Oznamy

SLUŽBY V MIESTNOM ROZHLASE mimo pracovnej doby:

10. 4. - 16. 4.  2017 Jana Šuláková Ul.Čsl.armády 14/14
17. 4. - 23. 4.  2017 Mária Pavelová Ul. Čsl.armády 18/18
24. 4. - 30. 4. 2017 Jitka Šuleková Ul. Liptovská 788/26

V prípade požiadavky odvysielania smútočnej relácie v miestnom rozhlase pri úmrtí občana obce Štrba, kontaktujte J. Šulekovú, t.č. 0911 817 360.

Občanom, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti – rodinného domu, pozemku a pod., nachádzajúcich sa v k. ú. Štrba (priamo v obci Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba i na Štrbskom Plese) – ponúkame možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku (inzerát) na obecnej internetovej stránke: www.strba.sk

Oznamujeme občanom, že akustická skúška miestnej sirény prebieha počas celého roku – pravidelne vždy v piatok – druhý týždeň v mesiaci.  Skúška prebieha dvojminútovým stálym tónom.

Aktuálne oznamy v miestnom rozhlase

21. apríla 2017 | Oznamy

Poštový úrad

Poštový úrad v Štrbe prijme do zamestnania doručovateľku alebo doručovateľa pošty s nástupom ihneď

21. apríla 2017 | Oznamy

Parkovanie na Štrbskom Plese

Po skončení zimnej lyžiarskej sezóny je od 21. apríla 2017 parkovisko opäť spoplatnené