Oznamy

SLUŽBY V MIESTNOM ROZHLASE mimo pracovnej doby:

1. 4. - 7. 4. 2019 Jitka Šuleková Ul. Liptovská 788/26
8. 4. - 14. 4. 2019 Jana Šuláková Ul.Čsl.armády 14/14
15. 4. - 21. 4. 2019 Mária Pavelová Ul. Čsl.armády 18/18

V prípade požiadavky odvysielania smútočnej relácie v miestnom rozhlase pri úmrtí občana obce Štrba, kontaktujte J. Šulekovú, t.č. 0911 817 360.

Občanom, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti – rodinného domu, pozemku a pod., nachádzajúcich sa v k. ú. Štrba (priamo v obci Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba i na Štrbskom Plese) – ponúkame možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku (inzerát) na obecnej internetovej stránke: www.strba.sk

Oznamujeme občanom, že akustická skúška miestnej sirény prebieha počas celého roku – pravidelne vždy v piatok – druhý týždeň v mesiaci.  Skúška prebieha dvojminútovým stálym tónom.

Aktuálne oznamy v miestnom rozhlase

11. apríla 2019 | Oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej

11. apríla 2019 | Oznamy

Predaj stromčekov

Firma JUKKA bude predávať v pondelok 15.apríla 2019  v čase  13.00-13.45  hod.pred kultúrnym domom v obci Štrba nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory,

11. apríla 2019 | Oznamy

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 17.04.2019 (streda) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční: 15.30 – 17.00 h. : pred Obecným úradom Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Vykupujeme aj použitý kuchynský olej.  Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera

1. apríla 2019 | Oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny dňa 11. apríla  od 8,30 hod. do 12,00 hod. v lokalite: Štrba, Čsl. armády čísla 88, 31, 32-40, 42-44, 60-63, 65,66, 69-71, 73-77, 80-85, 88, 89, 91-93, 95, 98-102 Štrba, Liptovská 3, 45, 53, 55-57, 138, 199, 253, 346/9, 382, 780/10, Štrba, A.Sládkoviča 16, 442-455, 471, 593 Štrba,

1. februára 2019 | Materská škola, Oznamy

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v Štrbe, alokovanej triedy v T.Štrbe na šk.rok 2019/2020

Riaditeľstvo materskej školy v Štrbe oznamuje rodičom , že  podľa Vyhlášky MŠ SR č. 308 /2009 Z.z. o materskej škole  zápis detí na predprimárne vzdelávanie  na šk. rok 2019/2020 bude prebiehať  od 2.05.2019-24.05.2019 v budove materskej školy. Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti  ,ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole alebo si ju môže nájsť

1. februára 2019 | Oznamy

Oznam o pozastavení zápisov na katastri v obvode projektu pozemkových úprav k 1. 3. 2019

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v konaní o pozemkových úpravách v obci Štrba v súlade s ust. § 29 ods. 1 Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav  vyzval Okresný úrad Poprad, odbor katastrálny o pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Štrba v obvode projektu ku dňu 1. marca 2019 na dobu 90

24. januára 2019 | Oznamy

Obecná knižnica zatvorená

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov kultúrneho domu je Obecná knižnica v Štrbe  zatvorená.

30. novembra 2018 | Oznamy

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou,

27. septembra 2018 | Oznamy

Oznámenie povinnosti pre vlastníkov psov

Obec Štrba v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť : – zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

22. júna 2018 | Oznamy

Integrované obslužné miesto občana

Obec Štrba – obecný úrad oznamuje občanom, že v Štrbe je spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví pracovníčka obecného úradu p. Šefčíková alebo Šuleková v zmysle úradných hodín obce. Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.  IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

 


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close