Úradná tabuľa

Súbory na stiahnutie

Dopravná stavba „Spevnenie prístupovej cesty“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.05.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Rekonštrukcia a dostavba rekreačnej chaty Štrba“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.05.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania stavby rodinný dom v k.ú. Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.05.2018

Informácia pre verejnosť o doručenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti OPTIMALIZÁCIA HORSKÝCH DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A DOPRAVY NA ŠTRBSKOM PLESE

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.05.2018

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Oznam

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.04.2018

Výberové konanie – TV technik

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 29.04.2018

TV Štrba, s.r.o. so sídlom Hlavná 188/67, 059 38 Štrba hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície TV technik

Doručenie oznámenia a výzvy verejnou vyhláškou

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.04.2018

VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.04.2018

Oznámenie o dražbe zn. 153/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.01.2018

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti Zn. 134/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.01.2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.01.2018

Verejná vyhláška – Obmedzenie vstupu do TANAPu

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.08.2017

Zoznam vyhradených miest v TANAPe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.06.2017


2018 Copyright Obec Štrba.