Majáles 2017

ObecŠtrba
Termín20.05.2017 - 20.05.2017

Rada rímskokatolíckej cirkvi v Štrbe zorganizovala vo farskej záhrade Majáles. 20. mája 2017 sa uskutočnil už jeho 14. ročník.  O 9,00 hod. podujatie otvorili organizátori  a prihovorili sa aj zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová a bývalý kňaz v Štrbe Alojz Chmelár. Súčasťou Majálesa je súťaž vo varení guláša. Tohto roku varilo 9 družstiev a v popoludňajších hodinách bola súťaž vyhodnotená a ocenený najlepší guláš. Aj keď všetci súťažiaci dali do svojho  kotla tie najlepšie ingrediencie,  vyhrať mohol len jeden a cenu Štrbskú varešku si nakoniec odniesli všetci. Dôležitá bola výborná nálada umocnená slnečným počasím. Na svoje si prišli aj deti. Mali pripravené rôzne súťaže a sladké odmeny.

Majáles vo večerných hodinách pokračoval veselicou v Reštaurácii Martek s hudobnou skupinou Vilema a so speváčkou Annou Servickou. Prítomných pozdravil starosta obce Michal Sýkora a  poprial všetkým príjemnú zábavu.

Organizačné výkony pre súťaž vo varení guláša o Štrbskú varešku

 • Súťaž organizuje farská rada pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Štrbe.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť viacčlenné družstvá, na svoje náklady, zodpovedajúce za svoju bezpečnosť, pričom veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí súhlasiť s organizačnými pokynmi súťaže.
 • Súťažné družstvá súťažia pod menom veliteľa družstva.
 • Všetky suroviny, ingrediencie, kotol a potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá na svoje náklady.
 • Množstvo guláša nie je podmienkou, jedinou podmienkou je aby bol z mäsa.
 • Zápisné na súťaž je vo výške 5 EUR, za jedno družstvo, veliteľ družstva je povinný zaplatiť zápisné pri registrácii družstva.
 • Organizátori zabezpečia pre súťažné družstvá občerstvenie, palivové drevo, pitnú vodu a ohniská.
 • Zahájenie súťaže je o 9.00 hod. vo farskom dvore.
 • Guláš musí byť uvarený do 13.30 hod, kedy hodnotiaca komisia bude vykonávať ochutnávku guláša a vyhodnotí najlepší guláš.
 • Súťažné družstvá môžu po vyhodnotení uvarený guláš rozdávať bezplatne alebo predávať za symbolickú cenu pre divákov, priateľov a rod. príslušníkov.
 • Výťažok z predaja si môžu súťažné družstvá ponechať, alebo venovať na podporu zveľaďovania budov rímskokatolíckej cirkvi v obci Štrba, podľa vlastného uváženia.
 • Všetky družstvá dostanú symbolickú vecnú cenu, víťazné družstvo bude ocenené zvlášť.

 

V Štrbe  02. 05. 2017

Organizačný výbor:

tel. č.: 0915 508 846

0905 905 437

Fotogaléria


2018 Copyright Obec Štrba.