Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

  Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

6. ročník

Rok 2013

5. ročník

 

Rok 2012

4. ročník

 

 

Rok 2011

3. ročník Memoriálu Jána Jonasa a Dušana Sokola 

       Dňa 14. mája 2011 sa v areáli Základnej školy v Štrbe uskutočnila  súťaž č.4  Podtatranskej olympiády mladých hasičov za rok 2011. Súťaž sa konala za krásneho počasia a tak všetky deti mohli ukázať, aké sú zdatné - a nebolo ich málo - 204 mladých hasičiek a hasičov  nielen z Popradského okresu, ale aj zo Spišského  Podhradia a Vrbova. Pretekalo sa v troch disciplínach a to požiarny útok CTIF - ,, Medzinárodná asociácia pre požiarnu a záchrannú  službu“, štafeta 8x50 metrov a štafeta dvojíc. Zároveň prebiehala aj súťaž jednotlivcov ako príprava na Okresné kolo, ktoré bude 29. mája vo Vikartovciach o 11. hodine.
Na štart sa postavilo 8-desaťčlenných družstiev chlapcov. Najrýchlejší medzi chlapcami bolo družstvo DHZ Šuňava, ktoré si odnieslo aj Putovný pohár zapožičaný na jeden rok, pred chlapcami z Gerlachova - dvojnásobní víťazi  a chlapcami zo Spišského Podhradia.
Medzi 7. kolektívmi dievčat zvíťazili  dievčatá zo Základnej školy v Šuňave a tak po treťom víťazstve za sebou získali Putovný pohár natrvalo. Druhé skončili dievčatá z Vikartovce I. Na radosť prítomných divákov a usporiadateľov,  tretie skončili dievčatá zo Štrby.
V konkurencií 9-päťčlenných družstiev, ktoré boli hodnotené spolu dievčatá a chlapci,  zvíťazila Základná škola Švábovce dievčatá, pred chlapcami zo Svitu a tretí skončili chlapci zo Spišskej Teplice.
Do pretekov jednotlivcov sa zapojilo 35 detí, kde zvíťazil Daniel Faix a Martinka Tomajková, ktorí taktiež ako víťazné družstvá, obdržali poháre,  ktoré venovala Obec Štrba, za čo chcem vyjadriť úprimné poďakovanie.

                                                                                                       Michal Petruška, tajomník DHZ Štrba

 

 

Rok 2010

II. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár DHZ Štrba

„ Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola“, ktorí sa aktívne venovali výchove hasičskej mládeže. Dňa 5. júna 2010 o 10,00 hod na futbalovom ihrisku TJ Štrba. Súťaž otvoril veliteľ DHZ Štrba Ján Zluky. Okrem predstaviteľov Okresného výboru DPO Poprad, rozhodcov, mladých hasičov, privítal aj starostu Obecného úradu Štrba Michala Sýkoru, ktorý sa prihovoril všetkým prítomným a poprial deťom veľa športových úspechov a družstvám, ktoré sa odhlásili kvôli pomoci pri záplavách, veľa profesionálnej zručnosti, zdravia a spolupatričnosti. Veď aj my sme na vlastnej skúsenosti zažili, čo to je záplava z 24. júla 2001. Preteky prebiehali na ovále futbalového štadióna, nakoľko ihrisko bolo rozmočené a hrozilo jeho znefunkčnenie a nerovnaké podmienky pre všetkých. Disciplíny – Požiarny útok CTIF – Štafetový beh na 400 metrov s prekážkami –Štafeta hasičských dvojíc. Zároveň prebehla súťaž jednotlivcov – Okresné kolo, nakoľko toto sa neuskutočnilo z dôvodu zlého počasia v Šuňave. Celá súťaž je zaradená do Podtatranskej olympiády mladých hasičov. Štáb súťaže pozostával - dozorný orgán Ing. Fridman Ján, veliteľ súťaže Rušín Marián, hlavný rozhodca súťaže Badiar Dušan, tajomník súťaže Petruška Michal, ďalší rozhodcovia podľa rozpisu z OV DPO Poprad. Výsledky súťaže previedla sčítacia komisia v zložení Ondrej Klimo a Dušan Brutovský.

Súťaže sa zúčastnilo 20 družstiev. V Okresnom kole jednotlivcov 17 chlapcov a 19 dievčat. Víťazné družstvá chlapci DHZ Gerlachov a dievčatá DHZ ZŠ Šuňava si odniesli putovné poháre. Družstvá na prvých troch miestach v každej kategórii 10-5 členných družstiev obdŕžali poháre a všetky družstvá diplomy a sladkosti za účasť na súťaži. Ceny odovzdával starosta Michal Sýkora, riaditeľ OV DPO Michal Šerfel a veliteľ DHZ Štrba Ján Zluky.
Okresné kolo jednotlivcov - prvých troch v kategórií chlapcov a dievčat odmenil OV DPO Poprad.
Štrbskí mladí hasiči sa zúčastnili – 2-desať členné družstvá a 1-päťčlenné družstvo - v počte 25 dievčat a chlapcov. Lepšie sa darilo chlapcom, ktorí skončili na veľmi peknom 2. mieste. Celkovo sa zúčastnilo 185 mladých hasičov, 25 rozhodcov, 4 členovia Červeného kríža z Popradu a Štrby.
                                                                                   Michal Petruška – tajomník DHZ Štrba

Foto

 

Rok 2009

Dňa 17. mája 2009 sa v Štrbe uskutočnilo Okresné kolo kolektívov mladých hasičov okresu Poprad. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev - 10-členných kolektívov  a 7 družstiev  - 5-členných  kolektívov dievčat a chlapcov.

            Súťažilo sa v disciplinách: Štafeta 8 x 50 metrov a  požiarny útok CTIF - Medzinárodná asociácia pre požiarnu a záchrannú  službu. Zvíťazili  chlapci z DHZ Gerlachov, druhí skončili chlapci DHZ Šuňava a tretí chlapci domáceho DHZ Štrba.

V dievčenskej kategórii zvíťazil DHZ ZŠ Šuňava, druhé skončili DHZ Šuňava  a tretie DHZ Vikartovce.

V kolektívoch päťčlenných družstiev prví skončili chlapci z DHZ  Gerlachov, druhé dievčatá z DHZ Lučivná, tretie DHZ ZŠ Tatranská Lomnica - chlapci.

Táto súťaž bola zároveň aj prvým ročníkom memoriálu Jána Jonása a Dušana Sokola, cvičiteľov  hasičskej mládeže, ktorí zomreli v mladom veku. Pri záverečnom hodnotení súťaže sme sa všetci  zhodli, že sú potrebné takéto podujatia. Veď cvičia deti vo veku 8 až 15 rokov a ich zaujatosť, úsmev stoja za vynaloženú námahu všetkých - to bolo krédo ich oboch.

Víťazi - hasičky  DHZ ZŠ Šuňava a hasiči  DHZ Gerlachov si odniesli Putovný pohár.         

                                                                                                                                                        Michal Petruška