Aktuality

22. septembra 2020 |

Prebehne orálna vakcinácia líšok proti besnote

Obec Štrba oznamuje občanom, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zorganizuje v dňoch 05.10.2020 – 26.10.2020 (posun je možný podľa počasia) štyridsiatu druhú sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 50 metrov nad terénom, avšak vynechajú sa napríklad územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy,

17. septembra 2020 |

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa §

13. septembra 2020 |

Zbieraj zelené kilometre a šetri životné prostredie

PSK sa zapája do Európskeho týždňa mobility súťažou. Počas Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná od 16. do 22. septembra 2020, spúšťa Prešovský samosprávny kraj súťaž Zberaj zelené kilometre. Potrvá až do konca roka. Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu so svojimi zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a BUS Karpaty) sa tento rok zapája do Európskeho týždňa mobility (16. – 22. september) súťažou

13. septembra 2020 | Kultúra

Výstup pod Štrbský štít

Krásna slnečná nedeľa umocnila už 40. ročník výstupu pod Štrbský štít, ktorý zorganizoval Klub turistov ŠK Štrba. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 13.9.2020.

12. septembra 2020 | Štrbän

Slovenský deň kroja 2020

Aj napriek prísnejším opatreniam a na inom mieste – SLOVENSKÝ DEŇ KROJA 2020 sa uskutočnil. V krásnom prostredí slovenských hôr, na Donovaloch sa stretli desiatky priaznivcov slovenského folklóru, aby ukázali svoje tradície, zvyky a um. Po dvoch úspešných ročníkoch prišiel 3. ročník v inom formáte. Od polovice mája do konca júla  pod heslom „Tento rok prídeme za Vami“ organizátori navštívili

10. septembra 2020 |

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Štrba zvoláva 11.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa uskutoční 16.septembra 2020 o 17,00 hod. v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe.   _________________________________________________________ Program  zasadnutia:  Otvorenie zasadnutia Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Návrh Všeobecne

2. septembra 2020 |

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – odvolanie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, od 2. septembra 2020 od 10:00 hod., ,

2. septembra 2020 |

Zo zasadnutia zastupiteľstva PSK

Oprava ciest pod Tatrami, či podpora cyklotrás v Štrbe, v Spišskej Teplici a vo Veľkej Lomnici. Aj o tom 24. augusta 2020 rokovali poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom ďalšom zasadnutí. Medzi hlavné témy rokovania patrila 4. zmena rozpočtu PSK pre rok 2020, schválenie dotácii na podporu cyklodopravy a športovej infraštruktúry na území celého kraja a racionalizácia stredných škôl.   V rámci

26. augusta 2020 |

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania detí v MŠ v Štrbe v šk.roku 2020/2021.

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností MŠ Štrba Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  – protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo detí  školy – semafor opatrení. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“).

25. augusta 2020 |

Otvorenie školského roka

Vedenie Základnej školy Štrba oznamuje žiakom, že otvorenie školského roka  bude  2. 9. 2020. Pre žiakov 1. ročníka  o 8.30 hod. a pre žiakov  2. – 9. ročníka  o 9.00 hod.  v triedach. Pri nástupe do  školy  je potrebné odovzdať zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  o bezinfečnosti.  Bližšie informácie k nástupu, ako aj dotazníky a vyhlásenia nájdu žiaci a zákonní


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close