Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Rady škôl

      

Rada školy pri Základnej škole v  Štrbe

Predseda:

Mgr. Alena Donovalová         za rodičov

 Členovia:


Mgr. Jiřina Šerfelová             za pedagogických zamestnancov
Mgr. Marek Tekeľ                  za pedagogických zamestnancov
Mária Nejtušiaková               za nepedagogických zamestnancov
Miroslav Juhásová                za rodičov
Marcela Havašová                za rodičov
Gabriela Starigazdová          za rodičov
Ing. Július Fabian                  za obec Štrba
Ing. Ľubomír Otčenáš           za obec Štrba
Ing. Anna Hurajtová              za obec Štrba
PaedDr. Jaroslav Švorc        za obec Štrba
 

 

Rada školy pri Materskej škole v Štrbe

 Predseda:
Mária Novotná                 za nepedagogických zamestnancov 

Členovia: 

Renáta Marcová             za pedagogických zamestnancov
Lenka Bartková               za pedagogických zamestnancov
Zuzana Simová               za rodičov
Viera Pavelová                za rodičov
Ing. Marián Macko          za obec Štrba
Anna Janeková               za obec Štrba 

 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v  Štrbe

Predseda:
Jana Gavalierová                   za nepedagogických zamestnancov

Členovia:

Bc. Monika Vojteková             za pedagogických zamestnancov
Henrieta Erdziaková              za pedagogických zamestnancov
Júlia Silvajová                         za rodičov
Lenka Sarkizová                    za rodičov
Ing. Tomáš Hyben                 za obec Štrba
Ľubomíra Otčenášová           za obec Štrba