Separovaný zber

Separovanie odpadu je v súčasnosti nevyhnutné a nie je vôbec náročné. Neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky problému s odpadmi.

Triedenie odpadu

Prečo  separovať?

Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Separovanie má aj estetický dopad a chránime tým životné prostredie.

Recyklácii musí predchádzať kvalitné separovanie jednotlivých zložiek odpadu :

  • papier
  • sklo
  • plasty a VKM

a to už v domácnostiach, zamestnaní, v škole. Môže to robiť každý z nás.

Čo by sme mali vedieť?

PLASTY A VKM

/viacvrstvové kombinované materiály/

Patrí sem:
Plasty – plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov,  obalové fólie,
plastové tašky,

kovové obaly od potravín – plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie /viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov a čokolád…/, vrchnáky z fliaš, obaly zo sprejov, tuby, tégliky od čajových sviečok atď.

VKM – viacvrstvové kombinované materiály – obaly od trvanlivého mlieka a nápojov
Plastové fľaše musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty stlačiť a vytvoriť tak viac miesta.

Nepatrí sem:
tégliky od jogurtov, hračky z plastov, mikroténové sáčky, polystyrén, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov , znečistené VKM potravinami, novodurové trubky, atď.

SKLO:

Patrí sem:
Fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly zo zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov, črepy atď.

Nepatrí sem:
Uzávery z fliaš, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, sklobetóny, dymové sklo, nebezpečný odpad /žiarivky, výbojky, teplomer, TV obrazovky, plexisklo…/ atď.

PAPIER:

Patrí sem:
noviny, časopisy, katalógy, knihy, kancelársky papier, listy, obálky, letáky, pohľadnice, plagáty, výkresy, kartón,  vlnitá lepenka, vonkajšie obaly /dezerty, cigarety…/ atď.

Nepatrí sem:
znečistený papier, preložky od vajec, faxový a kopírovací papier, celofán, voskový papier, hygienické potreby /plienky, vreckovky…/, vata atď

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Patrí sem:
žiarivky, pneumatiky, svetelné zdroje s obsahom ortuti, akumulátory a batérie, elektronické zariadenia, počítačová a kancelárska technika, elektromotory, biela technika atď.

Nepatrí sem:
neúplné elektrospotrebiče /bez elektromotorov/

Zber nebezpečného odpadu je zabezpečovaný 2x ročne a to na jar a na jeseň.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD:

Patrí sem:
starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, obaly zo spotrebičov , textílie atď.

Nepatrí sem:
bioodpad zo záhrad, , nebezpečný odpad, uhynuté zvieratá, papier, sklo, plasty atď.

Zber veľkoobjemového odpadu je zabezpečovaný 2 x ročne v jarných a jesenných mesiacoch

Problémy s odpadom môže pomôcť riešiť každý z nás znížením množstva vyhadzovaných vecí, opätovným používaním všetkého čo sa dá. Pomôžeme tak životnému prostrediu a nášmu zdraviu.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Chráňme si našu zem separáciou komunálneho odpadu

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.08.2016

Ako správne triediť odpad

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.08.2016

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.11.2022


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt