Chov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade na základe aktuálnej nákazovej situácie na Slovensku opakovane informuje o povinnosti mať zaregistrovaný chov v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej.

Upozornenie sa realizuje s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov afrického moru ošípaných tak v domácich chovoch ošípaných (k 24.09.2019 ide o 11 prípadov), ako aj v populácii diviakov (k 24.09.2019 ide o 13 prípadov).

Registrácia chovu je bezplatná a nie je za ňou úmysel nových odvodov, poplatkov či daní. Nesplnenie registračnej povinnosti však je sankcionovateľné. Povinnosť registrácie sa viaže na veterinárnu potrebu byť informovaní v prípade nákazy, aká je hustota chovov, koľko chovov v danej lokalite je a následne vedieť, komu aké opatrenia nariadiť. Treba si tiež uvedomiť skutočnosť, že pokiaľ chovateľ ošípaných nebol zaregistrovaný do doby, kedy by mu z dôvodu nákazy boli zlikvidovali zvieratá, nemá právo na kompenzáciu za likvidáciu zvierat.

Postup registrácie:

  • chovateľ vyplní tlačivo žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat,
  • chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z.z. vyplní tlačivo registrácie chovu,
  • vyplnené tlačivá chovateľ doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Poprade, Partizánska ul. 83, 058 01 Poprad

Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle: 052/7723085 (veterinárna správa v Poprade), e-mailovej adrese: ZdravieZvierat.PP@svps.sk  a na webovom portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:  http://www.mpsr.sk, alebo na webovom portáli Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky: www.svps.sk.

Pozor!!! Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné! V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 03.10.2019

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.10.2019

Registrácia chovu 1 ks OŠ – Príloha č. 1

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.10.2019

Predaj 1 ks OŠ – Príloha č. 2

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.10.2019

Pokyny pre chovateľa v CEHZ

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 03.10.2019


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt