Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Štrbské noviny

Po dlhšej odmlke sa vraciame k vydávaniu Štrbských novín, ktoré sú určené predovšetkým pre obyvateľov obce Štrba a jej miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.
V priebehu roka organizujeme množstvo podujatí, či už kultúrno-spoločenských alebo športových, realizujeme práce na rozvoji obce a jej miestnych častí a je dosť udalostí, ktoré vám potrebujeme priblížiť v písomnej forme. Niekedy sme to nahrádzali písaním listov alebo letákov. Chceme vydávať noviny pravidelne každý mesiac, aby sme tak mohli čo najviac informovať o dianí v obci. Nie vždy dokáže občan sledovať obecné televízne vysielanie alebo počúvať relácie miestneho rozhlasu a nie všetky aktivity a informácie sa dajú zachytiť cez webovú stránku obce alebo na teletexte obecného televízneho vysielania. Noviny je vždy dobré mať doma na stole a kedykoľvek si prečítať to, čo čitateľa zaujíma. Veríme, že Štrbské noviny budú pestré, budú prinášať nové aktuálne informácie o dianí v obci a súčasne budú aj poučné, pretože chceme v nich publikovať aj rôzne obsahovo zaujímavé príspevky.
Štrbské noviny boli zapísané do zoznamu periodickej tlače na Ministerstve kultúry SR pod evidenčným číslom EV 5245/15, pridelené ISSN: 2453-6482.