Starosta obce

Michal Sýkora, starosta obce

funkčné volebné obdobie: 2014-2018

telefonický kontakt: 052 7781 461

email: starosta@strba.sk