Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Osobitná matrika

Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR. Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, len cez matričný úrad alebo zastupiteľský úrad. Tlačivá o zápis do osobitnej matriky a informácie o potrebných dokladoch a legalizačných doložkách poskytne príslušný matričný úrad alebo zastupiteľský úrad SR v zahraničí. Zápis do osobitnej matriky nie je spoplatnený, lehota vybavenia na Osobitnej matrike v Bratislave – 2 mesiace.