Aktuality

24. novembra 2022 |

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe

23.11.2022 sa konalo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe za účasti súčasných aj novozvolených poslancov OZ, kontrolóra a právnika obce a náčelníka obecnej polície. Pozvanie prijali aj predseda poľnohospodárskeho družstva, riaditelia škôl, kňazi našich cirkví, členovia Miestnej volebnej komisie. Predseda MVK Ján Garajček informoval prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Novozvolený starosta obce Michal

22. novembra 2022 |

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov

Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k. ú. obce Štrba, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej  sústavy. Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub / okliesnenie je 31.12.2022. Bližšie informácie Vám poskytne

18. novembra 2022 |

Zber použitého kuchynského oleja

Od 21.11.2022 je v obci Štrba a v časti Tatranská Štrba možný zber použitého kuchynského oleja. Olej je možné doma zbierať do vlastných plastových fliaš, ktoré stačí po naplnení hodiť do nádoby na to určenej. Riadne uzatvorené PET  fľaše vkladajte do  oranžových 120 litrových nádob, označených nápisom „KUCHYNSKÝ OLEJ“! Je zakázané oleje vlievať priamo do týchto nádob.

4. novembra 2022 |

Virtuálna kancelária VSD.

VSD pre urýchlenie služieb uviedla do života Virtuálnu kanceláriu VSD. Dva v jednom V nej si dokážete  dohodnúť „osobné“ stretnutie s našimi kolegami cez aplikáciu MS Teams. Môžete tak využiť všetky výhody osobného kontaktu ako pohľad z očí do očí, kladenie otázok a podobne a zároveň nemusíte nikam chodiť, riskovať ochorenie či mať náklady na cestovanie. Stačí, ak si zvolíte

1. novembra 2022 |

Zmeny cestovných poriadkov môžu navrhovať cestujúci

Do procesu zlepšovania prímestskej autobusovej dopravy na východnom Slovensku sa môžu zapojiť aj samotní cestujúci. Svoje požiadavky a návrhy na zmeny cestovných poriadkov majú možnosť posielať prostredníctvom on-line formulára na webe idsvychod.sk. Každý relevantný podnet bude odborne posúdený a vyhodnotený v spolupráci s príslušným dopravcom a objednávateľom dopravných výkonov. Formulár žiadosti o zmenu cestovného poriadku

1. novembra 2022 | Kultúra, Novinky, Pamiatka zosnulých, Podujatia

Pamiatka zosnulých – 2022

1.novembra v predvečer Pamiatky zosnulých kráčame so srdcom naplneným pokorou k hrobom tých, ktorí odišli Domov. Ozdobujeme hroby, zapálime sviečku a venujeme spomienku na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Pri tejto príležitosti sa 1. novembra 2022  uskutočnila pred Domom smútku pietna spomienka, kde sa prihovoril starosta obce, zaspievala folklórna skupina a pripomenuli sme si aj

30. októbra 2022 |

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

29. 10. 2022 sa uskutočnili Spojené voľby –  voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. V prílohe nájdete výsledky volieb v obci Štrba

26. októbra 2022 |

Dôležité upozornenie k voľbám

Môžete voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaní. Po príchode do volebnej miestnosti ste povinní preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Volebné miestnosti sú na svojich tradičných miestach (ako pri predchádzajúcich voľbách) – zmena je na Štrbskom Plese – volebná

25. októbra 2022 |

Predčasne ukončená výluka

Nepretržitá výluka OŽ, ktorá sa pôvodne mala   konať až do 28. októbra 2022 do 16,40 hod. bude predčasne ukončená dňa 25. októbra 2022 o 23,00 hod. /vlakom Os 8039 s odchodom zo Štrbského Plesa o 22,42 hod. ešte nahradeným autobusom/.  Dňa 26.10.2022 počnúc vlakom Os 8000 s odchodom zo Štrby o 4,47 hod. bude premávka už zabezpečená zubačkami.

24. októbra 2022 |

Pre cestný projekt Cesty Slobody sa vysadia nové dreviny

Obnova tatranskej Cesty Slobody prinesie nielen zrekonštruované a moderné cesty, ale i novú výsadbu drevín. Spoluprácu pri jej zabezpečení na pozemkoch Vysokých Tatier, Štrby a Slovenského pozemkového fondu potvrdili 20. októbra signatári memoranda o porozumení spolu s Prešovským samosprávnym krajom. Dokument reaguje na nevyhnutný výrub stromov a elimináciu bezpečnostných rizík náletových drevín pri cestách a odpočívadlách na modernizovanom úseku cesty II/ 537. Ide o súčasť najväčšieho cestného Projektu

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2022


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt