Zber drobného stavebného odpadu

Adresa29. januára 58
ObecŠtrba
Termín zberu27. 3. 2021 - 1. 11. 2021
Časkaždú sobotu od 8,00 - 14,00 hod.
pondelok-piatok od 7,00 - 9,00 hod.
MiestoHospodársky dvor v Štrbe
PoplatokFúrik drobného stavebného odpadu3 €
Vozík za osobné auto DSO10 € 
Zbiera salen vytriedené drobné stavebné odpady.

Poloha na mape

Privezený odpad vykladajú  občania sami  podľa  pokynov povereného  zamestnanca.

Drobný stavebný odpad

Je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpad a drobné stavebné odpady (podľa § 80 ods. 5 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákona). Zber je samostatne spoplatnený  VZN obce Štrba číslo 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( § 25 VZN č.12/2015 č. 3 – správca dane určuje sadzbu poplatku vo výške 0,05 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín)

Pôvodcovia alebo držitelia väčšieho množstva stavebného odpadu a odpadu s katalógovým číslom 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a výkopovú zeminu inú ako uvedenú v  17 05 05 sú občania povinní odviesť na  skládku do Popradu firma Brantner Poprad, s r.o. alebo do  Žákoviec firma Márius Pedersen a.s..

Drobný stavebný odpad (DSO) je tvorený týmito zložkami:
– 17 01 01 – betón
– 17 01 02 – tehly
– 17 01 03 – obkladačky, dlaždice, keramika
– 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
– 17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
– 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close