Oznamy

SLUŽBY V MIESTNOM ROZHLASE mimo pracovnej doby:

16. 7. - 22. 7. 2018 Jana Šuláková Ul.Čsl.armády 14/14
23. 7. - 29. 7. 2018 Mária Pavelová Ul. Čsl.armády 18/18
30. 7. - 5. 8. 2018 Jitka Šuleková Ul. Liptovská 788/26

V prípade požiadavky odvysielania smútočnej relácie v miestnom rozhlase pri úmrtí občana obce Štrba, kontaktujte J. Šulekovú, t.č. 0911 817 360.

Občanom, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti – rodinného domu, pozemku a pod., nachádzajúcich sa v k. ú. Štrba (priamo v obci Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba i na Štrbskom Plese) – ponúkame možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku (inzerát) na obecnej internetovej stránke: www.strba.sk

Oznamujeme občanom, že akustická skúška miestnej sirény prebieha počas celého roku – pravidelne vždy v piatok – druhý týždeň v mesiaci.  Skúška prebieha dvojminútovým stálym tónom.

Aktuálne oznamy v miestnom rozhlase

22. júna 2018 | Oznamy

Integrované obslužné miesto občana

Obec Štrba – obecný úrad oznamuje občanom, že v Štrbe je spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví pracovníčka obecného úradu p. Šefčíková alebo Šuleková v zmysle úradných hodín obce. Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.  IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

18. júna 2018 | Oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Štrba : Ul. Školská č.d. 163, Ul. Štepánkovická od č.d. 729 po č.d. 770, č.d. 58, č.d. 333, 334, ul. Hlavná  od č.d. 102 po č.d. 150, Ul. SNP od č.d. 316 po č.d.

12. apríla 2018 | Oznamy

Zber trávy a stavebnej sute

Od 14. apríla 2018  môžete každú sobotu  od 8,00 – 14,00 hod. doniesť do pripravených kontajnerov na hospodársky dvor trávu a konáre  a za poplatok stavebnú suť

9. februára 2018 | Oznamy

Oznam PZ Vysoké Tatry

Poľovnícke združenie Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe prosí obyvateľov a návštevníkov obce Štrba, čo najmenej sa zdržiavať v extraviláne obce Štrba z dôvodu nebezpečenstva zanesenia afrického moru ošípaných do domácich chovov. pri venčení psov v prírode mať psov na vôdzke po celý čas prechádzky v prípade nálezu uhynutého kusa akejkoľvek voľne žijúcej zveri v

2. októbra 2017 | Oznamy

Druhý stupeň teroristického ohrozenia

Na základe Rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej republiky číslo: 4 o vyhlásení alebo zmene stupňa teroristického ohrozenia zo dňa 23. augusta 2017, 14:00 hod. Vám oznamujeme, že minister vyhlásil  „Druhý stupeň – ZVÝŠENÝ STUPEŇ TERORISTICKÉHO OHROZENIA na území Slovenskej republiky“.

7. júna 2017 | Oznamy

Výkopové práce na verejnom priestranstve

Upozorňujeme občanov, aby pri výkopových prácach pred svojimi rodinnými domami na verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve obce Štrba, podali oznámenie na obec o svojom zámere. Po vydaní súhlasu obcou je možné pokračovať v realizácii. Podmienkou samotnej realizácie je vytýčenie inžinierskych  sietí vo vlastníctve Slovak – telekom, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská energetika, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a obce Štrba.

 


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt