Úradná tabuľa

Súbory na stiahnutie

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu pod názvom : „Úpravy v byte ,blok Gerlach, Bellova 62/2, Tatranská Štrba“.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.07.2018

Kolaudačné rozhodnutie na dopravnú stavbu „Spevnenie prístupovej cesty“.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.07.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu: „Štrbské Pleso – Úprava NN siete z ES Št. Pleso Za traťou“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.07.2018

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu: „Rekonštrukcia a dostavba rekreačnej chaty Štrba“.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.07.2018

Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho pojednávania na stavbu „Tatranská Štrba – Lieskovec – VN, TS, NN, DP“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.07.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania, stavba: „Štrba – zriadenie NN pre BTS“.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.07.2018

Plán PPÚ Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.06.2018

Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2018

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Oznam

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.04.2018

Doručenie oznámenia a výzvy verejnou vyhláškou

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.04.2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.01.2018

Verejná vyhláška – Obmedzenie vstupu do TANAPu

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.08.2017

Zoznam vyhradených miest v TANAPe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.06.2017


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt