Optická káblová televízia Štrba

Práce na realizácii prípojok k rodinným a bytovým domom na optickú káblovú televíziu, ktorej rozvody sme vybudovali v minulom roku, sme začali realizovať začiatkom mesiaca august. Pripájanie rodinných domov prebieha plynule a po napojení je rodinný dom už pripojený na príjem novej optickej káblovej televízie.

Žiadame tých občanov, ktorí nám neodovzdali návratku o tom, že si objednávajú pripojenie na optickú káblovú televíziu, aby tak urobili čo najskôr  a informovali  Janu Šulákovú, prípadne  Jána Garajčeka, ktorý práce koordinuje priamo na mieste montáže.  Technickú podporu zabezpečujú pracovníci obce  Marek Hovaňák a  Pavol Bega, ktorí zároveň riešia vzniknuté problémy pri realizácii.

Na niektorých prípojkách  došlo k prerušeniu prívodnej trubičky, do ktorej sa nafukuje optické vlákno medzi stĺpikom pred rodinným domom a jeho  prívodom  do rodinného domu. V takýchto prípadoch je potrebné vykopať novú ryhu a položiť novú trubičku. Výkopové práce sa môžu realizovať len pod dozorom zodpovedných pracovníkov obce, aby nedošlo k narušeniu optických rozvodov Telekomu a obce. Chceme vás dôrazne upozorniť, aby ste nevykonávali žiadne zemné práce pred rodinnými domami bez vytýčenia optickej siete Telekomu a obce. V prípade, že by došlo k prerušeniu optického vlákna, vlastník siete je povinný v súlade so zákonom vyrubiť vysokú finančnú pokutu a oprava takejto poruchy trvá niekoľko dní alebo týždňov. Nezodpovednosťou niektorého občana budú poškodení ostatní obyvatelia minimálne na príslušnej ulici tým, že nebudú  mať dlhšiu dobu v prevádzke internet  alebo optickú televíziu. Ešte raz zdôrazňujeme, nevykonávajte žiadne zemné výkopové práce pred rodinnými domami  bez predchádzajúceho  vytýčenia sietí od Telekomu a od obce.

Práce na pripájaní rodinných domov budú prebiehať aj v mesiaci september až do ukončenia realizácie prípojok pre prihlásených záujemcov.

Pripomíname občanom, že stará káblová televízia ukončí svoju činnosť z dôvodu zastaralej a nevyhovujúcej funkčnosti káblov a prvkov na rozvode 31. 12. 2018.

Vzorové zapojenie optickej účastníckej zásuvky a možné zapojenia koncového zariadenia na optickú sieť typu FTTH.

  1. Do bytu privediete optické vlákno a ukončí sa optickou zásuvkou na stene.

  1. Z optickej zásuvky je privedený optický kábel do Optického zosilňovača, tzv. prevodník. Ktorý je pomocou koaxiálneho kábla pripojený do pôvodného televízneho rozvodu.

 


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt