Mgr. Ján Marosi

Za výrazný podiel na rozvoji obce v oblasti školstva, športu a medzinárodnej spolupráce mu bola 25. 5. 2018 udelená Cena obce Štrba.

* 22. 5. 1946

Od 1.9.1976 do roku 1998 pôsobil ako učiteľ a tréner bežeckého lyžovania pri športových triedach v obci Štrba. V školských rokoch 1988 – 1989  pôsobil na  základnej škole ako jej  riaditeľ a zároveň aj tréner. V tom čase organizoval a zabezpečoval  prístavbu 6 tried, nakoľko vyučovaniu v základnej škole hrozila dvojzmenná prevádzka.

Vo volebnom období 1994 – 1998 vykonával funkciu poslanca obecného zastupiteľstva,  kde pracoval ako podpredseda komisie školstva a telovýchovy. V  rokoch 1990 – 1999 bol tajomníkom Športového klubu  Štrba. Podieľal sa na organizovaní mnohých športových podujatí, hlavne pretekov v behu na lyžiach na všetkých úrovniach.

V rokoch 1998 – 2006 pracoval ako učiteľ telesnej výchovy a tréner bežeckého lyžovania pri Základnej škole v Liptovskom Hrádku. V tom čase vykonával aj funkciu trénera biatlonu  pri Strednej lesníckej škole v Lipt. Hrádku, kde boli jeho študentmi  aj Štrbiani.  Výrazné úspechy dosiahli Lukáš Novotný, Ján Bartoš, Veronika Šerfelová a mnohí ďalší.

V rokoch 2006 – 2010 až do odchodu do dôchodku pôsobil ako učiteľ na Základnej škole vo Važci. V roku 2010  sa stal členom výboru rozhodcov lyžovania pri Športovom klube Štrba a  ako rozhodca klasického lyžovania pôsobí doteraz.

Od roku 2015 pomáha ako prekladateľ a tlmočník v maďarskom jazyku pre potreby obce.  Má nemalý podiel na rozvíjaní spolupráce s Maďarskou obcou Vasegerszeg a s Chorvátskou Opatijou.


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt