Aktuality

27. januára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Pietna spomienka na oslobodenie obce

Hrdinské činy osloboditeľov našej obce zostanú navždy zapísané v jej histórii i v mysliach každého z nás, ako odpor proti vojne, násiliu, ako symbol boja za svojbytnosť, ako budúcnosť našej obce a našej krásnej vlasti a ich obyvateľov. Oslobodenie  obce Štrba sa zapísalo do dejín 29. januára 1945. Odvtedy  uplynulo  už 78 rokov. Tento výrazný

25. januára 2023 | Novinky

Služba pre obyvateľov obce – zasielanie oznamov (SMS)

Obec Štrba spustila v septembri 2019 pre obyvateľov obce  bezplatnú službu – zasielanie informácii o dianí v obci, oznamov o podujatiach, o plánovaných odstávkach vody, plynu či elektrickej energie ako aj ďalšie dôležité oznamy. Táto služba je pre obyvateľov bezplatná. Je potrebné sa len zaregistrovať na odber týchto aktualít (informácií) z obecného úradu. Pri registrácii je potrebné

24. januára 2023 |

Bežkárske trate okolo obce

Okrem Štrbského Plesa (kde je upravených viac ako 10 km tratí) a Tatranskej Štrby (4,2 km),  pribudlo cca 14 km bežkárskych tratí pre oba štýly, a to priamo za obcou Štrba pri vodojeme cca 3 km, popri Benzínovom čerpadle smer Šoldov cca 2 km, medzi „pumpou“ a železnicou cca 4 km. Ďalej je upravený okruh

23. januára 2023 |

Výsledky referenda v Štrbe

Referendum 2023

22. januára 2023 | Kultúra, Podujatia

Ekumenická bohoslužba

Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17), taká bola téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023, ktorú vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2023 spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a

20. januára 2023 | Kultúra, Podujatia

Výročná členská schôdza ZO SZPB

20.1.2023 sa konala v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe výročná členská schôdza ZO SZPB v Štrbe    Program:  1. Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu Voľba návrhovej a volebnej komisie Správa o činnosti za uplynulý rok a návrh ďalších úloh Správa revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami, návrh rozpočtu. Voľba výboru ZO, revízora účtov, delegátov na oblastnú konferenciu s

17. januára 2023 |

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2022

Dňa 14. decembra  2022 sa konalo zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktorého predmetom rokovania boli najmä nasledovné témy: Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov Obecné zastupiteľstvo v Štrbe (ďalej len OcZ) schválilo zriadenie Obecnej rady obce Štrba. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je iniciatívnym,

15. januára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Tatranský pohár v behu na lyžiach na Štrbskom Plese vytvoril skvelé podmienky pre súťaženie množstvu zahraničných pretekárov

Tatranský pohár v behu na lyžiach na Štrbskom Plese vytvoril skvelé podmienky pre súťaženie množstvu zahraničných pretekárov Pre teplé decembrové počasie sa Tatranský pohár v behu na lyžiach konal v náhradnom termíne 14. – 15. januára 2023. Vzhľadom na nevhodné podmienky pre zimné športy v okolitých krajinách sa v Areáli bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso

9. januára 2023 |

Informácia k poplatku za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností pre rok 2023

Oznamujeme občanom, že v roku 2023 môže Obec Štrba  v zmysle VZN 5/2022 § 30 poplatok za komunálny odpad:  – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods.

2. januára 2023 | Novinky, Podujatia

Štrbský ples

Pozývame Vás na Štrbský ples, ktorý sa uskutoční 27. januára 2023 v Štrbe. O zábavu sa postará New Barbados. Každý účastník môže získať atraktívne ceny v tombole. Cena vstupenky je 40,- €. V cene vstupného je program, prípitok, predjedlo, večera, káva, zákusok a druhá večera. Predaj vstupeniek v Art Café Štrba alebo na 0902314193.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt