Aktuality

17. septembra 2020 |

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa §

13. septembra 2020 |

Zbieraj zelené kilometre a šetri životné prostredie

PSK sa zapája do Európskeho týždňa mobility súťažou. Počas Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná od 16. do 22. septembra 2020, spúšťa Prešovský samosprávny kraj súťaž Zberaj zelené kilometre. Potrvá až do konca roka. Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu so svojimi zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a BUS Karpaty) sa tento rok zapája do Európskeho týždňa mobility (16. – 22. september) súťažou

13. septembra 2020 | Kultúra

Výstup pod Štrbský štít

Krásna slnečná nedeľa umocnila už 40. ročník výstupu pod Štrbský štít, ktorý zorganizoval Klub turistov ŠK Štrba. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 13.9.2020.

10. septembra 2020 |

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Štrba zvoláva 11.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa uskutoční 16.septembra 2020 o 17,00 hod. v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe.   _________________________________________________________ Program  zasadnutia:  Otvorenie zasadnutia Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Návrh Všeobecne

2. septembra 2020 |

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – odvolanie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, od 2. septembra 2020 od 10:00 hod., ,

2. septembra 2020 |

Zo zasadnutia zastupiteľstva PSK

Oprava ciest pod Tatrami, či podpora cyklotrás v Štrbe, v Spišskej Teplici a vo Veľkej Lomnici. Aj o tom 24. augusta 2020 rokovali poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom ďalšom zasadnutí. Medzi hlavné témy rokovania patrila 4. zmena rozpočtu PSK pre rok 2020, schválenie dotácii na podporu cyklodopravy a športovej infraštruktúry na území celého kraja a racionalizácia stredných škôl.   V rámci

26. augusta 2020 |

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania detí v MŠ v Štrbe v šk.roku 2020/2021.

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností MŠ Štrba Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  – protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo detí  školy – semafor opatrení. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“).

25. augusta 2020 |

Otvorenie školského roka

Vedenie Základnej školy Štrba oznamuje žiakom, že otvorenie školského roka  bude  2. 9. 2020. Pre žiakov 1. ročníka  o 8.30 hod. a pre žiakov  2. – 9. ročníka  o 9.00 hod.  v triedach. Pri nástupe do  školy  je potrebné odovzdať zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  o bezinfečnosti.  Bližšie informácie k nástupu, ako aj dotazníky a vyhlásenia nájdu žiaci a zákonní

21. augusta 2020 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Spomienka na odkaz SNP

29.augusta 2020 uplynulo už 76 rokov od pamätných dní Slovenského národného povstania. Spomienku na odkaz Slovenského národného povstania si uctili 28.augusta 2020 pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať za účasti predstaviteľov obce, inštitúcii a organizácii v obci a mnohých ďalších obyvateľov. Regionálne oslavy SNP na Podbanskom sa konali 30. augusta 2020, kde sa zúčastnili

19. augusta 2020 |

Medializované preplnené Tatry štatistiky nepotvrdzujú

V Regióne Vysoké Tatry bilancujú prvé letné mesiace. Medializované preplnené Tatry však štatistiky nepotvrdzujú, práve naopak – vo Vysokých Tatrách i pod nimi čísla signalizujú opak. „Nie je zvykom hodnotiť sezónu v jej strede, keďže tá tatranská trvá minimálne do konca septembra až polovice októbra, primäli nás však k tomu okolnosti súvisiace s „koronakrízou“, aby


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close