Daň za ubytovanie

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 7/2019,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená od 1.4.2020 nasledovne:

Časť Cena
Štrbské Pleso 1,50 € na osobu a prenocovanie
Tatranská Štrba 1,- € na osobu a prenocovanie
Štrba 0,50€ na osobu a prenocovanie

 

Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Platiteľ dane – ubytovateľ je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. (Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke obce a na obecnom úrade)

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Hlásenie k dani za ubytovanie od roku 2022

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k dani z ubytovania od roku 2022

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt