Daň za ubytovanie

V zmysle  platných všeobecne záväzných nariadení obce Štrba je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená nasledovne:

Časť Cena
Štrbské Pleso 1,50 € na osobu a prenocovanie do 30. 4. 2023
Štrbské Pleso 2,00 € na osobu a prenocovanie od 1. 5. 2023
Tatranská Štrba 1,- € na osobu a prenocovanie
Štrba 0,50€ na osobu a prenocovanie

 

Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Platiteľ dane – ubytovateľ je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. (Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke obce a na obecnom úrade)

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Hlásenie k dani za ubytovanie od roku 2022

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Hlásenie k dani za ubytovanie od roku 2023

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 09.01.2023

Oznámenie k dani z ubytovania od roku 2022

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.12.2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štrba č. 1/2023

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.03.2023

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt