Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Významné osobnosti

Pavel Baláž,  3. 8. 1924 - 16. 3. 2014

Zakladajúci a dlhoročný predseda poľnohospodárskeho družstva. Aktívny poslanec národných výborov, dlhoročný člen miestneho odboru Matice slovenskej. Mal výrazný podiel na rozvoji družby Štrba - Štepánkovice a neskôr Želiezovce. Bola mu blízka poézia, amatérske divadlo, do konca života bol aktívny vo verejnom živote obce. V januári 2012 získal Cenu obce za výrazný podiel na hospodárskom a spoločenskom rozvoji obce

 

Anna Švorcová, nar. 26. 11. 1931

Pôvodným povolaním zdravotná sestra. S nesmiernou oddanosťou svojmu rodisku rozvíja folklórne tradície nielen ako vynikajúca speváčka ľudových piesní, ale aj organizátorka mnohých folklórnych a kultúrnych podujatí. Neúnavne viedla dlhé roky folklórnu skupinu dospelých a stále je jej aktívnou členkou. Bola dlhoročnou poslankyňou národných výborov, stála na čele Občianskeho výboru v Tatranskej Štrbe.
V januári 2012 získala Cenu obce za výrazný podiel pri rozvoji obce a šírení tradičného folklóru.

 

Ján Blaško, nar. 27.8.1933

Dlhoročný poslanec Miestneho národného výboru, člen Rady MNV, predseda Dobrovoľného hasičského zboru a vedúci Drobnej prevádzkárne v Štrbe.

Za výrazný podiel pri rozvoji obce a rozvoji požiarnej ochrany obce mu bola 8. decembra 2013 udelená Cena obce.