Oznamy

SLUŽBY V MIESTNOM ROZHLASE mimo pracovnej doby:

06. 11. - 12. 11.  2017 Jana Šuláková Ul.Čsl.armády 14/14
13. 11. - 19. 11.  2017 Mária Pavelová Ul. Čsl.armády 18/18
20. 11. - 26. 11. 2017 Jitka Šuleková Ul. Liptovská 788/26

V prípade požiadavky odvysielania smútočnej relácie v miestnom rozhlase pri úmrtí občana obce Štrba, kontaktujte J. Šulekovú, t.č. 0911 817 360.

Občanom, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti – rodinného domu, pozemku a pod., nachádzajúcich sa v k. ú. Štrba (priamo v obci Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba i na Štrbskom Plese) – ponúkame možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku (inzerát) na obecnej internetovej stránke: www.strba.sk

Oznamujeme občanom, že akustická skúška miestnej sirény prebieha počas celého roku – pravidelne vždy v piatok – druhý týždeň v mesiaci.  Skúška prebieha dvojminútovým stálym tónom.

Aktuálne oznamy v miestnom rozhlase

9. novembra 2017 | Oznamy

Oznámenie o výluke

 V dňoch 13. – 16. novembra 2017  v čase 7,35 – 15,20 hod.  budú ŽSR  konať  výlukové práce, ktoré  budú mať  za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy    medzi stanicami Štrba – Štrbské Pleso.  V dôsledku tejto výluky budú všetky vlaky v uvedenom čase  nahradené autobusovou dopravou /NAD/.  NAD bude zastavovať:        – Štrba – pri železničnej stanici /za bufetmi/       

2. novembra 2017 | Oznamy

Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec ako správca komunikácií žiada vodičov motorových vozidiel,  aby neparkovali na miestnych komunikáciách a  nebránili tak pri vykonávaní zimnej údržby. Zároveň žiada občanov o odstránenie skál v blízkosti komunikácií, ktoré môžu poškodiť mechanizmy pri pluhovaní. V prípade nerešpektovania bude nútená spolupráca s obecnou políciou. Pluhovanie v chatovej oblasti vykonávajú obecné mechanizmy  iba na hlavnej komunikácii. V prípade záujmu odhŕňania snehu mimo

30. októbra 2017 | Oznamy

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Štrba na roky 2018 – 2023

V súčasnosti prebieha príprava a spracovanie nového Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Štrba na roky 2018 -2023. Súčasťou prípravy dokumentu je realizácia prieskumu potrieb obyvateľov obce Štrba, ktorý prebieha do 8. novembra 2017. Predmetný dotazník je zverejnený na webovej stránke Obce Štrba – Sociálne služby – http://www.strba.sk/ako-vybavit/socialne-sluzby/verejny-prieskum-k-pripravwy-komunitneho-planu-socialnych-sluzieb-obce-strba-na-roky-2018-2023/  

19. októbra 2017 | Oznamy

Joga pre všetkých

V telocvični Základnej školy v Štrbe  môžete každý utorok o 18,00 hod cvičiť jogu.

4. októbra 2017 | Oznamy

Kúpa naturálneho obilia

Poľnohospodárske družstvo Štrba oznamuje všetkým členom, ktorí majú záujem o kúpu naturálneho obilia v biokvalite, že toto si môžu zakúpiť a zaplatiť zaň v pokladnici družstva od  4. októbra do 30. novembra 2017 v čase od 07:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. VÝDAJ naturálneho obilia pre osobný odber bude v čase

2. októbra 2017 | Oznamy

Otváracie časy osobných pokladníc Ozubnicovej železnice a TEŽ

TB ŠTRBA = od 11.06.2017 = nezmenené 5:20 – 10:45 11:15 – 12:25 12:35 – 16:30 17:00 – 20:30 TB ŠTRBSKÉ PLESO = od 01.10.2017 7:00 – 11:15 11:45 – 14:15 14:30 – 18:15   TB STARÝ SMOKOVEC = od 01.10.2017 6:40 – 12:05 12:35 – 16:05 16:20 – 19:05   TB TATRANSKÁ LOMNICA =

7. júna 2017 | Oznamy

Výkopové práce na verejnom priestranstve

Upozorňujeme občanov, aby pri výkopových prácach pred svojimi rodinnými domami na verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve obce Štrba, podali oznámenie na obec o svojom zámere. Po vydaní súhlasu obcou je možné pokračovať v realizácii. Podmienkou samotnej realizácie je vytýčenie inžinierskych  sietí vo vlastníctve Slovak – telekom, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská energetika, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a obce Štrba.