Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec ako správca komunikácií žiada vodičov motorových vozidiel,  aby neparkovali na miestnych komunikáciách a  nebránili tak pri vykonávaní zimnej údržby.

Zároveň žiada občanov o odstránenie skál v blízkosti komunikácií, ktoré môžu poškodiť mechanizmy pri pluhovaní.

V prípade nerešpektovania bude nútená spolupráca s obecnou políciou.

Pluhovanie v chatovej oblasti vykonávajú obecné mechanizmy  iba na hlavnej komunikácii.

V prípade záujmu odhŕňania snehu mimo hlavnej komunikácie kontaktujte:

Jána Šuleka –  č. tel.: 0904 515 283

Miloša Husára – č.  tel. t: 0911 972 719.


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt