Rybárske lístky

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva obecný úrad v Štrbe na základe písomnej žiadosti (vzor žiadosti zverejnený na webovej stránke obce Štrba, na úrade) osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. (Príloha zákona – III. časť Pôdohospodárstvo – Položka č. 38)

 

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz alebo pas

 

Vybavuje – kontakt: tel. č.: 052/7878 821, e-mail: krajcirikova@strba.sk

 

Správny poplatok:

Vydanie rybárskeho lístka:

– týždenný – 1,50 €

– mesačný – 3,- €

– ročný – 7,- €

– trojročný – 17,- €

 

Od tejto položky sú oslobodení:

– žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,

– zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,

– odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,

– zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž,

– cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky (ďalej SR) na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, Národnej rady SR a vlády SR

– osoby do 15 rokov.

 

Poplatok sa platí v pokladni obecného úradu v hotovosti.

 

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka – vzor

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 03.10.2022


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt