Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Miestny spolok SČK MUDr. Markušovského

Stretnutie s darcami krvi

21. novembra 2015 sa konalo oceňovanie darcov krvi. MS SČK v Štrbe pozval všetkých darcov krvi na posedenie do zasadačky SD a ocenil prvodarcov i viacnásobných darcov krvi.
Na podujatí boli prítomní zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová i zástupcovia SČK územného spolku Poprad, ktorí sa prítomným aj prihovorili a poďakovali za ich humánnu činnosť.

Výročná členská schôdza

MS SČK  MUDr.Ľ.Markušovského v Štrbe hodnotil svoju činnosť na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila  8.2.2014.

 

Stretnutie s darcami krvi

Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Ich hlavnou úlohou v spolupráci s Národnou transfúznou službou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi.
21. novembra 2013 sa konalo v Poprade slávnostné odovzdávanie vyznamenaní SČK mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi.
Plakety SČK sú ocenením humánnosti a šľachetnosti darcov krvi, medzi ktorými boli aj Marek Vinc ocenený bronzovou Jánskeho plaketou a Zuzana Zluková striebornou Jánskeho plaketou. Na slávnostnom akte  v Poprade sa zúčastnila aj zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová.
Oceňovanie darcov krvi sa konalo aj v našej obci. MS SČK v Štrbe pozval všetkých darcov krvi na posedenie do reštaurácie u Marteka a ocenil prvodarcov i viacnásobných darcov krvi.
Na podujatí boli prítomní starosta obce Michal Sýkora i zástupcovia SČK územného spolku Poprad, ktorí sa prítomným aj prihovorili a poďakovali za ich humánnu činnosť.

Výročná členská schôdza - február 2013

9. februára 2013 stretli sa členky MS SČK v Štrbe, aby zhodnotili svoju činnosť. Správu o činnosti predniesla predsedníčka spolku Mária Bartošová.

Ocenenie darcov krvi vo Svite - 2012

Stretnutie s darcami krvi - 2012

60 rokov činnosti MS SČK

Pri príležitosti 60. výročia založenia MS SČK v Štrbe konalo sa v zasadačke SD stretnutie členov, ktoré bolo príležitosťou pre poďakovanie sa aktívnym členom za ich dlhoročnú prácu v spolku SČK.

Výročná členská schôdza - február 2012

Výročná členská schôdza - február 2011