Dnes je 25.08.2016,
sviatok má Ľudovít

Aktuality

72. výročie SNP

72. výročie SNP

Výrazný dejinný medzník v našej histórii - 72 rokov od pamätných dní Slovenského národného povstania - si v Štrbe pripomenieme pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať 26. 8. 2016(piatok) o 12,30 hod.

Výberové konanie - ekonóm/ekonómka

Výberové konanie - ekonóm/ekonómka

Obec Štrba zverejňuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície ekonóm/ekonómka obce.

Deň obce 2016

Deň obce 2016

Krásny čas ostatnej augustovej nedele, keď pohľad na hory je najkrajší, keď lúky pripomínajú koberec a celý kraj je posiaty purpurom babieho leta, umocňuje Deň obce Štrba, ktorý sa uskutoční 28. augusta 2016 o 14,00 hod. na Športovom štadióne v Štrbe.

Svište na Plese

Svište na Plese

27. a 28. augusta 2016 na Štrbskom Plese sa uskutoční 6.ročník rodinného podujatia SVIŠTE NA PLESE

Cimbalový koncert

Cimbalový koncert

21. 8. 2016 v Evanjelickom kostole v Štrbe účastníci medzinárodného cimbalového kurzu Letné muzicírovanie, ktorý organizuje Martina Krigovská Sanitrárová, v spolupráci so Základnou umeleckou školou Štrba a Evanjelickou a.v. cirkvou Štrba zorganizovali cimbalový koncert.

Štrbská športová smršť

Štrbská športová smršť

23.7.2016 sa na Štrbskom Plese uskutočnila Štrbská športová smršť - 4.kolo Stredoeurópskeho pohára silných mužov.

Vatra zvrchovanosti

Vatra zvrchovanosti

23.júla 2016 sa uskutočnilo zapálenie Vatry zvrchovanosti na Strelnici v Štrbe.

Ľudové umelecké remeslá

Ľudové umelecké remeslá

3. ročník prehliadky tichej krásy v lone tatranskej prírody 23. a 24. júla 2016 na Štrbskom Plese umocnený krásnym slnenčným počasím sa vydaril.

Štrbské folklórne slávnosti

Štrbské folklórne slávnosti

Pôvab jedinečného dňa, temperament a krásne choreografie folklórnych súborov mali diváci možnosť vidieť na 16. ročníku Štrbských folklórnych slávností, ktoré sa konali 2. júla 2016 v Štrbe.

Zmeny v miestnych daniach

Zmeny v miestnych daniach

1. 1. 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré prináša zmeny v daniach za ubytovanie a poplatku za komunálny odpad.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy Štrba, slúži na prevádzkovanie aktivít žiakov, obyvateľov či návštevníkov obce. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

Štrbské Pleso – oči pre všetkých

Štrbské Pleso – oči pre všetkých

Obci Štrba, bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Štrbské Pleso – oči pre všetkých“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.