Kompostovanie

 Správajme sa zodpovedne k odpadu – kompostujme.

 V tomto roku v našej obci začína zavádzať do praxe projekt domového kompostovania, kde sa kuchynský odpad a odpad zo záhrad má meniť na kompost v záhradných kompostéroch.  Obec získala na zakúpenie týchto kompostérov finančné prostriedkov z fondov EÚ v rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba“. Obec bezplatne odovzdá 1 kompostér do každého rodinného domu v najbližších týždňoch.

Cieľom toho zámeru je odbúrať biologicky rozložiteľný odpad z nádob na komunálny odpad. Jeho množstvo totiž tvorí v priemere viac ako polovicu objemu týchto nádob. Obyvatelia našej obce tak začnú popri triedení plastov, skla, papiera, kovov triediť aj svoj zelený odpad zo záhrad a rastlinný odpad z kuchýň.

Biologicky rozložiteľný odpad ako odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráva či šupky z kuchyne podľa zákona nemožno vyhadzovať do klasických nádob na komunálny odpad, ale musí byť zhodnocovaný – napríklad aj kompostovaním.

Každý obyvateľ vyprodukuje cca 339 kg odpadu ročne, z ktorého až 45 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Pre zjednodušenie: každá nádoba pri dome/bytovke obsahuje skoro polovicu bioodpadu. Nádoby odchádzajú na skládky aj s odpadom, ktorý tam nepatrí. Práve projekt domáceho kompostovania by mal byť účinnou cestou k tomu, aby sa toto obrovské množstvo zeleného odpadu z nádob na komunálny odpad postupne úplne stratilo. Ak by sa v nich takýto odpad totiž nenachádzal, ale priamo by ho občania spracovávali na svojich záhradách, znížilo by sa celkové množstvo komunálneho odpadu, ktorý je vyvážaný z našej obce a prispieva k zvyšovaniu poplatku (nákladov) za uloženie na skládku odpadov.

Už naši prarodičia dobre vedeli, že ak v prírode nebudú ničím plytvať, ak k nej budú ohľaduplní, dobrom sa im odplatí. To, čo sa javilo ako nevyužiteľný odpad a záťaž, dokázali spracovať a ďalej využívať. Tradičný spôsob kompostovania v hnojiskách a jamách postupne vystriedalo moderné a funkčnejšie riešenie – kompostovanie v kompostéroch. V nich dochádza k rýchlejšiemu rozkladu biologických odpadov za pomoci vzduchu a pôsobením mikroorganizmov či ostatných pôdnych organizmov.

Kompost má široké uplatnenie nielen v záhradách ale aj v domácnosti. Ocení ho pôda pri jej zúrodňovaní, trávnik, takmer všetky plodiny, ovocné stromy a taktiež izbové rastliny. Obsahuje totiž nespočetné množstvo výživných látok, ktoré podporujú ich rast. Zároveň sa jeho tvorbou podieľate na ekologickom spôsobe nakladanie s biologickými odpadmi. Je to krásny príklad toho, ako sa vám trocha úsilia dokáže vrátiť v podobe kvalitného domáceho  hnojiva, upravenej záhrady a v neposlednom rade čistejšieho životného prostredia.

Viac o kompostovaní nájdete na webovej stránke obce www.strba.sk

 


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close