Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štrba sú ustanovené Všeobecne záväzným nariadením obce Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  od 1. 1. 2020.

  1. Sadzby za jednotlivé dane z nehnuteľností sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2019. ktoré je k nahliadnutiu na webovej stránke.
  2. Sadzba za miestnu daň za psa v rodinnom dome je 10,- € na rok a v bytovom dome je 33,00 € na rok za jedného psa.
  3. Sadzby za jednotlivé verejné priestranstvá sú uvedené podrobnejšie vo Všeobecnom zariadení č. 7/2019, ktoré je k nahliadnutiu na webovej stránke.
  4. Daň za ubytovanie je do 31. 3. 2020 v časti Štrbské Pleso 1 € na osobu a prenocovanie, v časti Tatranská Štrba 0,75 € na osobu a prenocovanie, v časti Štrba 0,50 € na osobu a prenocovanie a od 1.4.2020 v časti Štrbské Pleso 1,50 € na osobu a prenocovanie, v časti Tatranská Štrba 1,- € na osobu a prenocovanie, v časti Štrba 0,50 € na osobu a prenocovanie. Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov veku,  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
  5. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 166,- €
  6. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166,- €
  7. Poplatok za komunálny odpad za osobu a deň 0,0548 €.
Zobraziť viac

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti v zákonnej

Zobraziť viac

Daň za ubytovanie

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 7/2019,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená do 31.3.2020 nasledovne: V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 7/2019,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená od 1.4.2020 nasledovne:   Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia

Zobraziť viac

Daň za psa

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov. Sadzba za miestnu daň za psa v rodinnom dome je 10,- € na rok a v bytovom dome je 33,00 € na rok za jedného psa. Pri zmene daňovej povinnosti (nadobudnutie psa, úhyn, odsťahovanie,

Zobraziť viac

Daň z nehnuteľností

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2019 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2020 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo je k dispozícii

Prílohy

Súbory na stiahnutie

VZN č. 7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

VZN č. 8/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

Žiadosť o vrátenie preplatku

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2020

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2020 pre ZŤP a nad 75 rokov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

DZN – potvrdenie o podaní DP

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

DZN – Tlačivo

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k dani z ubytovania od roku 2020

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Hlásenie k dani za ubytovanie od roku 2020

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 18.09.2020


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close