Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - 2011

Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky sčítanie obyvateľov, domov a bytov .

Rozhodujúcim okamihom pre zber údajov bude polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011.

Pre našu obec sú určené 3  sčítacie obvody a 10 sčítacích komisárov. Sčítací komisári sú poverení starostom obce a preukážu sa osobitným poverením.

V čase od 13. mája do 20. mája sčítací komisári navštívia domácnosti vo svojom sčítacom obvode a požiadajú o vyplnenie tlačív. Po 21.máji sčítací komisári opäť navštívia  domácnosti a zozbierajú vyplnené sčítacie formuláre od obyvateľov.