Novinky

22. júla 2017 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Ľudové umelecké remeslá

Víkend 22. – 23. júla 2017 na Štrbskom Plese bol venovaný Medzinárodnej prehliadke ľudových umeleckých remesiel. V prekrásnom prostredí Vysokých Tatier sa predstavilo 86 ľudových remeselníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Ľudoví výrobcovia  prezentovali svoje remeslá a prácu svojich rúk. Návštevníci obdivovali keramikárov, drotárov, drevorezbárov, kováčov, šperkárov, tokárov, medovnikárov, čipkárky, korytárov, remenárov, fujaristov,  výrobcov  kraslíc, pastierskych

21. mája 2017 | Novinky

Tematický zájazd na Oravu

Miestny odbor Matice slovenskej v Štrbe organizuje pre svojich členov zájazd na Oravu – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, pamätník obetiam v Černovej a Oravský Podzámok. Cena/osoba je 7 eur. Odchod autobusu spred Kultúrneho domu v Štrbe o 7,30 hod.

18. apríla 2017 | Novinky

Veľkonočný pondelok

Tradície Veľkej noci sa v Štrbe ešte zachovávajú vo Veľkonočný pondelok oblievačkou a vyberaním kúpačky. Chlapci po partiách od rána oblievali dievčatá a veru ich nešetrili. Vedrá vody vylievali na dievčatá na dvore či na ulici. Dievčatá aj keď výskali a triasli sa od zimy, predsa len boli rady, že ich chlapci navštívili a okúpali, aby boli zdravé a krásne. Popoludní

18. apríla 2017 | Novinky

Cesta utrpenia – Cesta lásky

Vo Veľký piatok sa konala Krížová cesta –  dramatizácia biblických udalostí umučenia Pána Ježiša pod názvom „Cesta utrpenia – cesta lásky“.

10. apríla 2017 | Novinky

Štúrov Zvolen

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Úlohou súťažiacich v I. kategórii bolo prečítať si text, pripraviť si obsah/prerozprávať ho vlastnými slovami a dotvoriť mu záver. V II. kategórii prišli žiaci

7. apríla 2017 | Novinky

Výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva Štrba

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Štrba pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 7. apríla 2017 o 15.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Štrbe.  

6. apríla 2017 | Novinky, Prijatie učiteľov

Prijatie učiteľov – 2017

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe prijatí pedagogickí pracovníci Základnej školy, Materskej školy a Základnej umeleckej školy v Štrbe. Prijatie sa uskutočnilo v piatok 31.3. 2017. Učiteľom sa prihovorila  zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová, za pedagógov sa poďakoval riaditeľ ZUŠ  Mgr. Marián Šabla.

5. apríla 2017 | Novinky

Monitor 9

5.apríla 2017 sa zapotili deviataci pri Monitore 9 – celoskovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ. 15 min pred začiatkom testovania boli v riaditeľni našej ZŠ otvorené zapečatené obálky a presne o 8,00 hod. dostali žiaci pokyny a začali riešiť test z matematiky, ktorý obsahoval 20 úloh.

5. apríla 2017 | Novinky

Zápis detí do 1. ročníka

V ZŠ v Štrbe bolo na zápise 30 detí, ktorý sa konal 4. apríla 2017. Pre budúcich prvákov to bola ich prvá skúška aj keď hravou formou, museli ju absolvovať, aby boli zapísaný do 1. ročníka ZŠ.

3. apríla 2017 | Novinky

Ocenenie

Pavol Otčenáš, predseda ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov prevzal ocenenie za aktívnu činnosť v organizácii.