Oznamy

SLUŽBY V MIESTNOM ROZHLASE mimo pracovnej doby:

12. 3. - 18. 3.  2018 Jana Šuláková Ul.Čsl.armády 14/14
19. 3. - 25. 3.  2018 Mária Pavelová Ul. Čsl.armády 18/18
26. 3. - 1. 4. 2018 Jitka Šuleková Ul. Liptovská 788/26

V prípade požiadavky odvysielania smútočnej relácie v miestnom rozhlase pri úmrtí občana obce Štrba, kontaktujte J. Šulekovú, t.č. 0911 817 360.

Občanom, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti – rodinného domu, pozemku a pod., nachádzajúcich sa v k. ú. Štrba (priamo v obci Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba i na Štrbskom Plese) – ponúkame možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku (inzerát) na obecnej internetovej stránke: www.strba.sk

Oznamujeme občanom, že akustická skúška miestnej sirény prebieha počas celého roku – pravidelne vždy v piatok – druhý týždeň v mesiaci.  Skúška prebieha dvojminútovým stálym tónom.

Aktuálne oznamy v miestnom rozhlase

2. marca 2018 | Oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

26. marca 2018 od 7,30 – 17,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny v lokalite chatová osada Valtierová okrem č.d. 591 27. marca 2018 od 7,30 – 17,30 hod. – chatová osada Valtierova, chaty č. 2, 5, 3301, 3303, 3304 27. marca 2018 od 08:00  do 11:30 hod – Tatranská Štrba – chatová osada Lieskovec celá 28.

27. februára 2018 | Oznamy

Nájomné za pôdu

Poľnohospodárske družstvo Štrba oznamuje všetkým prenajímateľom poľnohospodárskej pôdy, že nájomné za pôdu za rok 2017 sa bude vyplácať od 27. februára až do 29. marca 2018 v čase od 07:00 – 11:00 a od 12:00 – 15:00, pričom v dňoch 28. februára a 7. marca 2018 (stredy) v predĺženom čase  až do 16:00 hod. Nájomné sa bude vyplácať v budove

21. februára 2018 | Oznamy

Predajňa Textil – galantéria

Pozývame Vás do znovu otvorenej predajne Textil – galantéria na Ul.hlavnej v Štrbe. Ponúkaný tovar: rôzne kožušiny, textil, obuv, galantéria, domáce potreby, autopríslušenstvo, alkoholické a nealkoholické nápoje, cukrovinky, trvanlivé pečivá a rôzny iný tovar… Novinkou v predajni je  čerstvo upečený chlebík, bagety, croassanty rôzny druhov.. Otváracia doba od pondelka do piatka v čase od 7:30 –

9. februára 2018 | Oznamy

Oznam PZ Vysoké Tatry

Poľovnícke združenie Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe prosí obyvateľov a návštevníkov obce Štrba, čo najmenej sa zdržiavať v extraviláne obce Štrba z dôvodu nebezpečenstva zanesenia afrického moru ošípaných do domácich chovov. pri venčení psov v prírode mať psov na vôdzke po celý čas prechádzky v prípade nálezu uhynutého kusa akejkoľvek voľne žijúcej zveri v

2. novembra 2017 | Oznamy

Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec ako správca komunikácií žiada vodičov motorových vozidiel,  aby neparkovali na miestnych komunikáciách a  nebránili tak pri vykonávaní zimnej údržby. Zároveň žiada občanov o odstránenie skál v blízkosti komunikácií, ktoré môžu poškodiť mechanizmy pri pluhovaní. V prípade nerešpektovania bude nútená spolupráca s obecnou políciou. Pluhovanie v chatovej oblasti vykonávajú obecné mechanizmy  iba na hlavnej komunikácii. V prípade záujmu odhŕňania snehu mimo

19. októbra 2017 | Oznamy

Joga pre všetkých

V telocvični Základnej školy v Štrbe  môžete každý utorok o 18,30 hod cvičiť jogu.

2. októbra 2017 | Oznamy

Druhý stupeň teroristického ohrozenia

Na základe Rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej republiky číslo: 4 o vyhlásení alebo zmene stupňa teroristického ohrozenia zo dňa 23. augusta 2017, 14:00 hod. Vám oznamujeme, že minister vyhlásil  „Druhý stupeň – ZVÝŠENÝ STUPEŇ TERORISTICKÉHO OHROZENIA na území Slovenskej republiky“.

7. júna 2017 | Oznamy

Výkopové práce na verejnom priestranstve

Upozorňujeme občanov, aby pri výkopových prácach pred svojimi rodinnými domami na verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve obce Štrba, podali oznámenie na obec o svojom zámere. Po vydaní súhlasu obcou je možné pokračovať v realizácii. Podmienkou samotnej realizácie je vytýčenie inžinierskych  sietí vo vlastníctve Slovak – telekom, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská energetika, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a obce Štrba.

 


2018 Copyright Obec Štrba.