Dnes je 20.01.2017,
sviatok má Dalibor

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

 

ZO SZZP v ŠTRBE je  "Občianske združenie". Členovia  organizácie (40 členov) sú prevažne držitelia preukazov ZŤP , ZŤP-S a priaznivci
Činnosť organizácie je zameraná na rehabilitačné, relaxačné, poznávacie, turistické, kultúrne a spoločenské vyžitie  členov.
Cieľom je, aby ľudia zdravotne znevýhodnení sa spolu stretávali, mali spoločné zážitky ,dozvedeli sa nové informácie i poradili si navzájom...

 

Koordinátori činnosti ZO SZZP v Štrbe

Pavel Gavalier , J.Gejdoša 420/9, Štrba
Predseda ZO, člen OR SZZP v Poprade, Spolupráca s Ocu v Štrbe-soc. Odborom, riadiaca činnosť

Mgr. František Vojtek, Štepánkovická 769/40, Štrba
čestný predseda

Agáta Očenášová, Krôn 406/13, Štrba
hospodárenie organizácie, finančné transakcie, zástupkiňa predsedu

Oľga Bartošová, Tatranská 440, Štrba
organizačná koordinátorka, fotodokumentácia

Miroslava Petrušková, 1.mája 594, Štrba
administrácia, zdravotná činnosť, revízna činnosť

Ján Jacko, Štefánikova 558/31, Štrba
fotodokumentácia, vitrína ZO

RSDr. Ján Kacian, Školská 170, Štrba
činnosť DCŠ, organizačná činnosť