Aktuality

19. januára 2021 |

„Zachráňme spolu životy“ – celoslovenský skríning

Obec Štrba v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa rozhodla v rámci pomoci občanom pri celoslovenskom skríningu  umožniť tým, ktorí majú trvalý pobyt v obci, antigénové bezplatné testovanie, bez nutnosti cestovania do iných mobilných odberových miest. Testovanie sa uskutoční v dňoch 22. až 26. január 2021, t.j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok a utorok na základe dohody

18. januára 2021 |

Úhrada daní a poplatku za komunálny odpad pre rok 2021

Obecný úrad v Štrbe – oddelenie daní a poplatkov oznamuje, že platiť miestne dane a poplatok za komunálny odpad pre rok 2021 vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bude možné osobne v pokladnici na obecnom úrade až po 15. februári 2021 s tým, že tento termín bude ešte spresnený na základe ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie ohľadne

18. januára 2021 |

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov prebehne v čase od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý

18. januára 2021 |

Zasadalo zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) na svojom online zasadnutí dňa 14. decembra 2020 prerokovalo viac ako 30 bodov, pričom poslanci rokovali vyše 8 hodín. Najdlhšia diskusia bola o 3 témach: o návrhu  rozpočtu PSK na rok 2021, o poskytovaní dotácií z rozpočtu PSK v roku 2021 a o navýšení financií na výstavbu nového futbalového štadióna v Prešove. Rozpočet PSK na rok 2021

16. januára 2021 |

Nedeľné evanjelické Služby Božie – 17.1.2021

Nedeľné Služby Božie ECAV môžete sledovať v nedeľu o 10,00 hod. tu alebo na infokanáli TV Štrba.

14. januára 2021 |

Zníženie poplatku za komunálny odpad

V roku 2021 môže obec Štrba v zmysle VZN 5/2020 § 30 poplatok za komunálny odpad:  – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods. 1, písm. a),

13. januára 2021 |

Predĺženie prázdninového režimu v prímestskej doprave

Prímestská autobusová doprava v PSK bude premávať od pondelka 11. januára v režime školské prázdniny. V reakcii na aktuálne opatrenia vlády Slovenskej republiky a predĺženie dištančnej formy výučby na školách sa Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Úrad Košického samosprávneho kraja dohodli, že v dôsledku zhoršujúcej sa situácie spôsobenej šírením nákazy COVID-19 a prijatými opatreniami Vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu u športu

1. januára 2021 | Novinky

Šťastný nový rok 2021

Návštevníkom našej webovej stránky prajeme na prahu nového roka 2021 pevné zdravie, radosť, šťastie a lásku, pokoj i pohodu, úspechy i spokojnosť, vzájomné porozumenie na pracovisku i v domácnosti, súdržnosť a spolupatričnosť.

22. decembra 2020 |

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2020

Na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2020 sa Obecné zastupiteľstvo v Štrbe zaoberalo nasledovnými témami:         Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba na rok 2020 Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce ešte pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 9/2020. Táto zmena sa týkala úpravy príjmov a výdavkov obce, pričom príjmy sa zvýšili o 34 796,- EUR a výdavky sa zvýšili

21. decembra 2020 |

Mobilné odberné miesto

Nová služba pre verejnosť – Testovanie antigénovými testami od 23.12.2020 v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe. Mobilné odberné miesto Tatranská lekáreň na Štrbskom Plese ((Tatranská lekáreň, Limbová 10, Štrbské Pleso) z dôvodu vyhlásenia lockdownu až do odvolania zatvorené.    


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close