Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Pozemkové úpravy

Projekt pozemkových úprav v k. ú. Štrba sa vykonáva v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov.
Správnym orgánom v tomto konaní je Obvodný pozemkový úrad v Poprade, zhotoviteľom je firma GS,s.r.o. Bratislava.