Úradná tabuľa

Súbory na stiahnutie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.03.2018

Rozhodnutie Okr. úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky o zamietnutí odvolania a potvrdení vydaného územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Parkovisko NTC (Národné tréningové centrum)“ v k.ú. Sp.Sobota mesta Poprad

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.02.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Štrba v časti Štrbské Pleso-ZaD, Dopravná obslužná plocha v k.ú. Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.02.2018

Oznámenie o dražbe zn. 153/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.01.2018

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti Zn. 134/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.01.2018

Odstúpenie obdržanej dokladovej časti k materiálu podaného odvolania-Obnova konania-Parkovisko NTC Poprad

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 24.01.2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.01.2018

Odstúpenie spisového materiálu odvolania k vydanému územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby „Parkovisko NTC (Národné tréningové centrum)“ v k.ú. Sp. Sobota.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.12.2017

Verejná vyhláška – Obmedzenie vstupu do TANAPu

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.08.2017

Upovedomenie o obsahu podaného odvolania k vydanému územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby „Parkovisko NTC (Národné tréningové centrum)“ v k.ú. Spišská Sobota

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.07.2017

Zoznam vyhradených miest v TANAPe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.06.2017

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Parkovisko NTC v Poprade

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.04.2017

Oznámenie o začatí územného konania na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Parkovisko NTC v Poprade

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.04.2017


2018 Copyright Obec Štrba.