Matričný úrad v Štrbe

• vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
• vedie index zápisov do matričných kníh,
• vedie zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrík o zmene alebo doplnení údajov, ktorú po uplynutí kalendárneho roku odovzdá obvodnému úradu,
• zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín cudzích štátov,
• vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
• plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
• pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
• povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,
• prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
• prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
• podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
• prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
• vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
• plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
• zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov,
• na základe oznámenia vykonáva zápis narodenia, uzavretia manželstva do osobitnej matriky,


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close