Odpadové hospodárstvo

V roku 2016 bolo prijaté VZN obce Štrba č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce podľa ktorého sú určené pravidlá o nakladaní s jednotlivými odpadmi, ktoré musí každý občan dodržiavať, v zmysle prijatých neskorších VZN, ktoré dopĺňajú  a menia VZN č. 5/2016.

 

 

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.05.2022

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.02.2022

Program odpadového hospodárstva obce Štrba na roky 2016 – 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.04.2019

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.01.2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 – záverečné stanovisko

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.09.2018

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.09.2022


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt