Kompetencie, symboly a história

Zobraziť viac

Kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiacich so správou obce a jej

Zobraziť viac

Štrba – obec pod Tatrami

Podtatranská obec Štrba, ležiaca na južnom úpätí Vysokých Tatier v nadmorskej výške 829 metrov, je jednou z najvyššie položených obcí na Slovensku. Z obce sa vám naskytne jedinečný pohľad na panorámu Vysokých Tatier na severe i hrebene a hlboké lesy Nízkych Tatier na južnom horizonte. Jej územím prechádza hranica európskeho rozvodia – do Čierneho mora

Zobraziť viac

Tatranská Štrba

Vzdialenosť od obce Štrba: 4 km Osada Tatranská Štrba vznikla v chotári a na území obce Štrba (známa len pod označením Štrba-stanica). Bezprostredným podnetom pre jej vznik bola stavba Košicko-bohumínskej železnice a stanice Hochwald v r. 1880, ktorú neskôr premenovali na Štrbu (pozn.. bola to pekná hrazdená stavba, ktorá stála na opačnej strana ako dnešná

Zobraziť viac

Štrbské Pleso

Vzdialenosť od obce: 12 km Vznik Štrbského Plesa rozhodujúcou mierou ovplyvnila výstavba podtatranského úseku Košicko-bohumínskej železnice v roku 1871. O rok neskôr dal Jozef Szentiványi postaviť liptovským tesárom pod vedením Jána Zuskina zo Štrby na južnom brehu plesa malú poľovnú chatku, kde by sa mohol uchýliť pri svojich potulkách a dal tak základ najvyššie položenej

Zobraziť viac

Symboly obce

Erby a vlajky miestnych častí Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso a insígnie starostu obce Štrba.

Zobraziť viac

Galéria richtárov

Ján Baláž richtár (1910-1913) Ján Gotthardt richtár (1913-1916 Pavel Švorc – vpravo richtár (1916-1918) Karol Tomko richtár (1919-1927) Pavel Tomko – Kolár starosta (1927-1931) Ondrej Otčenáš – Krivoš starosta (1931-1934) Ján Báčik starosta (1934-1938) Ján Garaj – u Jonasa vládny komisár (1938-1942) starosta (1942-1945) predseda MSK 1948 Pavol Otčenáš – Chladoň predseda MNV (1945-1948) Pavel

Zobraziť viac

Významné osobnosti obce Štrba

Pavel Baláž, nar. 3. 8. 1924 – 16. 3. 2014 Zakladajúci a dlhoročný predseda poľnohospodárskeho družstva. Aktívny poslanec národných výborov, dlhoročný člen miestneho odboru Matice slovenskej. Mal výrazný podiel na rozvoji družby Štrba – Štepánkovice a neskôr Želiezovce. Bola mu blízka poézia, amatérske divadlo, do konca života bol aktívny vo verejnom živote obce. V januári

Zobraziť viac

Čestní občania

Gustáv BROM, 22.5.1921 – 25.9.1995 – Za udržiavanie priateľských vzťahov Čechov a Slovákov , šírenie dobrého mena obce a za podiel na rozvoji kultúrneho života obce. Český džezový bigbandový kapelník, dirigent, hudobný skladateľ, hráč na saxofón a klarinet a príležitostný spevák. So svojim orchestrom niekoľkokrát vystupoval v Štrbe, ku ktorej mal blízky vzťah.   Jiří

Zobraziť viac

Ocenenia in memoriam

PhDr. Peter Švorc, 6. 6. 1932 – 15. 1. 1995 Historik, etnograf, dlhoročný pracovník na poli kultúry, poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu, prednosta kultúrnej komisie a miestneho odboru Matice slovenskej. Bol scénaristom filmov o Štrbe, „Vinšujem vám tieto sviatky“ a „Štrbská svadba“, napísal prvú kompletnú monografiu o Štrbe, bol iniciátorom vzniku folklórneho festivalu Východná, Zamagurských

Zobraziť viac

Pamätné tabule

Miloš Janoška (*28. 1. 1884 Jaseňová–† 28. 12. 1963 Liptovský Mikuláš) Syn biskupa Jura Janošku. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, na učiteľskom ústave v Šoproni a Bielsku. Pôsobil ako učiteľ na evanjelickej škole v Štrbe (1905–1919). Založil tu vzdelávací spolok, pôsobil v rôznych funkciách v obci a ako kantor v cirkvi. Bol aktívnym turistom,