Novinky

11. februára 2019 | Novinky

Návrh nového Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma

Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnila verejná prezentácia návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma v zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci. Návrh odprezentoval jeho spracovateľ – Štátna ochrana prírody SR – Správa TANAP-u. Návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vydáva po

7. februára 2019 | Novinky

Európsky deň čísla tiesňového volania 112

Európa si 11. februára symbolicky pripomenie Európsky deň čísla tiesňového volania 112. Zámer zaviesť jednotné číslo tiesňového volania sa podarilo zrealizovať  v roku 1991. Dôvodom bolo vytvoriť popri existujúcich národných číslach tiesňového volania jedno číslo rovnaké pre všetky členské štáty Európskej únie. V Slovenskej republike bolo číslo 112 zavedené 1. júla 2003. Osvetová činnosť v rámci Európskeho dňa čísla tiesňového

17. januára 2019 | Novinky

Športový ples 2019

Futbalový oddiel a lyžiarsky oddiel Športového klubu Štrba a Komisia športu a mládeže obce Štrba dňa 9. februára 2019 usporiadajú 6. ročník Športového plesu, ktorý sa uskutoční v Reštaurácii Martek v Štrbe. Začiatok plesu je o 19,00 hod s Katarínou Hasprovou. Vstupné : 25 eur

12. januára 2019 | Novinky

Nominácie na Športovca 2018 za Prešovský kraj

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2018. Ocenených športovcov, ktorí dosiahli vlani najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia na základe určených kritérií. Už tradične sa bude oceňovať v kategóriách najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez určenia poradia, najúspešnejšie kolektívy dospelých, najúspešnejšie kolektívy mládeže, najúspešnejší študenti stredných škôl v pôsobnosti PSK a najúspešnejšia stredná škola v pôsobnosti

10. januára 2019 | Novinky

Informácia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.12.2018

Koncom roka ešte zasadalo obecné zastupiteľstvo. V piatok 28. decembra 2018 sa uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Štrba. Predmetom rokovania bolo niekoľko najaktuálnejších tém. Poslanci prerokovali a schválili návrh zmien a doplnkov č. 1/2018 územného plánu obce Štrba a zároveň schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2018 (ďalej len VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

31. decembra 2018 | Novinky

Úspešný nový rok 2019

Návštevníkom našej stránky prajeme všetko najlepšie do nového roku 2019, veľa šťastia, zdravia, lásky a skoré splnenie aj tých najtajnejších snov a túžob.

14. decembra 2018 | Novinky

Štefanská zábava 2018

Pozývame vás na  3. ročník našej Štefanskej zábavy. Tohto roku bude na slovenskú ľudovú tému. Vytiahnite lajblíky a príďte sa zabaviť do Marteka. ŠTEFANSKÝ BASHAVEL zaručí zábavu až do rána s Deejayom Martekom. Čakajú vás aj rôzne slovenské dobroty ako korbáčiky, halušky a mnoho ďalšieho. Budete súťažiť aj o najkrajší kroj, (respektíve oblečenie na ľudovú

26. septembra 2018 | Novinky

Optická káblová televízia Štrba

Začiatkom augusta začali technici firmy Harmata Service, práce na realizácii prípojok k rodinným a bytovým domom na optickú káblovú televíziu. Žiadame tých občanov, ktorí neodovzdali návratku o tom, že si objednávajú pripojenie na optickú káblovú televíziu, aby tak urobili čo najskôr  a informovali pracovníčku obecného úradu Janu Šulákovú, prípadne Jána Garajčeka, ktorý práce koordinuje priamo na mieste montáže.  Technickú

3. augusta 2018 | Novinky

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej

3. augusta 2018 | Novinky

Odpredaj spoluvlastníckych podielov

Ponúkam spoluvlastníkom odkúpenie vlastníckych podielov registrovaných na LV na meno Emília Michalková, rod. Michalková. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Štrba, Štrbské Pleso, Važec. Ponuka pre spolupodielníkov  platí 30 dní, po tejto lehote budú sa nehnuteľnosti ponúkať tretej strane, teda všetkej verejnosti. Cena po kontakte dohodou. Kontakt: Mgr. Emília Michalková +420603145965 emilia.michalkova@seznam.cz dorucovacia adresa: Kurandové


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close