Novinky

19. septembra 2017 | Novinky

Oblastná výstava zvierat

29.9. – 1.10.2017 sa bude konať XXI. oblastná výstava drobných zvierat v Areáli OV SZCH Poprad – Veľká (Kollárova 14)

30. augusta 2017 | Novinky

Futbalové stretnutie ŠK Štrba – FK Prakovce

V nedeľu 17. 9. 2017 odohrali naši futbalisti stretnutie doma s FK Prakovce . Prehrali 2 : 3. 10. kolo odohrajú naši futbalisti v nedeľu 24.9.2017 na domácom ihrisku s lídrom tabuľky FK Veľká Lomnica. Začiatok stretnutia je o 15,00 hod.  

22. júla 2017 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Ľudové umelecké remeslá

Víkend 22. – 23. júla 2017 na Štrbskom Plese bol venovaný Medzinárodnej prehliadke ľudových umeleckých remesiel. V prekrásnom prostredí Vysokých Tatier sa predstavilo 86 ľudových remeselníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Ľudoví výrobcovia  prezentovali svoje remeslá a prácu svojich rúk. Návštevníci obdivovali keramikárov, drotárov, drevorezbárov, kováčov, šperkárov, tokárov, medovnikárov, čipkárky, korytárov, remenárov, fujaristov,  výrobcov  kraslíc, pastierskych

21. mája 2017 | Novinky

Tematický zájazd na Oravu

Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe organizuje pre svojich členov zájazd na Oravu – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, pamätník obetiam v Černovej a Oravský Podzámok. Cena/osoba je 7 eur. Odchod autobusu spred Kultúrneho domu v Štrbe o 7,30 hod.

18. apríla 2017 | Novinky

Veľkonočný pondelok

Tradície Veľkej noci sa v Štrbe ešte zachovávajú vo Veľkonočný pondelok oblievačkou a vyberaním kúpačky. Chlapci po partiách od rána oblievali dievčatá a veru ich nešetrili. Vedrá vody vylievali na dievčatá na dvore či na ulici. Dievčatá aj keď výskali a triasli sa od zimy, predsa len boli rady, že ich chlapci navštívili a okúpali, aby boli zdravé a krásne. Popoludní

18. apríla 2017 | Novinky

Cesta utrpenia – Cesta lásky

Vo Veľký piatok sa konala Krížová cesta –  dramatizácia biblických udalostí umučenia Pána Ježiša pod názvom „Cesta utrpenia – cesta lásky“.

10. apríla 2017 | Novinky

Štúrov Zvolen

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Úlohou súťažiacich v I. kategórii bolo prečítať si text, pripraviť si obsah/prerozprávať ho vlastnými slovami a dotvoriť mu záver. V II. kategórii prišli žiaci

7. apríla 2017 | Novinky

Výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva Štrba

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Štrba pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 7. apríla 2017 o 15.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Štrbe.  

6. apríla 2017 | Novinky, Prijatie učiteľov

Prijatie učiteľov – 2017

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe prijatí pedagogickí pracovníci Základnej školy, Materskej školy a Základnej umeleckej školy v Štrbe. Prijatie sa uskutočnilo v piatok 31.3. 2017. Učiteľom sa prihovorila  zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová, za pedagógov sa poďakoval riaditeľ ZUŠ  Mgr. Marián Šabla.

5. apríla 2017 | Novinky

Monitor 9

5.apríla 2017 sa zapotili deviataci pri Monitore 9 – celoskovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ. 15 min pred začiatkom testovania boli v riaditeľni našej ZŠ otvorené zapečatené obálky a presne o 8,00 hod. dostali žiaci pokyny a začali riešiť test z matematiky, ktorý obsahoval 20 úloh.