Zber použitého kuchynského oleja

Od 21.11.2022 bude v obci Štrba a v časti Tatranská Štrba možný zber použitého kuchynského oleja.

Olej je možné doma zbierať do vlastných plastových fliaš, ktoré stačí po naplnení hodiť do nádoby na to určenej.

Riadne uzatvorené PET  fľaše vkladajte do  oranžových 120 litrových nádob, označených nápisom „KUCHYNSKÝ OLEJ“!

Je zakázané oleje vlievať priamo do týchto nádob.

 Oranžové 120 l nádoby s uzamykaním a výrezom na veku nádoby sú umiestnené:

V obci Štrba pri zbernom mieste pred poštovým úradom.

V časti Tatranská Štrba v zbernom mieste pred bytovým domom Háj.

 

Je zakázané  zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov ich vypustením do kanalizácie! Oranžová nádoba NIE JE určená na motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla!

Množstvo vytriedenej zložky komunálnych odpadov kat. č. 20 01 25 sa započítava do úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci, na základe ktorej sa stanovuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.

PREČO ZBIERAŤ (A NEVYLIEVAŤ DO VÝLEVKY)?

  • pomáhame zamedziť znečisteniu zdrojov pitnej vody, povrchových a podzemných vôd,
  • pri vylievaní oleja napríklad do kuchynského drezu sa v potrubnej sieti vytvárajú nánosy na stenách potrubia, na ktoré sa pridávajú ďalšie zvyšky jedál, ktoré sa takto stavajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce,
  • použitý jedlý olej spôsobuje upchatie odtokových potrubí v domácnostiach a znemožňuje správny chod kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd,
  • prispievate k znižovaniu nákladov na údržbu potrubia.
  • zhromaždený použitý olej a tuky budú energeticky spracovane ako ekologicky produkt – biopalivo, čim sa znižuje závislosť na rope.

2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt