom družstva, Obci Štrba, PSUŠ, organizáciám a susedným PD.
Starosta obce venoval PD pri príležitosti 50. výročia založenia Ďakovný list za rozvoj poľnohospodárstva v obci a za vzájomnú spoluprácu.
Po slávnostnom oceňovaní sa konal populárny Štrbský trojboj, v rámci ktorého súťažiaci strihali a navíjali textílie, navíjali nite na kolovrátku a pílili drevo. Víťazom trojboja sa stal starosta Šuňavy Stanislav Kubaský, druhý skončil Ing. Novýsedlák a tretí starosta z Batizoviec Ivan Čičmanec.
Súťaže pokračovali aj ďalej. Poľnohospodári pripravili súťaže v dojení a rudlovaní obilia.
Okrem programu na pódiu mohli si návštevníci prezrieť poľnohospodárske mechanizmy, teliatka, pochutiť si na guláši a hlavne dobre sa zabaviť.

S úctou a obdivom chceme poďakovať všetkým členom folklórnych súborov, ktorí sa predstavili na Štrbských folklórnych slávnostiach. Vďaka ich aktívnej činnosti bolo možné zorganizovať 8. ročník sviatku ľudovej kultúry. Ďakujeme aj návštevníkom. Svojou účasťou na tomto podujatí umocnili jeho nenahraditeľný význam a vytvorili súčasť štafety poznávania a šírenia krás tradičnej a ľudovej kultúry. Veríme, že ste si z tohto podujatia odniesli pekné zážitky a na príjemnú atmosféru Štrbských folklórnych slávností budete radi spomínať. FOTO

Konečne Deň detí v Štrbe v termíne a s prekrásnym počasím! - 1. jún 2008

22. ročník Cesty rozprávkovým lesom pre deti sa vydaril. Kolombiarok pri hoteli Sipox sa mihal postavičkami z rozprávok, malými i veľkými návštevníkmi a bolo ich tohto roku veru dosť. Na cestu lesom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa vydalo okolo 120 detí so svojimi rodičmi i starými rodičmi. V príjemnom prostredí prírody museli návštevníci zdolávať náročnú trasu, ktorá bola plná zážitkov pri stretávaní rozprávkových postavičiek s rôznymi úlohami, hrami a najmä sladkosťami. Každé dieťa, ktoré prešlo cestou rozprávkovým lesom malo na svojej vstupenke obrázkové pečiatky z jednotlivých stanovíšť.
Keďže 1. júna pred dvoma rokmi začala v našej obci svoju činnosť Záchranná zdravotná služba, na Ceste rozprávkovým lesom bolo aj vozidlo ZZS , ktoré si deti mohli na tomto podujatí prezrieť.

DFS Štrbianček slávil 25 rokov svojho založenia - 17.5.2008

Zachovávanie folklórnych tradícií v Štrbe má hlboké korene. Pieseň a tanec boli darom vo chvíľach sviatkov, pokoja. Folklór pestovali starí i mladí. Úspechy folklórnej skupiny dospelých podporili v roku 1983 záujem o vytvorenie detského kolektívu. Ten postupne vychovával nových členov - spevákov, tanečníkov, hudobníkov. Dnes má Štrbianček už 25 rokov a pri tejto príležitosti sa predstavil verejnosti galaprogramom s názvom Kolo, kolo mlynské. V programe boli spracované detské hry, piesne a tance zo Štrby i blízkeho okolia.
Na javisku sa vystriedalo 80 účinkujúcich, od najmenších, ktorí navštevujú MŠ až po 15 ročných, tanečníkov, spevákov, inštrumentalistov i ĽH.
Mladých folkloristov za ich výkon v toto slávnostné popoludnie ocenili diváci dlhotrvajúcim skandovaným potleskom, ktorý vyvrcholil „standing ovacion“.
Na javisko prišli zablahoželať detskému folklórnemu súboru členovia FS Štrbän, FS Horec, zástupcovia z okolitých FS, predseda Východoslovenského folklórneho združenia, riaditeľ Podtatranského osvetového strediska, riaditeľ ZUŠ v Štrbe, riaditeľka ZŠ Štrba a starosta obce Michal Sýkora, ktorý odovzdal DFS Štrbianček Ďakovný list a šek v hodnote 25.000,-Sk.
Gratulácie nechýbali ani zo strany členov jubilujúceho súboru svojim umeleckým vedúcim – Jane Doležalovej, Ivone Hurajtovej a Jánovi Hurajtovi.

Otvorenie telocvične - 10. 5. 2008

V sobotu 10. mája 2008 bola slávnostne otvorená a odovzdaná do užívania telocvičňa v budove Základnej školy v Štrbe. Slávnostný akt prestrihnutia pásky vo farbách obce vykonali starosta obce Michal Sýkora a spolnomocnenec vlády SR pre šport Dušan Gallis.
V programe sa predstavil DFS Štrbianček a tanečná skupina Trend. Vyvrcholením popoludnia bola stolnotenisová exhibícia v podaní legiend československého stolného tenisu Milana Orlowského a Jindricha Panského. Predtým však si s legendami zahrali naši stolnotenisti pán farár Alojz Chmelár, Július Neviďanský, Ján Kuchta a Miroslav Jambor.
Podujatie komentoval redaktor rádia Lumen Jozef Polešanský.

Deň matiek - 11. 5. 2008

Mama – aké jednoduché, ale najľubozvučnejšie slovo. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina z nás naučila vyslovovať ako prvé. Slovo, ktoré bolo už toľkokrát ospievané v poézii či zhmotnené v umení v podobe plastík alebo malieb. No najčastejšie sa pri vyslovení slova mama vynorí v našich mysliach tá naša mama. Vyvoláva v nás pocity bezpečia, domova, istoty. Niekde v podvedomí to cíti každé dieťa a je rado, že môže mamke prejaviť svoju lásku, vďaku. Jedným zo spôsobov je aj Deň matiek. Pri tejto príležitosti sa v sále KD v Štrbe konala v nedeľu 11. mája 2008 milá slávnosť pre mamičky zo Štrby, Tatranskej Štrby i Štrbského Plesa.
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Uvili sme ju pre naše mamky z piesní, básní a hier našich detí z MŠ, ZŠ a LDO pri ZUŠ. Vyvrcholením programu bol spevácky zbor Laudamus zo Svitu a Gorce z Nového Targu.
Mamičkám sa prihovoril poslanec OZ Ing. Tomáš Hyben.

Odomknutie vôd jazera Štrbského plesa - návrat k člnkovaniu - 5. júla 2008

Štrbské pleso je najznámejšie a najnavštevovanejšie tatranské pleso. Predstavuje jednu z hlavných prírodných dominánt Vysokých Tatier. Morénové jazero v nadmorskej výške 1346 m je po Veľkom Hincovom plese druhou najväčšou vodnou plochou na slovenskej strane Vysokých Tatier. Zaberá plochu 19,76 ha, objem jeho vôd je 1 284 000 kubických metrov a miestami dosahuje hĺbku až 20 metrov. Už z minulosti je známe, že Štrbské pleso bolo využívané na športový rybolov, kúpanie a člnkovanie. Na juhovýchodnom cípe jazera dal gróf Szentiványi vybudovať prístavisko člnkov i ohradenú prírodnú plaváreň s kabínkami a ležadlami na drevenom plató.
Po mnohých rokoch 5. júla 2008 sa člnkovanie vrátilo na jazero Š. plesa. Slávnostný akt odomknutia vôd jazera vykonal starosta obce Michal Sýkora a následne prestrihnutím pásky bolo odovzdané do užívania i mólo s člnkami.
Starosta obce s manželkou a podpredseda PSK Milan Baran vyskúšali túto atrakciu ako prví a za nimi média a ďalší záujemcovia tohto pekného podujatia. FOTO

Otvorenie letnej turistickej sezóny na Štrbskom Plese

Slávnostným otvorením sa začala 5. júla 2008 na Štrbskom Plese letná turistická sezóna. Otvorili ju starosta obce Michal Sýkora, Ing. Ján Gavalier, riaditeľ 1. Tatranskej a.s., a za Združenie CR na Š. Plese Mgr. Peter Lupták.
V programe sa predstavil folklórny súbor Horec zo Štrby a zahraničný folklórny súbor zo Španielska.
FOTO

60 rokov ŠK, 35 rokov ŠT, 30 rokov MŠM a ocenenie najlepších športovcov 2007/2008

Existuje mnoho jednoduchých ľudí, ktorí nie sú známi po celom svete,
A predsa sú ich skutky neobyčajné.
Dávajú a pomáhajú iným...
Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní, ale ich sila sa skrýva v ich vnútri.
Sú to ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu a v ich srdci sa nájde miesto aj pre iných, ľudia, ktorí nemyslia na seba.

Vo februári sa v sále kultúrneho domu v Štrbe takíto ľudia stretli - športovci, činovníci a všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní pri organizovaní športových podujatí a spoločne sme oslávili 60. výročie vzniku organizovanej telovýchovy v našej obci a 30. výročie zorganizovania MŠM.
V slávnostnom príhovore starosta obce Michal Sýkora pripomenul začiatky vzniku ŠK a MŠM a prierez históriou športu v našej obci, vrátane športovísk, ktoré za toto obdobie vznikli.

Na návrh predsedu športového klubu obec udelila ocenenie za históriu športového klubu:

Pavlovi Kováčovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnom vedení Športového klubu
Pavlovi Petruškovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnom vedení lyžiarskeho oddielu
Pavlovi Otčenášovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnom vedení futbalového oddielu
Jánovi Marosimu
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú trénerskú činnosť v bežeckom lyžovaní
Ondrejovi Brúzikovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú trénerskú činnosť v bežeckom lyžovaní
Pavlovi Erdziakovi
zakladateľovi Malého štrbského maratónu, za dlhoročný výrazný podiel pri jeho vedení, organizovaní a za rozvoj športu v obci Štrba
Miroslavovi Hurajtovi
za dlhoročný výrazný podiel pri vedení a organizovaní Malého štrbského maratónu a za rozvoj športu v obci Štrba

Na návrh predsedov jednotlivých oddielov a komisie telovýchovy a športu za posledné desaťročie obec udelila ocenenie:

Za futbalový oddiel
Milanovi Sabovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú trénersku činnosť pri výchove niekoľkých futbalových generácií
Milanovi Mackovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú činnosť vo futbalovom oddiele, jeho organizovaní a rozvoji
Jánovi Kšenzakovičovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú činnosť vo futbalovom oddiele, jeho organizovaní a rozvoji
Michalovi Ilavskému
za dlhoročnú činnosť vo futbalovom oddiele a za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba
Ľubomírovi Brezinovi
za dlhoročnú činnosť vo futbalovom oddiele a za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba

Za lyžiarsky oddiel

Ľubomíre Iľanovskej
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba, dlhoročnú trénersku činnosť v bežeckom lyžovaní a reprezentáciu obce na Slovensku i v zahraničí
Júliusovi Luptákovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba, trénersku činnosť v bežeckom lyžovaní a reprezentáciu obce na Slovensku i v zahraničí
Janke Vrbenskej
za trénersku činnosť v bežeckom lyžovaní a rozvoj športu v obci Štrba

Za turistický oddiel

Jánovi Tomkovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú činnosť v turistickom oddiele, jeho organizovaní a rozvoji
Michalovi Drugajovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú činnosť v turistickom oddiele
Milanovi Petruškovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú činnosť v turistickom oddiele

Za volejbalový oddiel

Pavlovi Dusíkovi
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba, za dlhoročnú činnosť vo volejbalovom oddiele a prácu s mládežou
Márii Pavelovej
za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú činnosť vo volejbalovom oddiele


Na návrh predsedu MŠM a komisie telovýchovy a športu za posledné desaťročie obec udelila ocenenie:
Jaroslavovi Chalúpkovi
za dlhoročný výrazný podiel pri vedení a organizovaní Malého štrbského maratónu a za rozvoj športu v obci Štrba
Júlii Švorcovej
za dlhoročný výrazný podiel pri organizovaní Malého štrbského maratónu a rozvoji športu v obci Štrba
Michalovi Šerfelovi
za dlhoročný výrazný podiel pri organizovaní Malého štrbského maratónu a rozvoji športu v obci Štrba
Pavlovi Špendelovi
za dlhoročný podiel pri organizovaní Malého štrbského maratónu a rozvoji športu v obci Štrba
Vladimírovi Križanovi
za dlhoročný podiel pri organizovaní Malého štrbského maratónu a rozvoji športu v obci Štrba
Karolovi Šerfelovi
za dlhoročný podiel pri organizovaní Malého štrbského maratónu a rozvoji športu v obci Štrba
Po slávnostnom ocenení vystúpila skupina Drišľak

26. apríla 2008 sme nadviazali na túto milú slávnosť a ocenili sme ďalších aktívnych členov ŠK Štrba, ktorí sa podieľali na výraznom rozvoji športu v našej obci . Súčasne sme si pripomenuli 35. výročie založenia ŠT v behu na lyžiach.

Starosta obce vo svojom príhovore popri bohatej športovej histórii v našej obci, zvýraznil najmä bežecké lyžovanie, na základe ktorého vznikli aj ŠT pri Základnej škole v Štrbe.
Na jeho slová nadviazala riaditeľka školy Mgr. Ľubomíra Iľanovská, ktorá hodnotila obdobie ŠT za uplynulých 5 rokov, čiže od 30. výročia ŠT. Počas obidvoch príhovorov prítomní diváci mohli sledovať prezentáciu fotografií, ktoré zachytávajú históriu i súčasnosť športu v našej obci.
Boli ocenení:
- za výrazný podiel pri rozvoji športu a športových tried v obci Štrba
Ján DOBIAS
Pavol JAŠKO
Ján KOŠKA
Ján BALÁŽ
Ján MILAN
Pavol OTČENÁŠ
Ján SOKOL č. 749
František VOJTEK
Ján OTČENÁŠ
Ján PASTUCHA
Samuel TEKEĽ
Pavol TOMKO
Ján KOVÁČ
Dušan LUČANSKÝ
- za výrazný podiel pri rozvoji športu a MŠM v obci Štrba
Pavol HURAJT
Ján SREBALA
- za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba
Ondrej ŠERFEL
Ján GARAJČEK
- za výrazný podiel pri rozvoji športu a bežeckého lyžovania v obci Štrba
Pavol CHALÚPKA
- za výrazný podiel pri rozvoji športu a volejbalu v obci Štrba
Ľudmila PLETENÍKOVÁ
- za výrazný podiel pri rozvoji športu a činnosti vo futbalovom oddiele v obci
Ján SOKOL č. 766
- za výraznú sponzorskú podporu športu v obci Štrba
Milan GREGUŠKA
Štefan PUŠKA
- za výraznú dlhodobú podporu športu v obci Štrba
Poľnohospodárske družstvo Štrba

Ocenenie by si zaslúžili aj ďalší športovci a činovníci, ktorí, žiaľ už nie sú medzi nami. Spomenuli sme si na Jána Garaja, Ladislava Laučeka, Jána Michalku, Pavla Garaja, Jána Kičina, Jána Kováča, Dušana Otčenáša, Dušana Čunderlíka, Michala Košku, Michala Kubisa, Jána Tomku, Pavla Špendela St. Pavla Erdziaka a Dr. Jána Zubala. Ocenení športovci si uctili pamiatku svojich športových kamarátov položením kytice na ich hroby.

Ďakovné listy pri príležitosti 35. výročia ŠT -
- za výrazný podiel pri rozvoji športu v obci Štrba a dlhoročnú trénersku činnosť v bežeckom Ondrej Brúzik
Ján Marosi
Pavol Kováč
Ľubomíra Iľanovská
- za výrazný podiel pri rozvoji športu a športových tried v obci Štrba prevzal ocenenie
Kornel Jurčo

Obec Štrba pri príležitosti 35. výročia vzniku športových tried venovala ocenenie
Základnej škole v Štrbe
- za výrazný podiel na rozvoji športu a za reprezentáciu obce Štrba na Slovensku i v zahraničí

Obec Štrba pri príležitosti 35. výročia vzniku športových tried venovala
Šek Športovým triedam v hodnote 35.000,-Sk

Popri spomínaných oslavách už po piatykrát konalo oceňovanie najlepších športovcov obce Štrba, ktorí dosiahli za uplynulú sezónu 2007 – 2008 najvýraznejšie úspechy.
Starosta obce Michal Sýkora vo svojom príhovore vyzdvihol hlavný význam a pôsobenie športovcov, ktorý je predovšetkým v plnohodnotnom napĺňaní voľného času, zabezpečení zdravého spôsobu života a v neposlednom rade prostredníctvom športu niečo dokázať.
Starosta obce odovzdal ocenenie Najlepší športovec roka Pavlovi Garajovi, za výrazné úspechy dosiahnuté v kickboxe doma i v zahraničí a za reprezentáciu obce Štrba.
Ďalším 24 športovcom, účastníkom majstrovstiev sveta, majstrom SR , najlepším futbalistom a tenistom, starosta obce odovzdal ocenenie Športovec roka 2006-2007:
Za výrazné úspechy dosiahnuté v biatlone doma i v zahraničí a za reprezentáciu podtatranskej obce Štrba prevzal ocenenie Pavol Huraj, ktorý bol ocenený aj za úspechy dosiahnuté za posledných 10 rokov a tým sa stal športovcom desaťročia.
Popri ďakovnom liste a pohári mu starosta obce odovzdal aj šek na 10.000,-Sk
Za výrazné úspechy dosiahnuté v stolnom tenise, ktorými sa nominoval na paralympiádu do Pekingu, prevzal ocenenie Miroslav Jambor
Za výrazné úspechy dosiahnuté v súťažiach v behu na lyžiach doma i v zahraničí a za reprezentáciu podtatranskej obce Štrba dostal ocenenie Martin Bajčičák.
Za výrazné úspechy dosiahnuté v biatlone doma i v zahraničí prevzal ocenenie Martin Otčenáš
Za výrazné úspechy dosiahnuté v bežeckom lyžovaní doma i v zahraničí prevzali ocenenie, Barbara Blašková, Barbora Suchánková, Katarína Johansen, Lucia Klimková, Dominik Chalúpka a Michal Novotný.
Za úspechy dosiahnuté vo futbale ako najvýraznejšia postava „A“ mužstva získali ocenenie Marek Badzik a Michal Levocký.
Za úspechy dosiahnuté v tenise v súťaži neregistrovaných hráčov Podtatranského regiónu prevzal ocenenie Slavomír Šnajder.
Za úspechy dosiahnuté v bežeckom lyžovaní doma i v zahraničí dostali ocenenie Športovec roka žiaci ŠT :
Matej Vrbenský, Lukáš Giacko, Renáta Kollárová, Zuzana Gejdošová, Dominik Polák,
NikolasKonig
Za úspechy dosiahnuté vo futbale v súťaži Podtatranského majstrovstva žiactva dostali ocenenie Športovec roka Filip Paciga a Patrik Kováč.
Za úspechy dosiahnuté vo futbale v súťaži Podtatranského majstrovstva dorastu prevzali ocenenie Pavol Garaj a Stanislav Chladoň.
Zvláštnou cenou bol ocenený Vladimír Šalling reprezentant Československa v behu na lyžiach, ktorý začínal so športom už ako 10-ročný. K športu ho viedol tiež športovec p. Michalko. Víťazil v pretekoch Beh okolo Štrby a ďalších, ktoré sa konali v Štrbe a okolí v behu na lyžiach. Ako mladší dorastenec začal v TJ Štrba V roku 1965 sa stal Majstrom ČSSR staršieho dorastu. Vtedy trénoval pod vedením Dr. Jána Tereščáka v TJ Vysoké Tatry v T. Lomnici. Dostal sa do reprezentácie ČSSR, v ŠKP Štrbské Pleso, kde vtedy trénoval Ondrej Rusko. Víťazil ako junior a v tejto kategórii sa stal Majstrom SR i ČSSR. Úspechy získaval aj v mužskej kategórii, kde vo veľkej konkurencii ČSSR na tratiach 15, 30 a 50 km vždy stál na stupni víťazov. Pravidelne sa zúčastňoval medzinárodných pretekov, ktoré sa organizovali v Sliači a niekoľkokrát tam zvíťazil. Ako junior sa zúčastnil aj Majstrovstiev Európy v Alpách, kde sa umiestnil do prvej 20-tky. Aj keď jeho športová kariéra bola krátka, zároveň bola veľmi bohatá na úspechy dosiahnuté v jeho disciplíne v behu na lyžiach. Za množstvo ocenení a za reprezentáciu obce Štrba bol Vladimír Šalling uvedený do galérie najlepších športovcov obce Štrba.

Starosta obce všetkým oceneným poďakoval za reprezentáciu, za to, že svojimi úspechmi šíria dobré meno našej podtatranskej obce Štrba, svojho klubu a oddielu. Poďakoval aj trénerom, rodičom a všetkým, ktorí športovcov podporujú a podieľajú sa na výborných výsledkoch, ktoré v uplynulom období dosiahli. Športovci a ich tréneri ocenili záujem obce a dodali, že toto stretnutie si vážia a je pre nich motiváciou k ďalším úspechom.

Na záver komisia telovýchovy a športu pri OZ ocenila za výrazný rozvoj a podporu športu v obci Štrba Michala Sýkoru. Ocenenie odovzdal predseda komisie Milan Figliar a zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová.
Športovú trofej odovzdal Michalovi Sýkorovi dlhoročný činovník ŠK Pavol Petruška.

Na záver kultúrno – spoločenského podujatia sa prítomní zabávali so skupinou Senzus