Oznamy

SLUŽBY V MIESTNOM ROZHLASE mimo pracovnej doby:

17. 9. - 23.9. 2018 Jana Šuláková Ul.Čsl.armády 14/14
24. 9. - 30. 9. 2018 Mária Pavelová Ul. Čsl.armády 18/18
01. 10. - 07. 10. 2018 Jitka Šuleková Ul. Liptovská 788/26

V prípade požiadavky odvysielania smútočnej relácie v miestnom rozhlase pri úmrtí občana obce Štrba, kontaktujte J. Šulekovú, t.č. 0911 817 360.

Občanom, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti – rodinného domu, pozemku a pod., nachádzajúcich sa v k. ú. Štrba (priamo v obci Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba i na Štrbskom Plese) – ponúkame možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku (inzerát) na obecnej internetovej stránke: www.strba.sk

Oznamujeme občanom, že akustická skúška miestnej sirény prebieha počas celého roku – pravidelne vždy v piatok – druhý týždeň v mesiaci.  Skúška prebieha dvojminútovým stálym tónom.

Aktuálne oznamy v miestnom rozhlase

10. augusta 2018 | Oznamy

Ploché kamene

Prosíme občanov, ak  majú vo svojich dvoroch  nepotrebné ploché kamene a tieto  môžu poskytnúť obci, aby sa prihlásili na obecnom úrade,  alebo na tel. čísle: 7781 461. Potrebujeme ich k ďalším prácam v lokalite Šoldov. Ďakujeme.

3. augusta 2018 | Oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej

22. júna 2018 | Oznamy

Integrované obslužné miesto občana

Obec Štrba – obecný úrad oznamuje občanom, že v Štrbe je spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví pracovníčka obecného úradu p. Šefčíková alebo Šuleková v zmysle úradných hodín obce. Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.  IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

12. apríla 2018 | Oznamy

Zber trávy a stavebnej sute

Od 14. apríla 2018  môžete každú sobotu  od 8,00 – 14,00 hod. doniesť do pripravených kontajnerov na hospodársky dvor trávu a konáre  a za poplatok stavebnú suť

9. februára 2018 | Oznamy

Oznam PZ Vysoké Tatry

Poľovnícke združenie Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe prosí obyvateľov a návštevníkov obce Štrba, čo najmenej sa zdržiavať v extraviláne obce Štrba z dôvodu nebezpečenstva zanesenia afrického moru ošípaných do domácich chovov. pri venčení psov v prírode mať psov na vôdzke po celý čas prechádzky v prípade nálezu uhynutého kusa akejkoľvek voľne žijúcej zveri v

2. októbra 2017 | Oznamy

Druhý stupeň teroristického ohrozenia

Na základe Rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej republiky číslo: 4 o vyhlásení alebo zmene stupňa teroristického ohrozenia zo dňa 23. augusta 2017, 14:00 hod. Vám oznamujeme, že minister vyhlásil  „Druhý stupeň – ZVÝŠENÝ STUPEŇ TERORISTICKÉHO OHROZENIA na území Slovenskej republiky“.

7. júna 2017 | Oznamy

Výkopové práce na verejnom priestranstve

Upozorňujeme občanov, aby pri výkopových prácach pred svojimi rodinnými domami na verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve obce Štrba, podali oznámenie na obec o svojom zámere. Po vydaní súhlasu obcou je možné pokračovať v realizácii. Podmienkou samotnej realizácie je vytýčenie inžinierskych  sietí vo vlastníctve Slovak – telekom, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská energetika, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a obce Štrba.

 


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt