Komunálny odpad

Patrí sem:
zložky komunálneho odpadu , ktoré nie je možné vytriediť

Nepatrí sem:
nebezpečný odpad, stavebný odpad, elelektroodpad, bioodpad, plasty, sklo, papier .

Vývoz komunálneho odpadu je každý týždeň a to v pondelok a utorok. Chatová oblasť Lieskovec , nad železnicou a Valtierová je vyvážaná podľa potreby a v letných mesiacoch /júl – október/ každý týždeň.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt