Daň z nehnuteľností

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2021 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2022 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného správcom dane.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

DZN – potvrdenie o podaní DP

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

DZN – Tlačivo

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

Upozornenie pre vlastníkov nehnuteľností

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.10.2019


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt