Obecný úrad

Obecný úrad ŠtrbaObecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

Prácu obecného úradu riadi prednosta obecného úradu.

Kontakty

Adresa: Obec Štrba
Hlavná 188/67
059 38  Štrba
Tatranská Štrba
Ulica Bellova 75
059 41 Štrba
Štrbské Pleso
Ulica
059 85 Štrba
Telefón: +421527781461 +421524484420 +421524492110
Fax: +421527781460 +421524484420
E-mail: strba@strba.sk strba@strba.sk strba@strba.sk

Obecný úrad Štrba – úradné hodiny

PONDELOK 7.00-15.30
UTOROK 7.00-15.30
STREDA 7.00-17.00
ŠTVRTOK 7.00-15.30
PIATOK 7.00-13.00

PRESTÁVKA NA OBED od 12.00 – 13.00 OKREM PIATKA
Porada so starostom obce – prvý pondelok v mesiaci od 8.00 hod. do 11.00 hod.
Porada s prednostkou obecného úradu – každý druhý pondelok v mesiaci v čase od 14.00 – 15.00 hod.

Vysunuté pracovisko Tatranská Štrba – úradné hodiny

PONDELOK 7.00-15.30
UTOROK 7.00-15.30
STREDA 7.00-17.00
ŠTVRTOK 7.00-15.30
PIATOK 7.00-13.00

PRESTÁVKA NA OBED od 12.00 – 13.00 OKREM PIATKA
Porada so starostom obce – prvý pondelok v mesiaci od 8.00 hod. do 11.00 hod.
Porada s prednostkou obecného úradu – každý druhý pondelok v mesiaci v čase od 14.00 – 15.00 hod.

Vysunuté pracovisko Štrbské Pleso

Pracovník obecného úradu je v teréne, v prípade potreby volať na tel.: +421 904 282 670


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt