Oznamy

SLUŽBY V MIESTNOM ROZHLASE mimo pracovnej doby:

01. 06. -  07. 06. 2020 Jana Šuláková Ul.Čsl.armády 14/14
08. 06. -  14. 06. 2020 Mária Pavelová Ul. Čsl.armády 18/18
15. 06. -  21. 06. 2020 Jitka Šuleková Ul. Liptovská 788/26

V prípade požiadavky odvysielania smútočnej relácie v miestnom rozhlase pri úmrtí občana obce Štrba, kontaktujte J. Šulekovú, t.č. 0911 817 360.

Občanom, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti – rodinného domu, pozemku a pod., nachádzajúcich sa v k. ú. Štrba (priamo v obci Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba i na Štrbskom Plese) – ponúkame možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku (inzerát) na obecnej internetovej stránke: www.strba.sk

Oznamujeme občanom, že akustická skúška miestnej sirény prebieha počas celého roku – pravidelne vždy v piatok – druhý týždeň v mesiaci.  Skúška prebieha dvojminútovým stálym tónom.

Aktuálne oznamy v miestnom rozhlase

25. mája 2020 | Oznamy

Dotazníkový prieskum

Národné lesnícke centrum a Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolenie riešia projekt zameraný na návrh spôsobu financovania zmeny obhospodarovania lesov pre posilnenie ochrany biodiverzity, vody, rekreačného využívania a zmiernenia klimatickej zmeny. Cieľom prieskumu je pochopenie vzťahu obyvateľov a návštevníkov Tatier – Štrbského Plesa k hospodáreniu v lesoch a ich vnímania služieb, ktoré lesy poskytujú. Dotazník nájdete na linku: https://www.surveymonkey.com/r/LesyVT   Dotazníky

20. mája 2020 | Oznamy

Oznam pre rodičov a žiakov Základnej školy Štrba

V súvislosti s otvorením Základnej školy v Štrbe od 1. 6. 2020 pre 1. – 5. ročník formou dobrovoľnej dochádzky (podľa opatrenia Hlavného hygienika SR),  riaditeľka Základnej školy v Štrbe oznamuje rodičom žiakov v týchto ročníkoch, že záujem, či žiaci nastúpia 1. júna 2020 do školy, sa bude zisťovať prostredníctvom ich triednych učiteľov v termíne do 25. 5. 2020. Pritom sa

20. mája 2020 | Oznamy

Oznam riaditeľky Materskej školy v Štrbe pre rodičov detí

Vážení rodičia, od 1. júna 2020 Hlavný hygienik SR umožnil otvoriť materské školy, avšak za určitých podmienok a za dodržiavania prísnych bezpečnostno-hygienických požiadaviek. V materskej škole má byť max. počet detí  15 v jednej skupine. Z toho dôvodu prioritne budú prijaté deti: policajtov, zdravotníkov, hasičov, pedagogických a odborných zamestnancov, deti, ktoré majú pred nástupom do ZŠ – predškoláci, deti zo

26. marca 2020 | Oznamy

Potraviny Šerfel

Vzhľadom na situáciu COVID-19 Potraviny Šerfel Vám ponúkajú službu na rozvoz tovaru domov v spolupráci s taxi službou T&L. Poplatok za rozvoz: 1,- Euro v rámci Štrby 2,50 Eur v rámci Tatranskej Štrby Tovar si môžete objednať na telefónnom čísle 0904 648 198,  052/77 91 117 od 6,30 hod. Nákup vám  bude  doručený v čase od 9,00 – 10,00hod V prípade,

31. júla 2019 | Oznamy

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť je pre občanov celoročne bezplatná.

30. novembra 2018 | Oznamy

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou,

27. septembra 2018 | Oznamy

Oznámenie povinnosti pre vlastníkov psov

Obec Štrba v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť : – zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

22. júna 2018 | Oznamy

Integrované obslužné miesto občana

Obec Štrba – obecný úrad oznamuje občanom, že v Štrbe je spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví pracovníčka obecného úradu p. Šefčíková alebo Šuleková v zmysle úradných hodín obce. Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.  IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

2. októbra 2017 | Oznamy

Druhý stupeň teroristického ohrozenia

Na základe Rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej republiky číslo: 4 o vyhlásení alebo zmene stupňa teroristického ohrozenia zo dňa 23. augusta 2017, 14:00 hod. Vám oznamujeme, že minister vyhlásil  „Druhý stupeň – ZVÝŠENÝ STUPEŇ TERORISTICKÉHO OHROZENIA na území Slovenskej republiky“.

7. júna 2017 | Oznamy

Výkopové práce na verejnom priestranstve

Upozorňujeme občanov, aby pri výkopových prácach pred svojimi rodinnými domami na verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve obce Štrba, podali oznámenie na obec o svojom zámere. Po vydaní súhlasu obcou je možné pokračovať v realizácii. Podmienkou samotnej realizácie je vytýčenie inžinierskych  sietí vo vlastníctve Slovak – telekom, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská energetika, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a obce Štrba.

 


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close